Kolónia rozbieha naraz hneď dve petície

Ján Žatko

O tak trochu zabudnutej časti Devínskej Novej Vsi s názvom Kolónia som už na tomto blogu písal viackrát. Naposledy v súvislosti s prípravou výstavby nového sídliska Slnečný vrch. Najnovšie sa obyvatelia Kolónie rozhodli pripomenúť svojim voleným zástupcom problémy, ktoré ich trápia rozbehnutím dvoch petícií. Jedna sa týka práve spomínanej výstavby Slnečný vrch. Druhá tiež súvisí s novou výstavbou a týka sa požiadaviek občanov v oblasti dopravy.

Doplnené 18. 4. 2019 o link na podpisové hárky.

píše: Ján Žatko

Plánovaná výstavba Slnečný vrch

O plánovanej výstavbe nového sídliska Slnečný vrch I., na ktorom má bývať okolo 1 500 obyvateľov, som už na tomto blogu informoval ja v článku Chystá sa výstavba nového sídliska na Zamajerskom a aj Vladimír Kočvara v článku Slnečný vrch I. témou mimoriadneho zasadania Komisie výstavby a životného prostredia . Komisia jednohlasne nesúhlasila s predloženým zámerom a požiadala mestskú časť DNV o vydanie nesúhlasného stanoviska aj so zapracovaním pripomienok členov komisie ako aj občanov, ktoré boli doručené komisii. Momentálne prebieha posudzovanie vplyvu tohto zámeru na životné prostredie. Pripomienky k zámeru bolo potrebné zaslať na Ministerstvo životného prostredia SR do 10. 04. 2019.

Kolónia
Mimoriadna Komisia výstavby a životného prostredia zvolaná k výstavbe Slnečný vrch I.

Petícia – Slnečný vrch

Okrem pripomienok k EIA sa obyvatelia Kolónie rozhodli osloviť svojich volených zástupcov aj formou petície. Ako osoby určené pre styk s orgánom verejnej správy sú v petícii uvedení Martin Lisý a Martin Ružovič. Petíciu je možné podpísať vo výdajni zdravotníckych pomôcok Barlando na Novoveskej 3 a v Kaderníctve pod Kinom oproti železničnej stanici. Text petície je nasledovný:

Vzhľadom na enormnú, či už dokončenú, prebiehajúcu, alebo plánovanú výstavbu v lokalite Kolónia, žiadame my, dole podpísaní občania, všetky orgány mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves (najmä starostu, prednostu, miestny úrad a miestne zastupiteľstvo), aby v rámci svojich právomocí – najmä v rozhodovacích procesoch – nasledovné:

1) Zastaviť výstavbu Slnečného vrchu v plánovanej forme a zmeniť výstavbu na jednopodlažnú kombinovanú s nízkopodlažnou vrátane občianskej vybavenosti.

Kolónia
Vizualizácia projektu Slnečný vrch I.

Petícia – Kolónia

Ďalšia petícia tiež súvisí s novou výstavbou na Kolónii. Ako osoby určené pre styk s orgánom verejnej správy sú v petícii uvedení Juraj Hatrík a Martin Ružovič. Aj túto petíciu je možné podpísať vo výdajni zdravotníckych pomôcok Barlando na Novoveskej 3 a v Kaderníctve pod Kinom oproti železničnej stanici. Text petície je nasledovný:

Vzhľadom na enormnú, či už dokončenú, prebiehajúcu, alebo plánovanú výstavbu v lokalite Kolónia, žiadame my, dole podpísaní občania, všetky orgány mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves (najmä starostu, prednostu, miestny úrad a miestne zastupiteľstvo), aby v rámci svojich právomocí – najmä v rozhodovacích procesoch – nasledovné:

  1. 1) Predĺžiť Bystrickú ulicu až po cestu Küster t. j. k Autotestu.
  2. 2) Zmeniť v lokalite Kolónia organizáciu dopravy tak, aby bol prejazd z ulice Jána Jonáša cez ulice Ľubovníková a Bleduľová na ulice Opletalova a Bystrická zakázaný a taktiež prejazd z týchto ulíc späť na Jána Jonáša z Opletalovej a Bystrickej.
  3. 3) Zabrániť prepojeniu Devískeho dvora s komplexom Amber a Bystrická (bývala vojenská rota) t. j. s ulicou Bystrická.
  4. 4)Spomaliť dopravu na ulici Ľubovníková a nahradiť prahový retardér na Ľubovníkovej ulici pred domom čislo 51/53 vhodnejším, menej hlučným napr. betónovým retardérom.
Kolónia
Výstavba bytového komplexu Amber – takto to vyzeralo v októbri 2018.

Prečo sa roztrhlo vrece s developerskými projektami alebo Jamborove dedičstvo

Bývalé vedenie Devínskej Novej Vsi zaspalo dobu. Neviem či úmyselne alebo vlastnou ľahostajnosťou. Chýbajú územné plány zón, ktorými by sa nová výstavba dala regulovať. Chýba dopravná infraštruktúra, ktorá by mala ďalšiemu rozvoju Devínskej predchádzať. Chýbajú odborné štúdie. Chýba toho strašne veľa. Jediné čo nechýba, je snaha investorov stavať. Súčasnú situáciu veľmi presne vystihuje veta jedného z organizátorov uvedených petícií Martina Ružoviča:

Jambor napodpisoval výstavbu bytoviek po celej Devínskej a kašlal na to, aké to bude mať na ľudí dôsledky.

Mimochodom Martin Ružovič praktiky Milana Jambora veľmi dobre pozná. Veď v roku 2010 bol zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva v jeho tíme. Postupne ho však aj s niektorými ďalšími poslancami z Jamborovho tímu prekukol a Jamborovi sa jeho poslanecký klub rozpadol. Ďalší poslanec z vtedajšieho Jamborovho tímu Vladislav Hečko, otvorene hovoril o tom, že Milan Jambor ignoruje uznesenia miestneho zastupiteľstva a potáca sa na hrane zákona. Do tretice uvádzam Martina Čoreja, ktorý po tom, ako tri roky držal starostovi chrbát, rezignoval na post zástupcu starostu. Rozhodol sa pre tento krok, pretože podľa jeho slov „dlhodobo nesúhlasí so starostovými metódami riadenia miestneho úradu aj celej mestskej časti“. Všetko toto sa udialo ešte koncom volebného obdobia 2010 – 2014. Žiaľ, Devínskonovovešťania sa nepoučili. Milan Jambor vymenil svoj tím a vo voľbách v roku 2014 svoj post obhájil. Dnes žneme dôsledky. A ešte dlho ich budeme žať. Pripomeniem ešte raz slová Martina Čoreja, ktoré nedávno vyslovil v súvislosti s plánovanou výstavbou Pri rybníku.

Priatelia, tak toto nám tu vraj plánoval náš bývalý veľkomožný pán starosta, neobmedzený vládca a diktátor, ktorého meno nevyslovujeme, postaviť. Toto sa nesmie stať. Páni poslanci, Darko a všetci, ktorí v tom viete a môžete niečo podniknúť, toto nemôžte tým ľuďom, čo tam bývajú po niekoľko generácii a ani nikomu v Devínskej, spraviť a povoliť to. Nemôžte predsa zlikvidovať pomaly poslednú zelenú plochu v dedine, len preto, aby si nejaký korupčník zarobil a býval v „desiatich“ domoch. To predsa nejde.

Kolónia
Vizualizácia projektu Pri rybníku.

Doplnené 18. 4. 2019:

Chcete pomôcť so získavaním podpisov?

Ak by niekto mal záujem pomôcť so získavaním podpisov, podpisové hárky nájde na tejto adrese. Podpisové hárky je potrebné vytlačiť obojstranne. Organizátori vopred ďakujú za pomoc aj podporu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *