V Devínskej sa pripravuje stanica mestskej polície

Ján Žatko

Vo štvrtok 25. augusta sa uskutočnilo mimoriadne online zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Na programe boli iba dva body. Poskytnutie priestorov pre mestskú políciu v ktorých by mala vzniknúť stanica mestskej polície a prenájom pozemkov pre developera obytného súboru Rakyta. Obidva body boli schválené.

píše: Ján Žatko

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa opäť uskutočnilo online formou. Starosta Dárius Krajčír to zdôvodnil tým, že niektorí jeho kolegovia majú pozitívny test na koronavírus a preto sa preventívne snaží zvolávať zastupiteľstvá online formou. Zúčastnilo sa ho 9 poslancov. Neprítomní boli Adrián Jankovič, Peter Kolega a Dana Hlaváčová Vanková.

mestskej polície
Mimoriadne miestne zastupiteľstvo DNV 25. 8. 2022.

Stanica mestskej polície v DNV

Miestne zastupiteľstvo schválilo výpožičku nebytových priestorov o výmere 65 m2 v priestoroch bývalého kina Devín pre potreby mestskej polície. Ide o bývalý služobný byt, ktorý mestská časť rekonštruovala tak, aby v ňom v budúcnosti mohla vzniknúť stanica mestskej polície. Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.

mestskej polície
Budova bývalého kina Devín.

Podľa vyjadrenia poslanca a zároveň náčelníka mestskej polície Miroslava Antala je súčasný priestor pre na Štefana Králika 1 pre mestskú políciu nevyhovujúci a preto sa hľadal nový priestor, kde by mohla byť umiestnená stanica mestskej polície. Podľa neho sa kvôli kapacitným možnostiam mestskej polície bude toto pracovisko rozbiehať postupne a zo začiatku tam mestskí policajti nebudú pôsobiť nepretržite. Vzhľadom k tomu, že sa v súčasnosti otvárajú viaceré pracoviská mestskej polície aj v iných mestských častiach, bude nejakú dobu trvať, kým budú všetky tieto pracoviská fungovať v stálom režime. Závisí to aj od toho, ako sa podarí zvyšovať počty mestských policajtov.

mestskej polície
Miroslav Antal

Podľa starostu Dáriusa Krajčíra poskytnutie týchto priestorov pre potreby mestskej polície neohrozuje plánované vybudovanie komunitného centra v objekte bývalého kina Devín.

Schválenie prenájmu pozemkov pre Rakyta Land Development a.s.

Spoločnosť Rakyta Land Development a.s. pripravuje stavbu s názvom „Obytný súbor Rakyta„, ktorý bude obsahovať súbor obytných stavieb s parkovacími miestami, podzemnými garážami, vrátane prislúchajúcich komunikácií, spevnených plôch, zelených plôch a napojenia objektov na inžinierske siete a dopravnú infraštruktúru.

rakyta

Mestská časť Devínska Nová Ves vlastní časť pozemkov v tejto oblasti. Na zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa predložil návrh na prenájom pozemkov o celkovej rozlohe 16 353 m2 pre developera za sumu 0,10 €/m2/rok. Developer na týchto pozemkoch vybuduje komunikácie a položí inžinierske siete.  Po kolaudácii následne prevedie bezodplatne do vlastníctva mesta Bratislavy vybudované komunikácie a verejné osvetlenie.

S týmto návrhom nesúhlasil poslanec Andrej Kovarik, ktorý zdôvodnil svoj nesúhlas tým, že plánovanou výstavbou sa zlikviduje časť mokrade, ktorá sa nachádza v uvedenom území.

Andrej Kovarik
Napriek jeho nesúhlasu bol nakoniec návrh prenájmu pozemkov schválený. Všetci prítomní poslanci okrem Andreja Kovarika hlasovali za.

Obytný súbor Rakyta

Obytný súbor Rakyta vznikne na území o rozlohe 2,85 hektára v blízkosti križovatky pred vstupom do sídlisk Kostolné a Podhorské. V súčasnosti sa toto územie využíva ako poľnohospodárska pôda. Navrhovaný obytný súbor bude pozostávať zo 6 samostatne stojacich bytových domov, pričom každý bude pozostávať zo 4 nadzemných podlaží + ustúpené podlažie a 1 podzemného podlažia. V projekte by malo vzniknúť 322 bytov. Predbežne sa predpokladá, že by tu mohlo vzniknúť 37 jednoizbových, 4 jedenapolizbové, 128 dvojizbových, 7 dvaapolizbových, 134 trojizbových a 12 štvorizbových bytov. V prvej etape Rakyty tam bude bývať približne 890 ľudí. K dispozícii budú mať 445 parkovacích miest, z toho bude až 235 na teréne. Developer predpokladá začiatok výstavby na začiatku roka 2023, ukončená by mohla byť na začiatku roka 2025. Celkové náklady sú odhadované na 30 miliónov eur.

rakyta

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *