Nový zberný dvor Denovy je otvorený

Ján Žatko

Minulý týždeň otvorila Denova nový zberný dvor na Ulici Milana Pišúta 5. V januári bude platiť prechodný režim a bude zároveň fungovať ešte aj doterajší zberný dvor na Eisnerovej ulici.

píše: Ján Žatko

Január 2020

Zberný dvor na Ulici Milana Pišúta bude do konca januára otvorený každú stredu od 8.00 do 15.00 hod. Doterajší zberný dvor na Eisnerovej ulici bude počas januára fungovať tak ako doteraz v sobotu od 9.00 do 12.00.

Režim od 1. februára 2020

Od 1. februára 2020 bude zberný dvor na Ulici Milana Pišúta 5 otvorený každú stredu, piatok a sobotu v nasledovných hodinách :

  • streda     8.00 – 15.00 hod.
  • piatok     8.00 – 15.00 hod.
  • sobota    8.00 – 13.00 hod.

Vo vyššie uvedených dňoch (okrem soboty) bude na zberné miesto na Eisnerovej ulici (areál Denovy) možné doniesť iba vyseparované zložky komunálneho odpadu tj.  sklo, plasty, papier.

Ostatné druhy odpadov bude možné priniesť len v pondelok, utorok a vo štvrtok.

nový zberný dvor
Doterajší zberný dvor Denovy na Eisnerovej ulici.

Nový zberný dvor na Ulici Milana Pišúta

Zberný dvor na Ulici Milana Pišúta je vybavený certifikovanou váhou a pri dovoze odpadu je nutné mať pri sebe občiansky preukaz. Pre zberný dvor na Ulici Milana Pišúta platí prevádzkový poriadok, ktorý schválilo miestne zastupiteľstvo ešte 13. 12. 2018. Zatiaľ na webe Denovy ani mestskej časti nie je prevádzkový poriadok ani cenník zverejnený. Prevádzkový poriadok zatiaľ môžete nájsť medzi materiálmi na rokovanie miestneho zastupiteľstva zo dňa 13. 12. 2018. Ide o bod č. 12.

nový zberný dvor
Nový zberný dvor Denovy na Ulici Milana Pišúta.

Podľa schváleného prevádzkového poriadku je príjem odpadu v zbernom dvore spoplatnený. Obyvatelia s trvalým pobytom v Devínskej Novej Vsi majú nárok na bezplatné uloženie papiera, skla, plastov, žiariviek, jedlých olejov a tukov, batérií a akumulátorov a elektrospotrebiče. Tak isto môžu odovzdať bezplatne biologicky rozložiteľný odpad do 200 kg ročne na obyvateľa, objemný odpad do 100 kg ročne na obyvateľa a drobný stavebný odpad do 100 kg ročne na obyvateľa. Pre firmy a obyvateľov mimo DNV tieto úľavy neplatia.

Reportáž DTV o otvorení zberného dvora

2 komentáre k “Nový zberný dvor Denovy je otvorený”

  1. Dobrý deň,môžem vás poprosiť o odvoz starého nábytku z ulice Jána Jonáša v Dnv. Som Ztp, Čid osoba, momentálne bez príspevkov, práce okrem inval.
    dôchodoku ,chcem sa k prírode správať uvedomelo, preto vás prosím o pomoc takouto formou.
    Pomôžem s nakladaním,ak to pôjde.Ďakujem s pozdravom Kováčová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *