Hospodárenie DNV je na špičkovej úrovni

hospodárenie
Ján Žatko

Budúci utorok bude ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Novozvolený starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír a novozvolení poslanci na ňom zložia sľub a ujmú sa svojej funkcie. Pravidelní čitatelia tohto blogu vedia, že mám k práci odchádzajúceho starostu Milana Jambora a aj doterajších poslancov značné výhrady. Jeden fakt sa im však nedá uprieť. Odovzdávajú svojim nástupcom Devínsku Novú Ves vo veľmi dobrej finančnej kondícii. Hospodárenie Devínskej je na špičkovej úrovni.

píše: Ján Žatko

Hospodárenie miest, obcí a VÚC

Vyplýva to z projektu mimovládnej neziskovej organizácie INEKO Hospodárenie miest, obcí a VÚC. Hlavným účelom tohto projektu je poskytnúť širokej verejnosti relevantné údaje o hospodárení každej obce, mesta a vyššieho územnosprávneho celku od roku 2006. Na svojom portáli prezentuje INEKO údaje o všetkých 2 930 slovenských obciach (vrátane miest a mestských častí) a o 8 vyšších územných celkoch za roky 2006 – 2017. Ide o štyri druhy údajov: administratívno – geografické údaje, vstupné finančné ukazovatele, indikátory finančnej stability a finančné zdravie. Kým posledné tri typy údajov hovoria o hospodárení, prvé slúžia najmä na presnejšiu identifikáciu obce alebo VÚC – počet obyvateľov, štatút, okres, kraj a e-mail na kontaktnú osobu na miestnom úrade, mestskom úrade či magistráte.

hospodárenie

Čo je finančné zdravie

Finančné zdravie mesta, obce alebo VÚC vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), počítané na základe údajov za 4 po sebe idúce roky ako kombinácia (funkcia) piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Bilancie bežného účtu, Záväzkov po lehote splatnosti a Záväzkov aspoň 60 dní po splatnosti.

hospodárenie

Ako je na tom Devínska Nová Ves

V hodnotení INEKO dopadla samospráva Devínskej Novej Vsi výborne. Vo všetkých piatich indikátoroch získala maximálne možné hodnotenie 6,0 a radí sa preto k samosprávam s výborným finančným zdravím. Ku koncu roku 2017 mala Devínska Nová Ves nulový dlh a nulové záväzky 60 dní po splatnosti. Výsledok hospodárenia za rok 2017 je 4 374 496  €. Na jednej strane je pozitívne, že mestská časť hospodárila za minulý rok s prebytkom viac ako 4 milióny eur. Na druhej strane z toho vyplýva, že mohla v minulom roku urobiť pre občanov oveľa viac. Finančné zdroje na to boli.

hospodárenie

Čo je to INEKO

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Poslaním INEKO je podpora potrebných ekonomických a sociálnych reforiem v SR, najmä prostredníctvom výskumu, vývoja a šírenia informácií a podpory verejnej diskusie. INEKO sa na regionálnej a európskej úrovni zameriava na tie oblasti sociálnej politiky, ktoré sú nevyhnutné pre transformáciu ekonomiky SR, pričom sa snaží čerpať z najlepších skúseností z ostatných transformujúcich sa krajín, resp. členov EÚ a OECD. Aktivity INEKO vyplývajú aj z potreby podporovať vlády a politikov pri presadzovaní a uskutočňovaní nevyhnutných štrukturálnych reforiem.

zdroj: hospodarenieobci.sk

hospodárenie

 

 

2 komentáre k “Hospodárenie DNV je na špičkovej úrovni”

    1. Upresním. Je to zásluha končiaceho starostu a končiaceho zastupiteľstva. Pretože rozpočet schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Práve týmto článkom ich prácu v oblasti verejných financií uznávam. To ale neznamená, že nerobili vážne chyby v iných oblastiach. Robili.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *