Stalo sa pred rokom: Priznanie Milana Jambora k úplatkárstvu

Ján Žatko

To načasovanie bolo ako z amerického akčného filmu. Milan Jambor pred rokom v utorok 27. 11. 2018 večer slávnostne odovzdal starostovské insígnie novému starostovi Dáriusovi Krajčírovi a s úsmevom si z jeho úst vypočul poďakovanie za vykonanú prácu. Málokto z prítomných vtedy tušil, že už nasledujúci deň dopoludnia na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku odznie priznanie Milana Jambora  k úplatkárstvu.

píše: Ján Žatko

Sudca schválil dohodu o vine a treste

V stredu večer 28. 11. 2018 bola Devínska Nová Ves zásluhou Milana Jambora opäť stredobodom pozornosti televíznych správ. Dozvedeli sme sa z nich, že Špecializovaný trestný súd v Pezinku schválil dohodu i vine a treste medzi Milanom Jamborom a prokurátorom. Priznanie Milana Jambora k úplatkárstvu mu prinieslo za spáchaný trestný čin nepriamej korupcie symbolický trest – pokutu 3 000 €. Rozsudok sa stal ihneď právoplatný.

milana jambora k úplatkárstvu
Milan Jambor s úsmevom odchádza z pojednávania.

Milan Jambor figuroval v prípade ako sprostredkovateľ

Bývalý starosta Milan Jambor sa v korupčnej afére znížil k úlohe sprostredkovateľa uplácania medzi súkromnou firmou a úradníkom. Koncom januára 2017 ponúkol zamestnancovi Okresného úradu v Bratislave úplatok 5 000 € za vydanie súhlasu na zhodnocovanie odpadu pre jednu súkromnú firmu. Starosta ale netušil, že zamestnanec úradu začal spolupracovať s políciou. Milanovi Jamborovi hrozili za nepriamu korupciu dva roky za mrežami. Uzavretím dohody o vine a tresne sa tomuto nepríjemnému scenáru vyhol.

Reportáž TA3 z 28. 11. 2018

Čo z rozsudku vyplýva

Z rozsudku vyplýva to, čo väčšina obyvateľov Devínskej Novej Vsi už dávno tušila. Že im Milan Jambor takmer dva roky bez hanby do očí klamal, keď tvrdil, že je nevinný a stal sa obeťou premysleného úskoku. Že aj potom ako bol obvinený z trestného činu korupcie naďalej podpisoval zmluvy a faktúry v hodnote miliónov eur. Naďalej osobne vyberal dodávateľov stavebných prác. Naďalej podpisoval rozhodnutia v stavebnom konaní a naďalej ignoroval pri svojom rozhodovaní názory odborných komisií a verejnosti. Znamená to, že Devínsku Novú Ves viedol osem rokov starosta úplatkár. A v tejto súvislosti sa mi natíska neodbytná myšlienka. Bol ten prípad úplatkárstva pri ktorom ho prichytili naozaj jediný ktorého sa dopustil? Naozaj mal takú smolu, že mu pri prvom porušení zákona na to prišli? Alebo sa skôr uplatnilo príslovie, že dovtedy sa chodí s džbánom na vodu, kým sa nerozbije? To sa už asi nikdy nedozvieme. Kde niet žalobcu, tam niet ani sudcu.

milana jambora k úplatkárstvu
Milan Jambor v roku 2017: „Cítim sa byť nevinný a neodstúpim z funkcie starostu.“

Perfektné načasovanie

Už v úvode článku som spomenul tú neuveriteľne zaujímavú časovú súvislosť. 27. 11. 2018 starostovi Milanovi Jamborovi zložením sľubu nového starostu skončil mandát uplynutím funkčného obdobia. Už na druhý deň bol Milan Jambor právoplatne odsúdený za trestný čin. Podľa  § 13a ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „mandát starostu zaniká právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin„. Čo to znamená? Že keby bolo ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva zvolané napríklad deň po pojednávaní súdu, už by ho neviedol Milan Jambor, pretože mandát starostu by mu zanikol zo zákona.  Starostovské insígnie by v tom prípade odovzdával Dáriusovi Krajčírovi zástupca starostu Peter Krug.

Milan Jambor odovzdáva Dáriusovi Krajčírovi slávnostné insígnie.

Praktický dôsledok perfektného načasovania

To perfektné načasovanie má ešte jeden veľmi praktický dôsledok. Človek by ani nepovedal, aký je niekedy dôležitý rozdiel jedného jediného dňa. V § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest (znenie účinné k dnešnému dňu) je uvedená takáto veta:

Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov.

Všimnite si tú nenápadnú formuláciu „…z dôvodu skončenia funkčného obdobia…“ Tá je veľmi dôležitá. Už vidíte, v čom bolo to správne načasovanie dôležité? Ak nie, tak vám pomôžem. Keďže starostovi Milanovi Jamborovi skončil mandát z dôvodu skončenia funkčného obdobia, mal nárok na vyplatenie odstupného vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu. Reálne mu bolo vyplatené odstupné vo výške 7 255 €. O tieto peniaze by prišiel, keby sa konalo ustanovujúce rokovanie miestneho zastupiteľstva až potom, ako Špecializovaný súd vydal svoj rozsudok. Šikovný ťah. No a keď vezmem do úvahy, že sme Milanovi Jamborovi na zastupiteľstve schválili aj preplatenie nevyčerpanej dovolenky  vo výške 2 781 €, tak naozaj nemal problém uloženú pokutu zaplatiť.

milana jambora k úplatkárstvu

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *