Komunálne voľby a Týždeň v Devínskej

komunálne voľby
Ján Žatko

Komunálne voľby sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018. Rozhodnutie predsedu Národnej rady o vyhlásení týchto volieb vyšlo 10. júla 2018 v Zbierke zákonov. Tým dňom sa zároveň oficiálne začala volebná kampaň pred komunálnymi voľbami. V nasledujúcom článku uvádzam  pre kandidátov ale aj voličov dôležité informácie týkajúce sa zverejňovania článkov na blogu týždeň v Devínskej počas volebnej kampane.

píše: Ján Žatko

Komunálne voľby v Devínskej Novej Vsi

Najskôr ešte všeobecné informácie o tom ako budú prebiehať komunálne voľby v Devínskej Novej Vsi. Voliť budeme naraz kandidátov do štyroch volených orgánov. Preto budeme mať až štyri volebné lístky. Miestne zastupiteľstvo DNV rozhodlo, že v Devínskej Novej Vsi bude iba jeden volebný obvod. To znamená, že vo všetkých volebných miestnostiach sa budú rozdávať totožné volebné lístky.

  1. Na prvom volebnom lístku budú v abecednom poradí zoradení kandidáti na primátora Bratislavy. Z nich si môžeme vybrať maximálne jedného kandidáta, ktorému chceme odovzdať hlas. Ak zakrúžkujeme viac kandidátov, volebný lístok sa stáva neplatným. Ak nezakrúžkujeme nikoho, volebný lístok bude síce platný, ale neovplyvní výsledok volieb.
  2. Na druhom volebnom lístku budú v abecednom poradí zoradení kandidáti na poslanca mestského zastupiteľstva Bratislavy. Z nich bude za Devínsku Novú Ves zvolený jeden poslanec, ktorý získa v mestskej časti najviac hlasov. Preto rovnako ako v prípade volieb primátora, ak chceme aby náš hlas bol platný, zakrúžkujeme maximálne jedného kandidáta.
  3. Na treťom volebnom lístku budú v abecednom poradí zoradení kandidáti na starostu mestskej časti Devínska Nová Ves. Z nich bude za starostu zvolený ten, ktorý získa v mestskej časti najviac hlasov. Opäť ako v predchádzajúcich prípadoch, ak chceme aby náš hlas bol platný, zakrúžkujeme maximálne jedného kandidáta.
  4. Na poslednom volebnom lístku budú v abecednom poradí zoradení kandidáti na poslancov miestneho zastupiteľstva. Súčasné miestne zastupiteľstvo rozhodlo, že rovnako ako v tomto volebnom období, bude do miestneho zastupiteľstva zvolených 12 poslancov, ktorí získajú v mestskej časti najviac hlasov. Ak chceme, aby bol náš hlas platný, môžeme preto zakrúžkovať maximálne dvanásť mien.

komunálne voľby

Komunálne voľby a volebná kampaň

Oficiálne sa volebná kampaň začína dňom vyhlásenia volieb v Zbierke zákonov. V tomto prípade 10. júla 2018. Tá neoficiálna však už prebieha veľmi dlho. Vidíme to na bilbordoch pri cestách, vysielaní DTV, článkoch v Devexe, ale aj na letákoch za stieračmi áut alebo hrnčekoch nájdených pri dverách. Je samozrejmé, že jednotliví kandidáti sa budú snažiť presvedčiť voličov, že práve oni sú tí najsprávnejší na volenú funkciu. Ako sa budú komunálne voľby blížiť, tak sa kampaň bude stále stupňovať. Myslím si, že pre nás všetkých je veľmi dôležité, kto nás bude v budúcom volebnom období zastupovať. Či už na úrovni mesta, alebo mestskej časti. Na to aby sme si vedeli vybrať tých najlepších zástupcov, potrebujeme vedieť o nich a o ich zámeroch čo najviac informácií. Preto bude blog Týždeň v Devínskej otvorený pre všetkých kandidátov na funkcie v komunálnych voľbách bez rozdielu aj počas volebnej kampane.

komunálne voľby
Bilbordy pred komunálnymi voľbami v roku 2010.

Komunálne voľby a Týždeň v Devínskej

Tak ako som uviedol hneď pri založení blogu Týždeň v Devínskej, tento blog je otvorený pre všetkých.  Preto som už vtedy pozval na spoluprácu všetkých záujemcov, ktorí sa chcú so svojimi spoluobčanmi podeliť o svoje názory, skúsenosti a postrehy. Bližšie podrobnosti sú uvedené v článku Ako prispievať na blog Týždeň v Devínskej. Tieto pravidlá budú platiť aj pre kandidátov do volieb počas volebnej kampane. S jedinou požiadavkou navyše. Každý kandidát do volenej funkcie, ktorý bude chcieť na blogu Týždeň v Devínskej zverejniť svoj článok, musí uviesť že kandiduje vo voľbách a na akú funkciu kandiduje. Táto informácia bude zverejnená hneď za menom autora v úvode článku a bude na rozhodnutí čitateľa, či si článok otvorí, alebo nie. Povinnosť zverejniť informáciu o kandidovaní majú jednotliví kandidáti odo dňa, keď verejne oznámili svoj záujem kandidovať, najneskôr však v deň podania kandidátnej listiny. Uzávierka podávania kandidátnych listín je 11. septembra 2018.

komunálne voľby
Volebná kampaň – ilustračná snímka.

Pluralita názorov na blogu Týždeň v Devínskej

Stále platí zásada, že zverejňovanie na blogu Týždeň v Devínskej je bezplatné. Autor článku nedostáva od administrátora blogu žiadnu úhradu a ani naopak administrátor neprijíma žiadnu úhradu za zverejnenie článkov. Nezmenia na tom nič ani komunálne voľby. Ako som uviedol vyššie, blog Týždeň v Devínskej je otvorený pre všetkých kandidátov v komunálnych voľbách bez ohľadu na ich politickú príslušnosť a tak isto je otvorený pre nezávislých kandidátov. Preto je vysoko pravdepodobné, že sa vo zverejnených článkoch na blogu budú odrážať úplne odlišné názory. Tak by to malo byť vo všetkých médiách. Považujem za veľmi dôležité, aby na blogu bola umožnená pluralita názorov. Je na čitateľoch, čo si z nich vyberú a čo budú naopak ignorovať. A ak vám blog Týždeň v Devínskej prinesie informácie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní, budem veľmi rád. Prajem vám šťastnú ruku pri voľbách.

komunálne voľby
Komunálne voľby 2006 v DNV.

Súvisiace články z webu mestskej časti DNV

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *