Pozvánka na miestne zastupiteľstvo

zastupiteľstvo
Ján Žatko

V utorok 12. februára sa o 15:00 zídu vo vile Košťálová na Novoveskej 17 po prvýkrát v tomto roku poslanci a poslankyne na rokovaní miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Na programe je až 34 bodov. Miestne zastupiteľstvo je verejné, takže sa ho môže zúčastniť každý, koho zaujíma život v našej mestskej časti.

píše: Ján Žatko

Pozvánka na zastupiteľstvo

Na programe rokovania miestneho zastupiteľstva je 34 bodov. Pozvánku na rokovanie miestneho zastupiteľstva si môžete pozrieť na oficiálnom webe mestskej časti tu. Materiály na rokovanie nájdete tu.

zastupiteľstvo
Vila Košťálová, miesto kde budú poslanci rokovať.

Voľba členov odborných komisií

Na decembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanci zriadili osem odborných komisií miestneho zastupiteľstva a zvolili ich predsedov a podpredsedov. Pre oživenie pamäti uvádzam, aké komisie boli zriadené:

  • komisia na ochranu verejného záujmu
  • komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly
  • komisia výstavby a životného prostredia
  • komisia sociálna, bytová a zdravotná
  • komisia školstva, mládeže a vzdelávania
  • komisia športu a kultúry
  • komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky
  • komisia pre dotácie.

   

 • Zároveň rozhodli o tom, že na doplnenie komisií odborníkmi bude vypísaný konkurz, do ktorého sa budú môcť prihlásiť všetci obyvatelia Devínskej Novej Vsi. S potešením konštatujem, že výzva na obsadenie odborných komisií sa stretla vo verejnosti s veľkým ohlasom a tak mali predsedovia komisií dostatok záujemcov, z ktorých si môžu vybrať tých, s ktorými chcú počas celého volebného obdobia spolupracovať.

Na utorkovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva budú poslanci schvaľovať počet členov v jednotlivých komisiách a zároveň budú na návrh predsedov komisií voliť ich členov.

zastupiteľstvo

Zmena členov školských rád a orgánov obchodných spoločností

Členmi školských rád základných a materských škôl sú okrem volených zástupcov aj delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Vzhľadom k tomu, že v komunálnych voľbách sa zmenilo zloženie miestneho zastupiteľstva, budú poslanci meniť aj zastúpenie mestskej časti v radách škôl. To isté sa týka aj zastúpenia mestskej časti v orgánoch obchodných spoločností s účasťou mestskej časti.

Ďalšie body rokovania

Správu o činnosti za rok 2018 predkladajú na rokovanie miestneho zastupiteľstva Dobrovoľný hasičský zbor DNV, miestny kontrolór a miestny kronikár. Viacero bodov je venovaných prenájmom. Poslanci budú rokovať aj o uzavretí dohody o trvalom partnerstve a spolupráci s obcou Preko v Chorvátsku a o odmeňovaní poslancov miestneho zastupiteľstva. Úplný zoznam plánovaných bodov rokovania nájdete v pozvánke tu.

zastupiteľstvo

Prečo sa začína o 15:00

V predchádzajúcom volebnom období sa rokovania miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves začínali ráno o 8:30. Mestské zastupiteľstvo Bratislavy začína v tomto volebnom období tiež ráno o 9:00. Novozvolení poslanci miestneho zastupiteľstva v Devínskej Novej Vsi sa spoločne so starostom rozhodli, že posunú začiatky rokovania miestnych zastupiteľstiev na popoludňajšie hodiny. Na rokovaní starostu s poslancami 28. januára 2019 sa o presnom začiatku rokovaní zastupiteľstva dosť dlho diskutovalo. Na jednej strane sme chceli umožniť  aj pracujúcim občanom, aby sa ich mohli aktívne zúčastniť. Na druhej strane máme záujem aby sa všetky naplánované body aj stihli prerokovať. Všetci zúčastnení vrátane mňa sa nakoniec dohodli na kompromisnom začiatku o 15:00. Napriek tomu, že sa toto rozhodnutie stretlo s kritikou na sociálnej sieti, považujem to za veľký krok vpred. Uvidíme ako sa to osvedčí. Uvidíme, či sa budú občania aktívne a vo väčšom počte zúčastňovať na rokovaniach zastupiteľstva. Na druhej strane uvidíme, ako dlho budú zastupiteľstvá v novom zložení trvať.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *