Ľudia sa hádajú a starosta stavia

Ľudia sa hádajú a starosta staviaKoncom marca sa v Devínskej Novej Vsi z ničoho nič zjavila ďalšia záhadná stavba. Bagre sa zahryzli do trávnika medzi cintorínom a Domom sociálnych služieb Senecio. Až o týždeň sa verejnosť dozvedela, že záhadná stavba bude v skutočnosti nové parkovisko a stavia ho mestská časť. Túto stavbu sprevádza od začiatku veľmi intenzívna a emotívna diskusia vo verejnosti aj na sociálnych sieťach. Polemizujú medzi sebou na jednej strane zástancovia zachovania verejnej zelene a na strane druhej vodiči, ktorí nemajú v Devínskej kde zaparkovať. Obe strany sporu majú svoju pravdu. Chybou však je, že sa diskutuje až teraz, keď už tá diskusia aj tak k ničomu nevedie. Už dávno je totiž o všetkom rozhodnuté. Chybou je, že diskusiu s občanmi nevyvolalo vedenie mestskej časti ešte predtým, ako sa do zeme zahryzli bagre. Som presvedčený, že tú diskusiu si občania Devínskej zaslúžili. Namiesto toho to skončilo tak, že ľudia sa hádajú a starosta stavia.

Doplnené 4. 5. 2018 o závažné vyjadrenie člena Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia: 

Ľudia sa hádajú a starosta stavia

Prinášam vám zopár postrehov ľudí, ktorí sa do diskusie o tomto probléme zapojili na sociálnej sieti. Vybral som diskusné príspevky, ktoré sa nebijú za jednu alebo druhú možnosť, ale vravia o tom, ako by sa spory medzi oboma tábormi mali riešiť. A aj keď viem, že táto diskusia už nič nezmení, veď parkovisko bude už čoskoro hotové, oplatí sa ju prečítať. Zároveň sa ospravedlňujem množstvu ďalších diskutujúcich, ktorí mali tak isto zaujímavé názory, ale do tohto článku sa už z priestorových dôvodov nezmestili.

Ľudia sa hádajú a starosta stavia

Eva Vargová

Tak vidíte: podarilo sa! Jedno nelegálne parkovisko a DNV je rozdelená! A presne o to šlo – tu sa bijú dve strany a tretia sa primitívne hihňá do rukáva a stavia. Upozorňujem, že protizákonne! Aj keď v záujme polovice diskutujúcich. Ponúkol vám starosta inú alternatívu? Vymyslel využitie, ktoré by spájalo ľudí? Pýtal sa odborníkov s trochu vyšším vzdelaním a IQ? Zmenil snáď územný plán? Zámerne nechal túto plochu devastovať x rokov? Je záväznosť dokumentov všeobecná, alebo platí len pre nás? Tak vám oznamujem, že ak starosta nerešpektuje zákon, teda VZN o územnom pláne centrálnej mestskej zóny, ktorý sám podpísal 28. 6. 2017 – že nemusíte dodržiavať žiadne stavebné zákony, vyhlášky, predpisy ani pravidlá!!! Nastáva dlho a mnohými očakávaná anarchia výstavby v DNV! 3 x sláva!!! Toto nie je o voľbách, toto je spor o životné prostredie a zákonnosť pre všetkých. Mne aj p. Žatkovi a polovici rozhorčených by mohlo byť jedno, čo tam bude. Záhradky máme pekné a do prírody ešte pár rokov dokážeme dôjsť. Ale tu neustále vytláčate ľudí zo sídla a povyšujete aroganciu moci na tolerovaný prínos, a to často vulgárnym spôsobom, zľahčovaním dopadov čiernej stavby a nelokálnym cítením. Ešte raz opakujem : najlepšie sa riadi nejednotná a rozhádaná spoločnosť. A nedemokratická.

Miroslav Antal

Len pre inšpiráciu poznatok z mestskej časti Košice – Juh z tohto roka.

V mestskej časti Košice – Juh pribudnú parkovacie miesta. K ich plánovanej výstavbe sa môžu vyjadriť obyvatelia . Parkovacie miesta by mali vzniknúť na uliciach Srbská, Bulharská a Panelová. Autá tu v súčasnosti parkujú na ceste, čiastočne na chodníkoch, čím je ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a hlavne chodcov. Priestorovú rezervu na vytvorenie nových parkovacích miest vytypovala južanská samospráva …. Návrh lokalít, kde by bolo možné vytvoriť nové parkovacie miesta, spracovala spolu s Útvarom hlavného architekta mesta. Mesto potom požiadalo MČ Juh, aby lokality na parkovanie na uliciach Srbská, Bulharská a Panelová prerokovala s obyvateľmi bývajúcimi v dotknutej lokalite aj firmami a prevádzkami, ktoré tu majú sídlo. Obyvatelia dotknutých ulíc mohli svoje návrhy či pripomienky posielať na úrad mestskej časti na Smetanovej ulici do 10. apríla.

Nuž iný kraj iný mrav.

Martin Maverick

Presne o tom to celé je. Na webe DNV sa dozvieš o deratizácií a o výstavbe karosárne vo VW, ale čo sa deje ľuďom rovno pod oknami sa nedozvieš NIČ. Prečo???

Miloš Encinger

Jedno si z dnešnej polemiky odnášam. Nie je nám to jedno. To hrobové mlčanie komisie dopravy a životného prostredia ku tejto žeravej téme o niečom svedčí…

Vlado Hečko

bec sa divím, že ani jeden poslanec sa nezapája do tejto diskusie… To o niečom svedčí… 1/ Buď im to je nepríjemné, že sa na danom mieste niečo deje a oni nemajú na to vplyv… 2/ Majú občanov na …

Martin Maverick

Starosta aj poslanci boli zvolení demokraticky a korektne, to nikto nespochybňuje. Takmer férový súboj. Ak všetko riadi sám starosta, čo celé tie roky robilo 12 poslancov a ľudia v komisiách? Ja to beriem, že o všetkom rozhoduje starosta, a je fajn, keď mu po celý čas poslanci robia komparz. Taká útulná potemkinovská dedina, kde nie je dôvod robiť žiaden rozruch a všetci sú so všetkým spokojní.

 Eva Vargová

Skôr sa chystajú na oficiálny ťah cestou MR a MZ. Všade okolo MU som zaregistrovala nervozitu, ľudia sú neistí. Je mi ľúto a chápem, že na prejav názoru sú voľby ešte ďaleko a právomoci a možnosti vedenia sú veľké. Ale je to aj dôsledok dôslednej čistky v radoch úradníkov, pretože loajalita spôsobila pretrhnutie poznatkov a opakovanie chýb z minulosti. Najviac banujem za arch. Beláčkom, ktorý mal vízie ale nenašiel podporu .

Vlado Hečko

Tiež mi je ľúto za arch. Beláčkom. Pravý odborník, počúval názor iných a odmietol slepo vykonávať absurdné príkazy Jambora. Na to aj doplatil. Súčasného architekta si nedovolím hodnotiť, pretože jeho prácu nie je vidieť (ani obraz a ani zvuk)… Čo sa týka úradníkov na MU, tak som vnímal dve skupiny. Zaujímavá bola tá AROGANTNÁ – Jamborovi prisluhovači. To boli zážitky pri komunikácii s nimi . Menovať nemusím, keďže ich mená sú pre zainteresovaných známe… Ja len dúfam, že tento stav sa po voľbách zmení a budeme mať modernú a pro občiansky orientovanú samosprávu a súčasný samovládca sa vyparí z tejto MČ…

Ľudia sa hádajú a starosta stavia

Milan Mošať

Riešením sú napríklad podzemné parkoviská a parkovacie domy. Tak ako to je vo svete. Áut bude pribúdať a to si treba uvedomiť. Jasné je všetkým, že nie je miesta na parkovanie. Preto to treba rozumne vyriešiť. A pod zem sa zmestí viac áut ako na povrch. A to iste platí v parkovacom dome. Zaparkuj 300 áut do domu a 300 áut na povrch. Keď máš 2 – 3 autá, jedno si parkuj pred domom, kde budeš mať vždy svoje miesto. A jedno si parkuj 100 m od domu. Tu ide o to, že sa to všetko dá riešiť rozumne a kompromisom, aby boli všetky strany spokojné.

Parkovacia politika v meste je v troskách. Ako systém. O našej nič neviem. Rovnako ani o koncepcii zelene. Nemusím vedieť všetko. Možno som len nepostrehol, že by boli na svete nejaké realistické nápady. Ak by boli nejaké koncepcie, tak práve teraz by sa nimi mala brániť najnovšia stavba. Alebo práve naopak, malo by sa argumentovať že sa porušuje vlastný dokument. Fakt je, že na sídliskách je o stovky bytov viac ako parkovacích miest. Fakt je, že za posledné roky pribudlo pár stoviek nových. Slúžia. Na týchto diskusiách som sa nedozvedel, ako čo najskôr riešiť ten akútny nedostatok parkovania a hneď. Represia nie sú realistické návrhy. Kto príde s realistickými návrhmi môže s úspechom kandidovať…. Parkovací dom za kotolňou mal územné rozhodnutie pred najmenej 10 rokmi. Pamätám si len protesty proti nemu…

Ľudia sa hádajú a starosta stavia

Doplnené 4. 5. 2018 o vyjadrenie člena Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia: 

Vlad Kocvara

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia, ktorej som členom, napriek opakovaným žiadostiam o sprístupňovanie projektov pripravovaných parkovísk, túto stavbu od miestneho úradu DNV nedostala na pripomienkovanie v čase, keď sa ešte pripravovala. Úrad si to upiekol sám bez toho, aby sa s komisiou alebo odbornou verejnosťou poradil. Spôsob povolenia ako drobná stavba na ohlásenie mal za cieľ len jedine vylúčiť účastníkov konania a verejnosť zo schvaľovania a presadiť stavbu bez diskusie. Na základe podnetov od občanov bolo parkovisko pri cintoríne (spevnené plochy) zaradené do komisie už v čase, keď bolo povolené a prebiehala jeho realizácia. Pokiaľ si dobre pamätám, komisia s výnimkou jedného hlasu sa vyjadrila k spôsobu povoľovania zamietavo a položila úradu veľmi konkrétne otázky k účelu, dôvodu a spôsobu realizácie a bude sa parkoviskom aj ďalej zaoberať. Komisia ma obmedzené právomoci a je najmä poradným orgánom.

Súvisiace články

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *