Podávajte návrhy do rozpočtu mestskej časti

Ján Žatko

V utorok 24. septembra stredu 2. októbra 2019 bude na miestnom úrade o 17.00 mimoriadne zasadať Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky. Predmetom rokovania komisie bude jediný bod – návrhy komisie do rozpočtu mestskej časti Devínska Nová Ves na rok 2020. Návrhy môžete predložiť aj vy.

upravené 23. 9. 2019

píše: Ján Žatko

 Harmonogram zostavenia rozpočtu

Starosta mestskej časti Dárius Krajčír schválil harmonogram zostavenia rozpočtu mestskej časti Devínska Nová Ves na roky 2020 – 2022. Podľa tohto harmonogramu môžu predsedovia komisií miestneho zastupiteľstva, predsedovia poslaneckých klubov alebo jednotliví poslanci predkladať svoje návrhy  do 11. 10. 2019. Po spracovaní všetkých doručených podkladov bude návrh prerokovaný v jednotlivých odborných komisiách miestneho zastupiteľstva v priebehu novembra. Po zapracovaní pripomienok komisií bude definitívny návrh rozpočtu zverejnený na úradnej tabuli a na webe mestskej časti 26. 11. 2019. Miestne zastupiteľstvo sa bude týmto návrhom zaoberať na svojom zasadnutí 11. 12. 2019.

rozpočtu
Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet mestskej časti na rok 2019 na svojom zasadnutí 13. 12. 2018.

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky

Kvôli prerokovaniu návrhov do rozpočtu sa rozhodli členovia Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky zísť sa v  utorok 24. septembra  stredu 2. októbra 2019 o 17.00 na mimoriadnom zasadnutí komisie, ktoré sa bude venovať iba návrhom do rozpočtu v oblasti pôsobnosti tejto komisie.

Podávajte návrhy do rozpočtu mestskej časti

Na zostavení rozpočtu mestskej časti sa môžete podieľať aj vy. Môžete predložiť svoje návrhy buď mne emailom na adresu jan.zatko@tyzdenvdevinskej.sk alebo písomne na adresu Ján Žatko, Janšákova 41. Návrhy týkajúce sa verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky by bolo najlepšie zaslať do termínu rokovania komisie 24. 9. 2019 2. 10. 2019. Ostatné návrhy najneskôr do 10. 10. 2019. Tak isto môžete osloviť poslankyňu alebo poslanca, ktorého ste volili a ktorému dôverujete. Emailové adresy všetkých poslancov nájdete na webe mestskej časti.

 

rozpočtu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *