Pohodové zastupiteľstvo v Devínskej

pohodové zastupiteľstvoV posledný januárový deň prvýkrát v tomto roku rokovali poslanci miestneho zastupiteľstva v Devínskej Novej Vsi. Bolo to pohodové zastupiteľstvo. Na programe bolo spolu 18 bodov, ktoré poslanci zvládli v rekordnom čase. Medzi nimi boli aj rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií a správy miestneho kontrolóra o vykonaných kontrolách.

Pohodové zastupiteľstvo

Celé zastupiteľstvo prebehlo priam v pretekárskom tempe. Všetkých 18 bodov poslanci stihli prerokovať za neuveriteľných 45 minút. Tak isto zavládla pri všetkých materiáloch vzácna zhoda poslancov a všetky uznesenia boli prijaté jednomyseľne.

Rozpočty podriadených organizácií

Medzi dôležité body programu patrilo schválenie rozpočtu rozpočtových a príspevkových organizácií patriacich pod mestskú časť Devínska Nová Ves. Patria medzi ne Základná škola P. Horova 16 a I. Bukovčana 3, Materská škola P. Horova 3 a M. Marečka 20 a Istra Centrum a Denova. Tak ako všetky ostatné materiály, aj tieto rozpočty boli schválené jednohlasne.

Správy kontrolóra

Miestny kontrolór Ing. Milan Slezák oboznámil poslancov s výsledkami kontrol v materských školách, Základnej škole P. Horova 16 a na miestnom úrade a tak isto im predložil správu o svojej kontrolnej činnosti za celý rok 2017. Z jeho správ vyplynulo viacero zistených nedostatkov, ktorým sa budem venovať v samostatnom článku.

Kontajnerové stojiská

Pre obyvateľov mestskej časti sú okrem uvedených bodov dôležité hlavne dve rozhodnutia miestneho zastupiteľstva. Poslanci schválili pravidlá poskytovania príspevkov pre spoločenstvá alebo správcov bytových domov na uzatvorenie a zastrešenie kontajnerových stojísk pri bytových domoch.

Odkúpenie pozemkov pod cyklotrasou

Zároveň poslanci schválili odkúpenie pozemkov v celkovej výmere 9 173 m² za cenu 5 €/ m², teda spolu za 45 865 €, od Družstva podielnikov Devín za podmienky, že Urbár, pozemkové spoločenstvo Devínska Nová Ves sa vzdá  reštitučného nároku na predmetné pozemky. Sú to pozemky pod cyklotrasou, ktorá si už pýta rekonštrukciu.

Podrobnosti nabudúce

Rokovaniu miestneho zastupiteľstva sa budem podrobnejšie venovať v niektorom z nasledujúcich článkov. Kompletné materiály na zastupiteľstvo nájdete na webe mestskej časti.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *