Nekonečný príbeh výmeny tepelných rozvodov

rozvodov
Viktor Švarc

Od jari 2018 na najväčších sídliskách v Devínskej Novej Vsi rezonuje neustále sa opakujúca téma výmeny tepelných rozvodov. Všadeprítomný hluk a špinu postupne striedali stovky metrov jám s obnaženými potrubiami, ktorých sa častokrát celé týždne nikto nedotkol. Keď už sa zdalo, že na konci tohto tunela je predsa len svetlo, celou akciou otriasla vlna znepokojenia zo zasypávania starých potrubí. Ani to však nebol koniec. Aj po ukončení prác sa obyvatelia musia každý deň pozerať na neprofesionálne opravené chodníky a rozorané trávniky či vyhýbať sa jamám a kopám stavebného odpadu, ktoré po stavebníkoch zostali.

píše: Viktor Švarc

Zdá sa však, že zaplátané ulice a chodníky či zničená zeleň nie sú tým jediným, na čo si po výmene tepelných rozvodov budeme musieť zvyknúť. Fixná zložka maximálnej ceny tepla (s veľkou pravdepodobnosťou aj z dôvodu odpisov tejto investície) medziročne vzrástla o viac ako 12 % (zo 179 eur/kW na 201 eur/kW). V tejto súvislosti som spoločnosti Teplo GGE adresoval otázku, ako sa výmena tepelných rozvodov prejavila v cenách za teplo v roku 2019. Na odpoveď do dnešného dňa čakám.

Ako sa k téme postavila DTV?

Tejto téme sa však venovali aj „investigatívni reportéri“ DTV, štedro platení z našich daní, ktorí sa celý problém snažia uzavrieť spôsobom im vlastným. Reportáž, ktorú natočili, sa kvalitou vyrovná zvyšku ich tvorby – informačná hodnota sa blíži k nule, množstvo dôležitých informácií ostáva zamlčaných, o konkrétnych otázkach na najpálčivejšie témy si môžeme tak maximálne nechať snívať a na záver v nás ostáva dojem, že všetky problémy sa na jar vyriešia ľavou zadnou.

Hneď v úvode reportáže sa zdá, akoby Dárius Krajčír celý problém výmeny rozvodov presúval na spoločnosť Teplo GGE. Nehovorí nič o tom, že ide o majetok mestskej časti (MČ), do ktorého bolo investované (a to sa týka aj chodníkov a ciest). Hovorí, že MČ má s celým projektom spoločné len to, že ho stavebný úrad povolil. Dozvedáme sa len, že výmenu realizuje spoločnosť Teplo GGE a že na ňu dostala nejaký grant, žiadne konkrétne informácie o zdroji či výške grantu však neuvádza. Na rozdiel od starostu aj reportérov DTV však tieto informácie považujem za dôležité.

Ako celú akciu hodnotí Teplo GGE?

Inžinier Stanislav Gajdošík, riaditeľ prevádzky Teplo GGE v DNV, sa nezabudne pochváliť, že všetky práce stihli vykonať do konca roka 2018, a to aj napriek nedisciplinovanosti občanov, ktorí parkovali na miestach, kde malo dôjsť k výkopovým prácam. Nikto sa však už nezmieňuje o tom, že ak by spoločnosť Teplo GGE práce dokončiť nestihla, nedodržala by zmluvné podmienky dohodnuté s obcou. Každému súdnemu človeku je ale jasné, že sa s výmenou začalo neskoro (stavebné povolenie nadobudlo platnosť až 14. 5. 2018) a niekoľko mesiacov bol postup extrémne pomalý, no určite nie vinou obyvateľov. V tom čase tu pracovalo pravdepodobne len jedno rýpadlo a zopár robotníkov. To sa zmenilo až s príchodom jesene, kedy asi spoločnosti Teplo GGE začalo byť jasné, že dokončenie výmeny do konca roka 2018 takýmto tempom nestihne. Prišli teda ďalšie rýpadlá a práce sa výrazne zrýchlili.

Pán Gajdošík doslova tvrdí, že sa celá rúrovina vymenila tak, ako bolo plánované. Toto tvrdenie s najväčšou pravdepodobnosťou nie je pravdivé. Teplo už síce prúdi v nových potrubiach, neviem však o tom, že by niekto niekde niekedy potvrdil, že tie staré mali ostať v zemi. Všetci predsa vieme, že na väčšej časti trasy pôvodné rúry zostali, boli zasypané pieskom a na ne sa potom položili nové predizolované rúry. Sám som bol niekedy prekvapený, ako sa to pracovníkom podarilo do betónových kanálov všetko natlačiť. Či boli aj za takýchto okolností dodržané predpísané spády potrubí sa radšej ani nepýtam.

rozvodov
Ukladanie nových rúr na pôvodné rúry.

Ako dopadla kontrola štátneho stavebného dozoru?

Dárius Krajčír spomína tiež štátny stavebný dozor, ktorý mal posúdiť, či bola výmena urobená v súlade s predpismi a stavebným povolením. Nič však nehovorí o prípadnom výsledku tejto kontroly či termíne jeho zverejnenia. Dárius Krajčír pritom veľmi dobre vie, že občanov tento problém skutočne zaujíma, keďže aj na stretnutí novozvolených poslancov a starostu s občanmi koncom novembra 2018 išlo o jednu z najpálčivejších tém.

Kedy budú nedostatky odstránené?

A čo zalátané chodníky a cesty či úplne zničená zeleň? Vraj máme počkať do jari. Proti tomu nemožno nič namietať, no už z toho, čo rozprávajú Stanislav Gajdošík a Dárius Krajčír, vyplýva, že sa len na niektorých miestach doplní asfalt či zasadia kríky a to bude všetko. Alebo sa nebodaj bude meniť povrch na všetkých zalátaných chodníkoch, ako je napríklad aj tento?

Zalátaný chodník na ulici Ivana Bukovčana
Aj tento chodník je podľa mňa zalátaný.

Za pozornosť tiež stojí dôvod, pre ktorý podľa Stanislava Gajdošíka neboli do konca roka 2018 dokončené aj posledné chodníky. Ide o to, že asfaltovačka prestala pracovať posledný decembrový týždeň, čo je obdobie medzi Vianocami a Silvestrom.

Dokedy skutočne mala byť výmena zrealizovaná?

O správnu bodku na záver celej reportáže sa postarala samotná DTV, ktorej reportér hovorí o tom, že podľa zmluvy mala byť celá rekonštrukcia ukončená v júli 2020. Neviem, o akej zmluve je reč. V každom prípade ale má Devínska Nova Ves s firmou Teplo GGE podpísaný dodatok k zmluve o nájme a prevádzkovaní kotolní z 4. 3. 2016, v ktorom je uvedené, že okrem iných aktivít (napríklad aj výmeny kogeneračnej jednotky TEDOM Quantum 1500 SP za 1 200 000 eur) majú byť do konca roka 2018 vymenené aj primárne rozvody v okruhu kotolní K31 a K32 na celom sídlisku Kostolné a sídlisku Podhorské (za predpokladaných 1 100 000 eur). Je teda zrejmé, že Stanislavovi Gajdošíkovi musel spadnúť zo srdca veľký a ťažký balvan, keď sa práce podarilo aj napriek neposlušným občanom aspoň ako-tak stihnúť.

Čo očakávam od samosprávy?

Je jasné, že aj toto je súčasťou dedičstva, ktoré nám tu zanechal Milan Jambor, a niet sa čo čudovať, že Dárius Krajčír chce mať túto nepríjemnú vec čím skôr z krku. Ak mu však záleží na tom, aby od začiatku svojho starostovania nebol vnímaný ako ten, kto uprednostňuje záujmy spoločnosti Teplo GGE pred občanmi, pre ktorých má pracovať a ktorí ho do funkcie zvolili, jeho práca na tejto veci sa ešte neskončila. Na tomto mieste teda Dáriusa Krajčíra verejne vyzývam k tomu, aby bezodkladne:

 1. zverejnil zoznam nedostatkov, ktoré zostali po výmene rozvodov, aj s termínmi ich odstránenia (ak takýto zoznam vôbec existuje),
 2. vyzval občanov (prostredníctvom úradnej tabule, rozhlasu, web stránky a DTV), aby nedostatky, ktoré sa v tomto zozname nenachádzajú, definovanou formou nahlásili napríklad do konca marca 2019,
 3. vyzval firmu Teplo GGE, aby si náklady spojené s odstraňovaním nedostatkov šlendriánsky vykonanej práce v žiadnom prípade nezapočítala do fixnej zložky za dodávku tepla,
 4. inicioval právnu analýzu, ktorá posúdi, či spoločnosť Teplo GGE dodržala podmienky v dodatku k zmluve zo 4. 3. 2016 a o výsledku informoval verejnosť,
 5. zverejnil podrobnosti o stave, prípadne výsledkoch kontroly štátneho stavebného dozoru.

V opačnom prípade reálne hrozí, že na sídliskách zostane množstvo nedorobkov (vrátane tých pod zemou), za ktoré budeme všetci ešte dlhé roky platiť a ktoré tu budú zohyzďovať životné prostredie ešte aj našim vnúčatám.

Čo na to občania?

Aj po krátkom pohľade na portál Odkaz pre starostu je zrejmé, že občanov tento problém skutočne trápi a radi by sa do jeho riešenia zapojili. Rovnako tu však možno vidieť, že samospráva MČ DNV dáva od celej záležitosti ruky preč a celú zodpovednosť presúva na spoločnosť Teplo GGE. Tu je výber niektorých podnetov:

Ešte pár otázok k reportáži DTV

Tradične budovateľská reportáž DTV znova vyvoláva množstvo otáznikov a pripomienok, ktoré zrovna nesvedčia o jej vysokej kvalite či informačnej hodnote. Načo totiž občania platia ročne 90 000 eur televízii, ktorá sa dodávateľa tepla ani len nespýta, koľko peňazí tu reálne preinvestoval a ako sa táto investícia prejaví v cene tepla? Keď v reportáži neukáže ani jedno problematické miesto, ani jeden zalátaný chodník, ani jeden fušersky spravený nájazd alebo aspoň rozoranú plochu oproti OD Kraj, ktorá sa na celé mesiace premenila na skládku odpadu uprostred obce? Keď sa starostu nespýta, ako dopadla kontrola štátneho stavebného dozoru? Keď sa nespýta niekoho kompetentného z miestneho úradu, prečo si MČ na takúto veľkú investíciu už od začiatku neobjednala stavebný dozor, ktorý by zastavil práce ihneď po zistení, že sa nedodržiavajú podmienky stavebného povolenia? Keď na záver reportáže vyslovene zavádza verejnosť šírením nepravdivých informácií?

Za naše peniaze sa už tradične (a je možné, že na niekoho objednávku) snaží vytvoriť dojem, že všetko funguje, všetko sa vyrieši, a preto musia byť všetci spokojní a hlavne viac neobťažovať samosprávu. Ak má byť toto súčasťou novej komunikačnej stratégie, máme sa skutočne na čo tešiť.

Osobná skúsenosť na záver

V piatok 4. 1. 2019 som vo večerných hodinách našiel na ulici Jána Poničana otvorený poklop jednej zo šácht k teplovodným rozvodom. Upozornil som na to DENOVU, ktorá vtedy z dôvodu sneženia vykonávala zimnú údržbu. Poklop bol totiž odhrnutý z chodníka spolu zo snehom. Po dlhom čakaní sa mi podarilo zastaviť priamo pracovníka DENOVY, ktorý údržbu vykonával, a spolu sme šachtu zavreli. V nedeľu večer 6. 1. 2019 som na miestny úrad poslal podnet, kde som presne vysvetlil, čo sa stalo, a vyzval na riešenie a kontrolu všetkých ostatných poklopov. Viem totiž minimálne o jednom ďalšom poklope, ktorý je tiež možné počas pluhovania snehu odhrnúť. Keďže som email poslal medzi iným aj na adresu starosta@mudnv.sk, dostal som automatickú odpoveď z adresy darius.krajcir@mudnv.sk s informáciou o tom, že starosta čerpá dovolenku a že sa bude tejto veci venovať ihneď, ako to bude možné. Ďalej tam bolo uvedené, že v súrnych prípadoch mám kontaktovať zástupkyňu starostu. Poklop je teraz na mieste a žiadny iný snáď medzitým odhrnutý nebol, preto túto vec zatiaľ nepovažujem za urgentnú. Odvtedy som ale žiadnu zmenu na predmetnom poklope nezaznamenal a nikto ma v tejto veci za viac než 4 týždne ani nekontaktoval, či už s ubezpečením o tom, že je to takto v poriadku, alebo s informáciou o tom, že sa tento problém bude riešiť inokedy a že bolo prijaté nejaké iné opatrenie. Jednoducho štandardné nič.

Nebezpečný poklop na ulici Jána Poničana
Nebezpečný poklop na ulici Jána Poničana.

Mohlo by sa zdať, že samotné poklopy s výmenou tepelných rozvodov nemajú nič spoločné. Opak je však pravdou. Priamo v stavebnom povolení sú hneď na jeho druhej strane okrem iného aj tieto slová: „V jestvujúcich podzemných šachtách je navrhnutá výmena vstupných poklopov a komínov s dodržaním min. svetlých rozmerov 0,8 m…“ Môžete hádať, či staré poklopy túto podmienku spĺňajú.

Súvisiace články

Galéria – len pre silnejšie povahy

Neopravený chodník po výkopových prácach
Tu už to nevydalo ani na provizórium. Môžeme ale byť radi, že tu nebude jama až do júna 2020.
Fušersky opravený nájazd na chodník, ktorého väčšia časť bola rozkopaná
Nájazd komentár nepotrebuje, čo by sa ale komu stalo, keby bol vymenený povrch v celej šírke chodníka?
Neporiadok po stavebníkoch pri bytovom dome
Teplo GGE ani z ďaleka nie je jediným stavebníkom, s ktorým si MÚ vôbec nevie dať rady. To biele nie je sneh.
Provizórne opravený povrch chodníka
Provizórne riešenie povrchu chodníkov na sídlisku Podhorské v celkovej dĺžke približne 300 m.
Prepadnutý nový asfalt na chodníku
Sám som zvedavý, kam sa tento chodník prepadne, kým príde jar. Latu, ktorá pred tým slúžila ako debnenie som našiel pri lavičke opodiaľ.
Obrubník zničený pri výkopových prácach a oprave chodníka
Posledná fotka obrubníkov pred ich definitívnym prepadnutím do hlbín.
Roxor pri novom chodníku
Teplo GGE už s náhradnou výsadbou začalo a na jar pri chodníkoch rozkvitnú prvé roxorovníky.
Roxor pri novom chodníku
Nehľadá sa ľahko, ale je to on – výhonok roxorovníka priamo na ulici Štefana Králika.
Prepadnutá dlažba
Do jari tu pre adrenalínuchtivé deti na kolesách možno vznikne aj prvá U-rampa v DNV.
Bahno po stavebných strojoch na Eisnerovej ulici
Aj toto bahno tu bude občanom znepríjemňovať život až do jari alebo sa vyhovoríme, že táto komunikácia patrí magistrátu?
Znečistená komunikácia k pošte
Cesta k pošte nie je ani po mesiaci od ukončenia prác uprataná. Nemohla by to urobiť DENOVA a následne si to vyfakturovať u spoločnosti Teplo GGE?
Zaplátaný chodník na ulici Jána Poničana
Zaplátaný chodník na ulici Jána Poničana.
Neopravená dlažba vedľa novo vyasfaltovaného chodníka
Tu sa už nemožno vyhovoriť ani na nepracujúcu asfaltovačku.

3 komentáre k “Nekonečný príbeh výmeny tepelných rozvodov”

 1. Dakujem velmi pekne za zhrnutie.

  Mna by tiez zaujimalo, ze ak bolo v zmluve uvedene, ze vymena sa urobi na naklady najomcu (nie na naklady koncoveho uzivatela), preco cena vymeny ma byt premietnuta do ceny za teplo? Preco v takejto dolezitej zmluve nie je uvedena regulacia poplatkov suvisiaca s vymenou potrubi? Za aky cas sa vyska nakladov splati? Co sa stane potom s vyskou platieb? Klesnu potom azda na povodnu hodnotu? Alebo sa ma tak automaticky rozumiet, ze najomca si moze dvihnut ceny akokolvek a navonok prezentovat obyvatelom – „to je predsa za tu (spackanu) vymenu potrubi“? Uz navzdy budeme platit viac ako 12% zvysenu cenu tepla za plytke rury, vytrhane stromy a rozbite a prepadajuce sa chodniky a za usetrenu likvidaciu odpadu?

 2. 1. Na to čo sa môže a nemôže dať do fixnej ceny za dodávku tepla je zákon, ale podľa mňa na to majú aj audit, ktorý potvrdil opodstatnenosť a preto je táto investícia premietnutá do fixných nákladov za teplo. To nie je len o rozvodoch, chodníkoch, či zeleni, ale napríklad aj o nových kogeneračných jednotkách, ktoré do konca minulého roka mala spoločnosť Teplo GGE kúpiť a sprevádzkovať.
  2. Prečo v takej zmluve nie je uvedená regulácia poplatkov neviem a možno by sa stala pre Teplo GGE nevýhodná tak, že by už nesúhlasili s prevádzkou kotolní. Zmluva musí byť výhodná pre obe strany.
  3. Náklady sa prenášajú postupne do odpisov. Podľa triedy majetku sa určí dĺžka odpisovania. Tu skutočne neviem ako dlho to môže byť, keďže nie som účtovník, ale predpokladám že samotné rozvody sa odpisujú 10 rokov. No ak by sme brali do úvahy životnosť, ktorá môže byť aj 30-40 rokov, tak by sa to malo odpisovať celú túto dobu. Na toto by mala odpovedať priamo spoločnosť Teplo GGE.
  4. Vo všeobecnosti platí, že ak sa do ničoho neinvestuje, len sa vykonávajú bežné opravy a servis a rastú len mzdy, ktoré sú vo fixných nákladoch tiež, tak by sa cena mala zvyšovať práve o rast miezd. Výmena rozvodov je inak super nápad a určite by som to podporil. Mali by sme to pocítiť na nižších variabilných cenách za teplo, aj keď to je tiež otázne, pretože straty v distribúcií môžu byť podľa zákona maximálne 7,5 % bez ohľadu na efektivitu distribúcie tepla (čiže aj so starými rozvodmi). Variabilná zložka sa však na rok 2019 zvýšila tiež a je to asi aj kvôli všeobecnému zvýšeniu ceny za zemný plyn v minulom roku. Problém je, že ak s novými rozvodmi máme deklarovanú oficiálnu stratu stále vyššiu ako 7,5 %, na peňaženkách to nepocítime. Fakt ale je, že sa vďaka novým rozvodom môže zvýšiť spoľahlivosť dodávky tepla. Spomeniem ešte ekologický a politický aspekt celej veci. Znižovaním spotreby zemného plynu (ku ktorým musí prísť) znižujeme energetickú závislosť od Ruska a zároveň znižujeme produkciu CO2, teda aj menej prispievame ku globálnemu otepľovaniu.
  5. Výrobcovia a distribútori tepla si zas nemôžu robiť čo chcú a musia mať cenu vždy schválenú úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktorému musia predložiť riadne zadokumentovaný návrh. URSO potom posúdi opodstatnenosť nákladov fixnej, ale aj variabilnej zložky a uzná primeraný zisk. Takže aj tu nás občanov chráni štátna inštitúcia z ktorej pred pár rokmi po kauze s určovaním cien za energiu vyhodili pána Jozefa Holienčíka a momentálne ju vedie pán profesor inžinier Ľubomír Jahnátek, kandidát vied.

 3. So znižovaním spotreby plynu je potrebné zostať veľmi opatrným. Nastane až keď nastane, dovtedy o žiadnom znižovaní spotreby je zbytočné filozofovať.
  Malo by nastať, len či ?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *