Pozvánka na Festival slovenskej národnej piesne

Ján Žatko

Stalo sa už tradíciou, že Miestny odbor Matice slovenskej usporiada počas hodov Festival slovenskej národnej piesne. V tomto roku sa uskutoční už 26. ročník. Festival začína v nedeľu 9. 6. 2019 o 15:00. V programe vystúpia detský folklórny súbor Slniečko, Základná umelecká škola v DNV, folklórny súbor Kobylka, ženská skupina Kytica, súbor Rosica, mužská skupina Rodokmeň, folklórny súbor Poleno, husľový virtuóz Miroslav Dudík a ľudová hudba Dudíci. Ako mimoriadny hosť vystúpi sólista Opery SND Ľudovít Ludha. Festival slovenskej národnej piesne sa tentoraz uskutoční v rámci ostatných hodových podujatí na Vápencovej ulici. Ako pozvánku pripájam článok spred roka o priebehu minulého ročníka festivalu.

píše: Ján Žatko

Jubilejný Festival slovenskej národnej piesne

Už 25. rokov bez prerušenia devínskonovoveskí matičiari pripravujú pre svojich spoluobčanov prehliadku slovenských ľudových a národných piesní a tancov pod názvom Festival slovenskej národnej piesne. Na organizovaní podujatia sa podieľa aj mestská časť a v posledných rokoch aj rímskokatolícka farnosť Devínska Nová Ves. Aj ich zásluhou, ale hlavne zásluhou účinkujúcich sa tohtoročný jubilejný Festival slovenskej národnej piesne sa naozaj vydaril. Ocenil to aj prvý podpredseda Matice slovenskej Marek Hanuska slovami:

Je obdivuhodné, že aj aktivity, ktoré sú na pleciach dobrovoľníkov, dokážu v Matici pretrvať celé štvrťstoročie a byť veľkolepé a na úrovni celoslovenských podujatí.

festival
Eva Vargová a Ján Žatko otvárajú Festival slovenskej národnej piesne v roku 2007.

Spomienka na Ruda Slobodu

Festival slovenskej národnej piesne sa začal už v sobotu popoludní v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku. Pri príležitosti nedožitého 80. výročia  narodenia významného slovenského spisovateľa a rodáka z Devínskej Novej Vsi Ruda Slobodu na neho spomínali účastníci spoločne s akademickým sochárom Alexandrom Ilečkom, autorom jeho pamätníka na Slovinci.

Pamätník Ruda Slobodu na Slovinci.

Jubilejný festival navštívilo aj vedenie Matice slovenskej

Význam Festivalu slovenskej národnej piesne v Devínskej Novej Vsi podčiarkla aj účasť viacerých zástupcov vedenia Matice slovenskej (MS). Okrem už spomínaného prvého podpredsedu MS Mareka Hanusku sa festivalu zúčastnil predseda MS Marián Gešper, správca MS Maroš Smolec, predseda Dozorného výboru MS Štefan Martinkovič a člen Výboru MS  Roman Michelko.

Príhovor predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera.

Ocenenie pre Petra Kruga

Predstavitelia MS využili jubilejný ročník aj na to, aby riaditeľa festivalu Petra Kruga ocenili za zásluhy za zachovávanie tradície a odkazu našich predkov. Jedno z najvyšších matičných ocenení Cenu Matice slovenskej mu odovzdal predseda MS Marián Gešper.  Peter Krug vyjadril podstatu svojich celoživotných snáh v oblasti folklóru nasledovne:

Celý život tým žijem, teším sa a som rád, že môžem dať to, čo som získal od svojich predkov.

Predseda MS Marián Gešper odovzdáva Petrovi Krugovi medailu MS.

Vystúpenie žiakov ZUŠ Istrijská

Samotná prehliadka slovenských ľudových a národných piesní a tancov začala vystúpením našich mladých nádejí zo Základnej umeleckej školy na Istrijskej ulici. Hoci ich vystúpenie sprevádzala pochopiteľná tréma, presvedčili divákov, že o budúcnosť ľudových piesní a folklóru sa aj zásluhou ZUŚ na Istrijskej nemusíme obávať.

festival
Žiaci ZUŠ na Istrijskej ulici spolu s pani učiteľkou.

Folklórny súbor Bystričan

Po úvodnom vystúpení našich speváckych nádejí vystúpili predstavitelia staršej generácie. S pásmom ľudových piesní zo Záhoria sa predstavili naši susedia – folklórny súbor Bystričan zo Záhorskej Bystrice. Tento súbor vznikol v roku 1991 pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici. Nadväzuje na tradície zborov v obci, orientuje sa na ľudové piesne zo Záhoria, ale aj ostatných častí Slovenska. Pozoruhodné je aj to, že vedúcim a kapelníkom tohto súboru je predseda Dozorného výboru MS Štefan Martinkovič.

festival
Folklórny súbor Bystričan.

Detský folklórny súbor Kobylka

Nasledovala priam kanonáda životodarnej energie, s ktorou na javisko vtrhli mladí speváci a tanečníci z domáceho detského folklórneho súboru Kobylka. Tento súbor funguje u nás v Devínskej Novej Vsi už od roku 1990. Za toto obdobie sa dostal do povedomia ľudí nielen u nás a v celej Bratislave, ale aj na Slovensku ba aj v zahraničí. Kobylka viackrát účinkovala na festivaloch vo Východnej, Detve, Myjave, ďalej na festivale Koliesko v Kokave nad Rimavicou, Očovskej hrude v Očovej, Gajdošské fašiangy v Malej Lehote, a Gajdovačka v Oravskej Polhore. Reprezentovala slovenskú kultúru aj v Rakúsku, Poľsku, na Cypre, v Českej Republike, Chorvátsku, Maďarsku, Francúzsku, Macedónsku, Portugalsku a v Taliansku. No a tento víkend potešila domácich priaznivcov naozaj skvelým vystúpením na Festivale slovenskej národnej piesne.

festival
Detský folklórny súbor Kobylka.

Kytica a Rodokmeň

Mladé folklórne nádeje z Kobylky vystriedala opäť staršia generácia. Na festivale sa predstavili už jeho tradiční účastníci – ženský spevácky zbor Kytica a mužský spevácky zbor Rodokmeň. Bývalé členky speváckych zborov súborov Lúčnica, Technik a súčasné členky Speváckeho zboru Bratislavy pred takmer deviatimi rokmi založili ženskú spevácku skupinu, ktorá interpretuje slovenské ľudové piesne zo všetkých regiónov Slovenska vo viachlasých úpravách. Mužský spevácky zbor Rodokmeň svojim speváckym zložením a umeleckým zameraním nadviazal na interpretáciu ľudových piesní zo všetkých kútov Slovenska, s dôrazom na ďalší rozvoj a posilnenie svojich umeleckých záujmov a aktivít. Korene tejto speváckej skupiny siahajú až do roku 1962, kedy sa začala veľmi intenzívna spolupráca jej členov s redakciou ľudovej hudby Česko-slovenského rozhlasu v Bratislave. Kytica a Rodokmeň nesklamali a tak ako v predchádzajúcich rokoch aj tentoraz roztlieskali prítomných divákov.

festival
Kytica a Rodokmeň.

Miroslav Dudík a Dudíci

Dva spevácke zbory vystriedal na javisku cimbal a s ním ľudová hudba Dudíci  spolu so svojim hosťom,  husľovým virtuózom Miroslavom Dudíkom. Miroslav Dudík je uznávaný huslista, spevák, skladateľ, upravovateľ ľudových piesní a organizátor hudobného folklórneho života, ale aj jedna z najpopulárnejších osobností folklórneho diania na Slovensku. Ľudová hudba Dudíci pôsobí v Bratislave pod vedením jeho syna Šimona Dudíka. Na festivale spolu predviedli vodopád rezkých ľudových piesní. K Dudíkom sa dokonca pripojil aj moderátor festivalu Vladimír Dobrík, ktorý si s nimi precítene zaspieval ľudovú pieseň Ja som bača veľmi starý.

festival
Vladimír Dobrík a Dudíci.

Miroslav Dvorský

Na záver ich vystúpenia prišiel zlatý klinec programu. K Dudíkom sa pripojil sólista opery Slovenského národné divadla Miroslav Dvorský a famózne predviedol vďačnému publiku operné verzie známych ľudových piesní. Jeho vystúpenie bolo naozaj neskutočné a obecenstvo bolo po jeho vystúpení nadšené. Patrí veľký obdiv organizátorom festivalu, že dokázali priviesť na pódium v Devínskej Novej Vsi speváka takéhoto svetového formátu.

festival
Miroslav Dvorský a Dudíci.

Aj samotný Miroslav Dvorský potvrdil, že národná pieseň neodmysliteľné patrí k slovenskej kultúre, keď povedal:

Slovenský národ je veľmi muzikálny, miluje hudbu a je veľmi citlivý. Pieseň je základom slovenskej rodiny, ja sám si pamätám, ako nám mama doma stále spievala piesne. Preto si myslím, že slovenská ľudová pieseň je základom kultúry slovenského národa. Na nej boli odchované generácie a vďaka tomuto je slovenská duša citlivá a krásna.

festival

Jubilejný festival sa vydaril

Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi odviedol veľmi dobrú prácu. Jubilejný 25. ročník Festivalu slovenskej národnej piesne bol naozaj veľmi vydareným podujatím. Aj tento festival ukázal, že náš národný poklad v podobe piesne môžeme hrdo prezentovať doma i v zahraničí.

festival

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *