Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 9. decembra sa o 15:00 zídu vo veľkej sále Istra Centra na Hradištnej 43 naposledy v tomto roku poslanci a poslankyne na rokovaní miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Na programe je 13 bodov, z nich najdôležitejší je návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021 – 2023.

píše: Ján Žatko

Návrh programu miestneho zastupiteľstva

 1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 2. Informácia o  plnení uznesení miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 25.11.2020, alebo trvalo plnených.
 3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.
 4. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021 – 2023.
 5. Rozpočtové opatrenia č. 5 k schválenému rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2020.
 6. 6A. Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Ivana Bukovčana 3 za školský rok 2019/2020.
  6B. Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Pavla Horova 16 za školský rok 2019/2020.
  6C. Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Pavla Horova 3  za školský rok 2019/2020.
  6D. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Milana Marečka 20 za školský rok 2019/2020.
  6E. Súhrnná správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za školský rok 2019/2020.
 7. Návrh Zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves a CVTI SR š.p.o.
 8. Schválenie prenájmu NP v objekte Líniového centra o výmere 50,50 m2.
 9. Žiadosť o príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska pre BD Pod Glavicou 1, BA-DNV.
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na obdobie 1. polrok 2021.
 11. Vystúpenia občanov o 16:00 hod.
 12. Rôzne.
 13. Interpelácie.

oficiálna pozvánka

miestneho zastupiteľstva
ilustračné foto

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *