Názory kandidátov na starostu na vyhradené parkovacie miesta

parkovacie miesta
Ján Žatko

Bývalý miestny aj mestský poslanec Vladislav Hečko oslovil troch, podľa neho relevantných, kandidátov na starostu Devínskej Novej Vsi so žiadosťou o odpoveď na rovnaké otázky. Dnes zverejňujem so súhlasom Vladislava Hečka názor kandidátov na starostu na  platené vyhradené parkovacie miesta. Odpovede sú zoradené v abecednom poradí. Zdôrazňujem, že Vladislav Hečko nekandiduje v komunálnych voľbách na žiadnu funkciu.

Doplnené 30. 10. 2018 o vyjadrenie Denisa Ružoviča.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV  

Úvodné slovo Vladislava Hečka

Pred určitou dobou som spomenul, že zverejním odpovede troch relevantných (z môjho pohľadu) kandidátov na starostu DNV. Upozorňujem, že ich odpovede nekomentujem. Taktiež oznamujem, že nekandidujem na žiadnu “stoličku” v samospráve. Nuž a kto má záujem, môže ich odpovede posunúť ďalej, kľudne zdieľajte. Voliči si myslím zaslúžia informácie.

Otázka pre kandidáta na starostu

Mestská časť Devínska Nová Ves každý rok vyhlasuje súťaž na parkovacie miesta. Aký je Váš názor na vyhradené parkovanie?

parkovacie miesta

Ing. Peter Hanulík

V prípade, ak sa podarí zaviesť systém rezidenčného parkovania, sú vyhradené parkovacie miesta zbytočné a strácajú svoje opodstatnenie. Každý obyvateľ s trvalým pobytom v mestskej časti dostane jednu parkovaciu kartu zdarma a za každé ďalšie parkovacie miesto zaplatí cca 60 eur/rok. Súčasťou nového systému parkovania je samozrejme aj budovanie nových parkovacích miest a realizácia parkovacieho domu (pravdepodobne aj dvoch).

Vlado Hečko: A bez rezidenčného parkovania sú vyhradené parkovacie miesta nutnosťou? Nie je to diskriminácia sociálne slabších? Pre mestskú časť je obyvateľ ako obyvateľ …

Peter Hanulík: Súhlasím s tebou ale možnosť zaplatiť si za „lepšiu“ službu tu máme už takmer dvadsaťročie. Tak isto ako si môžeš u lekára zaplatiť za prednostný termín. Nie je to nutnosť ale hold, pre mnohých vymoženosť. Viem, že už aj s týmito miestami sa kšeftuje, kto zaplatí viac má parkplatz vybavený rýchlejšie. Verím, že systém rezidenčného parkovania vyrieši aj tento problém.

parkovacie miesta

Dárius Krajčír

Na mojom webovom sídle som zverejnil aj volebný program, ktorého súčasťou je aj bod Riešenie parkovacej politiky, s dôrazom na sídlisko Kostolné a Podhorské. Vyhradené parkovanie ako poznáme v súčasnosti je len slabý pokus ako niektorým občanom zabezpečiť aspoň možnosť mať garantované parkovacie miesto. Pomohlo by, ak by napríklad bola pre občanov možnosť elektronickej aukcie týchto miest. Súčasný stav nie je systémové riešenie.

parkovacie miesta

Rastislav Tešovič

Ďakujem za otázku. Žiaľ, mestská časť v posledných mesiacoch znetransparentnila aj súťaže na parkovacie miesta, pretože vyhradené parkovanie po novom viaže na prenosnú kartičku žiadateľa, ktorá sa umiestni za sklo a nie na vozidlo. O zmluvách a „výberovom konaní“ nechyrujú ani poslanci, v niektorých prípadoch nevieme stotožniť konkrétne vyhradené miesta so zverejnenými zmluvami. Pani prednostka na moju priamu žiadosť odpísala, že mi to nepošle, lebo by som tie informáci mohol „zneužiť v osobný prospech“. Toľko k súčasnej situácii, ku ktorej pripravujem osobitný blog.
K samotnej otázke, súčasný systém vyhradeného parkovania je potrebné nahradiť – zmeniť na tzv. prednostné parkovanie s príslušnou zonáciou, s väzbou na právny titul k užívaniu nehnuteľnosti, s povolením pre jedno vozidlo na parkovanie v Zóne 1 (označenej modrou čiarou a za oknom karta s modrým pásom) za každých začatých X m2. Zvyšné vozidlá z domácnosti nad tento limit budú môcť parkovať v Zóne 2 s kartičkou so žltým pruhom, kde ale musia byť vybudované záchytné parkoviská/parkovací dom s kamerovým systémom. Kartičky budú vydávané na domácnosť, teda prenosné v rámci domácnosti (číslo kartičky bude viazané na konkrétne EČV) a užívateľ si bude môcť vybrať, ktoré auto v domácnosti bude kedy parkovať v Zóne 1 a kedy v Zóne 2. Pred každým bytovým domom chceme vytvoriť parkovacie miesto s časovým obmedzením 15 minút na odnesenie nákupu s povinnosťou časového kotúča.

Základom tohto projektu je spustiť prednostné parkovanie obyvateľov až v momente dobudovania alternatívnych státí v Zóne 2, nie naopak. Takto opísané fungovanie je len náčrtom systému, samozrejme musí prejsť verejnou diskusiou, pretože ovplyvní život v mestskej časti na dlhé obdobie. Tiež uvažujeme nad osobitnou úpravou parkovania osôb ŤZP, ktorí musia mať zachované vyhradené parkovanie v dostupnej vzdialenosti. A rovnako budeme musieť podumať nad úpravou firemných áut, prípadne úžitkových vozidiel kategórie N1 (dodávky a pod.).

Sme si však vedomí, že limitom tohto riešenia je konečná dohoda rozdelenia kompetencií medzi hlavným mestom a mestskými časťami. Nesrovnalom predstavovaná forma rezidenčného parkovania je pre Devínsku Novú Ves nevhodná a podľa môjho skromného názoru aj protiústavná. Pre prospech veci však budeme ochotní podporiť hoci aj mestskú parkovaciu politiku, ktorá sa bude čo najviac približovať nášmu modelu a s novým primátorom sa budeme usilovať vylobovať, aby v novej celomestskej parkovacej politike bolo čo najviac voľnosti pre osobitnú úpravu mestských častí.

Vlado Hečko: Rastislav Tešovič, ďakujem za odpoveď. Súhlasím, že súčasný stav je zlý. Diskriminuje hlavne starších obyvateľov s nízkym príjmom, ktorí nemajú financie na to, aby „súťažili“ avšak sú odkázaní na využívanie individuálnej automobilovej dopravy (lekár, nákup..). Váš projekt je zaujímavý, z môjho pohľadu trochu komplikovaný, ale hlavne by ma zaujímalo, ako to v budúcnosti finančne zaťaži rodinu.

Rastislav Tešovič: V tomto si myslím, že budeme zajedno, že prednostná parkovacia karta v Zóne 1 na prvé vozidlo by mala byť buď bezplatná alebo za pár eur ročne, ktoré uhradia náklady na jej samotné vydanie. Cena karty za druhé vozidlo v žltej zóne, prípadne ďalšie vozidlá je vecou verejnej diskusie a spoločenskej dohody. A samozrejme musí to umožniť štatút Bratislavy. A nezabúdajme, že bude nevyhnutné riešiť aj jednorazové povolenia pre elektrikárov, stavbárov, služby… To je vecou doladenia systému a práve preto ten systém nemôže byť úplne jednoduchý.

Vlado Hečko: Zahŕňa v návrhu Zóna 1 aj časť Kolónia?

Rastislav Tešovič: Určite áno, aj Kolóniu a Grbu, akurát vzhľadom na odlišnosti od sídliska by sme možno uvažovali či nechať rovnaké pravidlá alebo či ich trošku odlíšiť a pomenovať ako Zóna 3. Nemám ilúzie, myslím si, že budeme musieť systém odštartovať a za pochodu doladiť.

parkovacie miesta

Doplnené 30. 10. 2018 o vyjadrenie Denisa Ružoviča

Denis Ružovič

Prenájom – vyhradené parkovanie je riešenie nesystémové a v podstate je to iba zdroj príjmov mestskej časti. Nič to nerieši. A kto je ochotný zaplatiť cca 400 eur/rok za jedno parkovacie miesto je vysmiaty. Tu treba spojiť sily s mestským poslancom za DNV a primátorom, konečne parkovaciu politiku vytvoriť a uviesť do praxe v celej Bratislave. Všetky takéto, ani nie že čiastkové neviem čo, deformujú situáciu a nič neriešia.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *