Teraz je už neskoro plakať nad rozliatym mliekom

Teraz je už neskoro plakať nad rozliatym mliekom
Ján Žatko

V utorok 17. júla 2018 sa malo konať mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Skupina poslancov, ktorá požiadala o jeho zvolanie, sa už po druhýkrát snažila prelomiť starostove veto. Starosta mestskej časti Milan Jambor totiž nepodpísal uznesenie miestneho zastupiteľstva, ktoré poslanci schválili ešte 9. mája tohto roku. Uznesením poslanci žiadali starostu aby informoval verejnosť o stavebnej činnosti realizovanej mestskou časťou. On ale o tom verejnosť informovať nechce.

píše: Ján Žatko

O čo vlastne ide

O podstate problému som už písal v niekoľkých článkoch. Tak iba v krátkosti. Poslanci miestneho zastupiteľstva schválili ešte v máji uznesenie, ktorým požiadali starostu, aby informoval verejnosť o stavebných aktivitách mestskej časti. To by malo byť normálne aj bez uznesenia. Žiaľ, v Devínskej Novej Vsi to normálne nie je. O stavebných aktivitách mestskej časti tu rozhoduje jeden človek, bez toho aby sa s niekým radil, bez toho aby o tom vopred informoval verejnosť. Zjavne mu to vyhovuje a keď ho poslanci uznesením požiadali, aby bola verejnosť informovaná, tak to uznesenie jednoducho nepodpísal.

Teraz je už neskoro plakať nad rozliatym mliekom
Starosta Milan Jambor.

Vyprchaná odvaha

Poslanci mali možnosť starostove veto prelomiť opätovným hlasovaním. Ak by za pôvodné uznesenie hlasovali opätovne tí istí ôsmi poslanci ako v máji, uznesenie by platilo napriek nesúhlasu starostu. Problém je, že odvaha tých ôsmich poslancov časom akosi vyprchala. Na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva opätovné hlasovanie o pozastavenom uznesení nebolo zaradené do programu. Preto skupina poslancov požiadala o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva iba s jediným bodom. Malo sa opätovne hlasovať o tom, čo už ôsmi poslanci raz schválili v máji.

Teraz je už neskoro plakať nad rozliatym mliekom
Rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Kocúrkovo v Devínskej

Ja viem, že keď túto chronológiu číta nezainteresovaný čitateľ, musí si pripadať ako v Kocúrkove. A má pravdu. Devínska je naozaj svojim spôsobom Kocúrkovo. Starosta nepovažuje za potrebné informovať občanov, ktorí ho zvolili, o stavebných aktivitách mestskej časti. O tých stavebných aktivitách, ktoré sú hradené z ich daní a ktoré sú realizované pod oknami ich bytov. Keď ho o túto samozrejmosť požiadajú poslanci uznesením, tak on to uznesenie nepodpíše. Keď majú poslanci znovu hlasovať o tom istom, čo už raz schválili, tak zrazu stratia odvahu a nehlasujú. Zdá sa vám to normálne? Mne nie.

Teraz je už neskoro plakať nad rozliatym mliekom
Výstavba parkoviska pri cintoríne.

Fraška a nie zastupiteľstvo

Ako to teda v utorok dopadlo? Tak ako sa dalo čakať. Mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa nekonalo. Siedmi poslanci vopred ospravedlnili svoju neúčasť. V Košťálke sa odohrala iba fraška. Starosta o 9:00 skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné a vyhlásil polhodinovú prestávku. Keďže ani po polhodine nikto z ospravedlnených poslancov neprišiel, tak starosta zhromaždenie rozpustil. Medzitým ešte stihol povedať poslancovi Rastislavovi Tešovičovi, že nie je možné aby všetky stavebné činnosti, ktoré realizuje mestská časť a jej organizácie, boli vždy vopred zverejnené a prerokované v odborných komisiách mestskej časti, pretože by to celý proces zdržalo a mestská časť na to nemá dostatok zamestnancov. Punktum. Bodka.

Teraz je už neskoro plakať nad rozliatym mliekom
Neuznášaniaschopné mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Teraz je už neskoro plakať nad rozliatym mliekom

Takže vyzerá to tak, že do konca tohto volebného obdobia sa už súčasná prax nezmení. Rastislav Tešovič tvrdí, že:

Len od januára tohto roku uzatvorila mestská časť zmluvy na stavebné práce v hodnote 1 152 213,97 eur. Za celé volebné obdobie sú to miliónové objemy. Až ma mrazí pri fakte, že o výbere stavebných firiem a dodávateľov za niekoľko miliónov eur rozhoduje starosta trestne stíhaný za korupciu, a to bez akejkoľvek možnosti kontroly zo strany poslancov, či verejnosti.

Mňa zase mrazí pri fakte, že takúto situáciu dopustili poslanci, ktorým dali ich voliči dôveru vo voľbách. Lebo štyri mesiace pred voľbami je už neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Čo robili naši zvolení zástupcovia doteraz? Je smutné, ak sa Rastislav Tešovič na sociálnej sieti sťažuje, že:

Je to absurdné, ale starosta sa o svojich stavebných mokrých snoch s nikým neradí a naopak, zastupiteľstvom a komisiami schválené investičné akcie – napr. opravu terasy M. Marečka, na ktorú sme štyri roky po sebe uvoľnili peniaze z rozpočtu, tie nerealizuje.

Znamená to, že doteraz poslancom nevadilo, že sú piatym kolesom na voze a že sú vlastne  úplne zbytoční, keďže pán starosta si robí čo chce? A že doteraz na rokovaniach miestneho zastupiteľstva proti tomuto absurdnému stavu ani len neprotestovali? A že sa doteraz takúto absurdnú situáciu ani len nepokúsili zvrátiť? Naozaj, teraz je už neskoro plakať nad rozliatym mliekom.

Teraz je už neskoro plakať nad rozliatym mliekom
Vľavo Rastislav Tešovič.

Kto ako hlasoval

Nie je ale neskoro zapamätať si kto ako hlasoval. Miestne zastupiteľstvo to nie je nejaká neurčitá hmota. To sú konkrétni ľudia, ktorí získali dôveru voličov vo voľbách. Bude teda užitočné ak si pripomenieme ako s touto dôverou nakladajú a ako hlasujú.

Za uznesenie na májovom zastupiteľstve požadujúce informovanosť verejnosti hlasovalo týchto osem poslancov:  Miroslav Encinger (Lepšia štvrť), Michal Gašparík (nezávislý), Lenka Hlaváčová (Devínska Inak), Dana Hlaváčová-Vanková (Devínska Inak), Beáta Janatová (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Denis Ružovič (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Rastislav Tešovič  (Devínska Inak) a Veronika Veslárová (Devínska Inak). Hlasovania sa zdržali štyria poslanci a to Róbert Bardač (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Peter Krug (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Jana Martanovičová  (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD) a Jozef Tittel (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD).

Teraz je už neskoro plakať nad rozliatym mliekom
Hlasovanie na májovom zastupiteľstve.

Za zaradenie opakovaného hlasovania o tomto uznesení na program júnového zastupiteľstva hlasovali: Michal Gašparík (nezávislý), Lenka Hlaváčová (Devínska Inak), Dana Hlaváčová-Vanková (Devínska Inak), Rastislav Tešovič (Devínska Inak) a Veronika Veslárová (Devínska Inak). Hlasovania sa zdržali štyria poslanci a to Róbert Bardač (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Peter Krug (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Jana Martanovičová  (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD) a Jozef Tittel (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD). Proti bol Denis Ružovič (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD. Miestneho zastupiteľstva sa nezúčastnili Miroslav Encinger (Lepšia štvrť) a Beáta Janatová (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD).

Teraz je už neskoro plakať nad rozliatym mliekom
Hlasovanie na júnovom zastupiteľstve.

Na zasadnutie mimoriadneho miestneho zastupiteľstva v júli sa dostavili Michal Gašparík (nezávislý), Lenka Hlaváčová (Devínska Inak), Dana Hlaváčová-Vanková (Devínska Inak), Rastislav Tešovič  (Devínska Inak) a Veronika Veslárová (Devínska Inak). Ospravedlnili sa Róbert Bardač (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Miroslav Encinger (Lepšia štvrť), Beáta Janatová (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Peter Krug (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Jana Martanovičová  (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Denis Ružovič (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD) a Jozef Tittel (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD).

Súvisiace články

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *