Operačný plán zimnej údržby komunikácií

údržby
Ján Žatko

Na decembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa poslanci zaoberali aj operačným plánom Denovy pre výkon zimnej údržby miestnych komunikácií. Tento plán je základným organizačným dokumentom Denovy pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti ciest, chodníkov, parkovacích a spevnených plôch, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Devínska Nová Ves.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV  

Operačný plán zimnej údržby

V materiáli predloženom na rokovanie miestneho zastupiteľstva sa uvádza, že cieľom zimnej údržby je, aby sa v maximálnom krátkom čase zaistila bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií. Pre dosiahnutie toho cieľa sa bude zabezpečovať odstraňovanie snehu z komunikácií, aplikácia posypovej soli a odstraňovanie zľadovatenej vrstvy.

Ďalej sú tam uvedené mechanizmy, ktoré má Denova k dispozícii a ich plánované nasadenie, postup výkonu zimnej údržby, povinnosti zamestnancov zaradených pre výkon zimnej údržby, metodické zásady zimnej údržby a kontakty na nepretržitú zimnú linku.

údržby

Tri stupne dôležitosti z hľadiska zimnej údržby

Plán zimnej údržby je rozdelený na údržbu komunikácií v troch stupňoch dôležitosti:

  1. Chodníky zo sídliska na zastávky MHD, k základným a materským školám, k nákupným strediskám, pošte, miestnemu úradu, zdravotníckym zariadeniam a v nedeľu kopec ku kostolu.
  2. Ostatné komunikácie spájajúce vchody do bytových domov.
  3. Chodníky na uliciach s rodinnými domami – prioritne vo svahu, následne rovinaté, menej frekventované chodníky, odstavné plochy, parkoviská, účelové komunikácie.

údržby

Komunikácie, ktoré nezabezpečuje Denova

V materiáli je uvedené, že komunikácie zaisťujúce hromadnú autobusovú dopravu zabezpečuje mesto Bratislava. Denova tak isto neupravuje ani plochy v majetku správcovských spoločností, podnikateľských subjektov a súkromných osôb.

Materiál k uvedenému bodu si môžete prečítať tu. Ide o bod číslo 13.

údržby

Diskusia k plánu zimnej údržby

Do diskusie k uvedenému bodu sa prihlásil iba poslanec Ján Žatko (KDH, OĽaNO). Navrhol, aby bol kopec ku kostolu zaradený do 1. stupňa nielen v nedeľu ale počas celého týždňa s nasledujúcim odôvodnením:

Omše v Kostole Ducha svätého sú aj v pracovných dňoch. Na tieto omše počas pracovných dní chodia hlavne starší spoluobčania a pri nich je to riziko úrazu väčšie.

údržby
Ján Žatko

Riaditeľka Denovy Petra Neischlová vysvetlila, že kopec ku kostolu bol zaradený do 1. stupňa iba v nedeľu kvôli tomu, pretože počas pracovných dní považuje za prioritnejšie očistiť zastávky, školy a najfrekventovanejšie ulice. Starosta Dárius Krajčír navrhol kompromisné riešenie, aby sa kostolný kopec v nedeľu ponechal v prvom stupni a v ostatných dňoch sa zaradil do druhého stupňa. S týmto riešením všetci zúčastnení súhlasili. Operačný plán zimnej údržby bol následne schválený 11 hlasmi. Zdržal sa Andrej Kovarík (Zmena zdola). Schválený operačný plán pre výkon zimnej údržby miestnych komunikácií si môžete pozrieť tu. Priebeh rokovania miestneho zastupiteľstva si môžete pozrieť aj na videozázname DTV tu. Poslanci rokovali o uvedenom bode v čase od 01.:21:50 do 01:25:35.

údržby
Petra Neischlová

DTV o pripravenosti Denovy na zimu

Pripravenosťou Denovy na zimnú údržbu sa zaoberala aj DTV vo svojom prvom tohtoročnom magazíne. Vedúci oddelenia ekonomiky a rozpočtu MÚ DNV Juraj Strempek tam uvádza, že v roku 2018 bolo zakúpených pre Denovu celkom 7 kusov techniky za účelom zimnej údržby, spolu za 90 tisíc €. Konkrétne nakladací bager, multifunkčný malotraktor a päť kusov multifunkčných odhŕňacích a zametacích zariadení.

Riditeľka Denovy Petra Neischlová uviedla, že do zimnej údržby je zaradených zhruba 30 zamestnancov. Z nich piati sú vždy v pohotovosti. Celá pohotovosť je naplánovaná od decembra do marca. Zároveň poprosila obyvateľov Devínskej Novej Vsi o trpezlivosť nasledujúcimi slovami:

Chcela by som obyvateľov poprosiť o trpezlivosť pri vykonávaní zimnej údržby. Nie je možné aby sme v jednu hodinu boli v celej Devínskej Novej Vsi ale naozaj sa musíme zamerať na tie ulice, ktoré máme v priorite číslo jedna.

Juraj Strempek je v reportáži optimista:

Ja som optimista, verím že to zvládneme. Určite sa nájde ešte priestor, aby sme niektoré veci doladili. Viem že Denova pripravila celkom solídny plán zimnej údržby. Sú aj pozitívne ohlasy, že tá práca je vykonávaná naozaj poctivo. Samozrejme, pokiaľ bude nejaké kalamitné počasie, tak sa nedá všetko stihnúť. Ale dúfam, že túto zimu zvládneme.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *