Na stavebnom úrade stále potrebujú posilu

Ján Žatko

Mestská časť Devínska Nová Ves opakovane vyhlasuje výberové konanie na voľné miesto na stavebnom úrade v Devínskej Novej Vsi na pozíciu samostatný odborný pracovník vykonávajúci štátnu správu na úseku stavebného poriadku. Ak máte odborné predpoklady a chuť zlepšiť súčasný neutešený stav v oblasti stavebného konania v Devínskej Novej Vsi, môžete sa prihlásiť najneskôr do 9. 3. 2021.

píše: Ján Žatko

Voľné miesto na stavebnom úrade

  • Pozícia: samostatný odborný pracovník vykonávajúci štátnu správu na úseku stavebného poriadku.
  • Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok.
  • Ponúkaný plat:  od 1 200 € brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností.
  • Požadované vzdelanie a prax:
  • vysokoškolské vzdelanie, príp. stredoškolské vzdelanie s maturitou stavebného smeru,
  • osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činností stavebného úradu (odborná spôsobilosť).
  • Termín nástupu: dohodou, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia.
  • Termín prihlášok: do  9. 3. 2021.
  • Bližšie informácieweb Devínska Nová Ves.

stavebnom úrade

Kompetencie stavebného úradu

Stavebný úrad plní úlohy na úseku územného konania a stavebného poriadku v rozsahu stavebného zákona, úlohy špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie a úlohy špeciálneho stavebného úradu pre vodné stavby.

Stavebný úrad prostredníctvom štátneho stavebného dohľadu zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby a terénnych úprav, reklamných zariadení.

stavebnom úrade
ilustračné foto

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *