Aká je logika nadstavby ZUŠ?

zušPo pozretí tohto videa začnete mať zmiešané pocity. Riaditeľ Základnej umeleckej školy (ZUŠ) sám deklaruje, že rodičia sú spokojnejší keď sú triedy ZUŠ na ZŠ Bukovčana, kde boli doteraz. Deti nemusia prechádzať do inej časti DNV a prejdú na poobedňajšiu aktivitu v papučkách. Avšak on chce mať všetko v jednej budove, tak sa rekonštruuje nadstavba ZUŠ na Istrijskej, aby sa všetko, čo má ZUŠ inde po DNV presunulo sem na jedno miesto. Dosluhujúci mestský poslanec a starosta MJ roky bojoval, aby sa tento nezmysel realizoval a chváli sa tým. Jediné čo na tom celom je vidno, že sa zase nepotreboval nikto radiť s odborníkmi.

píše: Ing. arch Jana Kočvarová

Nevhodná budova na ZUŠ

Budova na Istrijskej sa celkovým svojim charakterom na funkciu ZUŠ nehodí. Je to budova bývalých jasieľ, ktorú by mohli využívať malé deti v predškolskom veku alebo seniori. Na uliciach sa deti hrať nemôžu, lebo sú zapratané autami a záhradu akú má táto budova im v DNV neposkytneme nikde inde. Domov dôchodcov vo finančne dostupnom rozmere nám v DNV tiež veľmi chýba a napríklad v Dúbravke sa kombinácia škôlky a domova dôchodcov otvorila už tento rok. Väčšina tried na súčasnej budove ZUŠ má príliš veľké okná orientované na juh a je to jediná budova s funkciou ZUŠ v celej Bratislave, ktorá má najviac hlučných tried situovaných tak, že všetok hluk z nej ide do bytov ľudí bývajúcich v jej v blízkosti. V Karlovej Vsi je budova ZUŠ pri ceste a nie je tam jediný byt, ktorý by bol rušený.

zuš

Alternatívne riešenia existujú

Vzhľadom na situáciu s nárastom detí a seniorov a plánovanej výstavby v našej mestskej časti je čudné, že sa viaceré triedy z budovy ZUŠ na Istrijskej nepremiestňujú preč na ZŠ Bukovčana a na ZŠ Horova, aby mali deti vyučovanie v nej dostupné v jednej budove ale robí sa presný opak. V našej mestskej časti sú problémy s bezpečnosťou a drogami a tu sa bude vytvárať zbytočný pohyb malých detí na voľnočasovú aktivitu, ktorú by mohli mať v tej istej budove. Na obidvoch budovách ZŠ by sa dali nájsť triedy s oknami do átria, kde by nerušili ani okolitú výstavbu, ak by tu vyučovanie ZUŠ prebiehalo. V Devínskej Novej Vsi sú aj iné budovy, kde by táto funkcia bola vhodnejšia, musela by sa však situácia riešiť komplexne ako celok a s ohľadom na dlhšie obdobie a nemohol by sa niekto sám pasovať za odborníka na všetky vysokoškolské aj stredoškolské odbory a jediného, kto má o veci čo rozhodovať a s heslom pochybná práca namiesto slov s odborníkmi konať bezhlavo a násilne.

Spôsob mučenia falošným hlukom

Kto pozná zákony fyziky vie, že hluk sa šíri hore a ako sa šíri hore ešte rastie na intenzite. Vieme si asi aj všetci predstaviť aký typ hluku vydávajú hudobné nástroje pri nácviku a že nejde o nič lahodné ani harmonické. Keď si k tomu predstavíte, že Vám do bytu takto hučí aj 8 hudobných nástrojov naraz a to 6 hodín denne a 5 dní v týždni, asi si najmä lekár vie spočítať, že z toho nemôže zostať nikto zdravý. Iné je to v byte na prízemí a iné je to vyššie. Iné je to na Kalištnej a iné na Uhroveckej. Čím je byt vyššie, tým horšie. Ja som sa musela pri tomto type hluku učiť na skúšky na vysokú školu celé roky počas štúdia a na záver na štátnice. Dva mesiace po nich mi bola u neurológa zistená nervová choroba, ktorá ma trápi dodnes. V podstate je to istý spôsob mučenia falošným hlukom.

Má sa sídlisko Stred odsťahovať?

Ak si to každý predstaví sám na sebe, na svojom malom dieťati, väčšom dieťati, ktoré sa musí učiť každé poobedie alebo starých rodičoch, ktorí sú viac doma, už to nadobudne iný rozmer ako keď sa to týka iného. Hlučnosť, ktorá je nadmerne obťažujúca už pri terajšej prevádzke ZUŠ sa má sprevádzkovaním nadstavby ešte zvýšiť. Ako sa pán riaditeľ ZUŠ vyjadruje vo videu, už sa teší keď tam nebude ticho. Má sa celé sídlisko Stred odsťahovať? My tam bývame od samého začiatku od roku 1981 a ZUŠ tam nebola. Presunula sa z Bukovčana, keď bolo málo detí okolo roku 2000. Dnes sa situácia mení, plánujú sa zastavať celé polia pred DNV, na Kolónii, za Lidlom, chce to celkový prístup a nadhľad a myslenie do budúcna.

zuš

Regionálny úrad verejného zdravotníctva nepomohol

Na hluk z okolia sa dá zavolať úradník z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý meria hluk, čo sme aj opakovane žiadali. Čo je však zvláštne ale aj podozrivé je, že funkciu ZUŠ v nevhodnej budove povoľujú úrady meraniami hluku v zime a pri zatvorených oknách na fasáde. Niekto niekde dobre vie, že hluk je mnohonásobne prekročený a dochádza k poškodzovaniu zdravia obyvateľov okolo, ale keď oni sú takí kamaráti, prečo si nepomôcť.

Pripomienky občanov neboli akceptované

Keď sme sa dozvedeli z DTV o plánovanej nadstavbe ZUŠ začali sme od roku 2016 posielať pripomienky, že ak sa to bude stavať, aby sa to stavalo zo zvukovo izolačných materiálov a aby sa, čo najviac zatvorila časť na smer Uhrovecká a bolo tu menej okien a radšej bolo viac okien a tried na smer Novoveská, kde sú byty ďalej od budovy. Pripomienky dostal opakovane počas dvoch rokov magistrát, Regionálny úrad verejného zdravotníctva a kópie sa automaticky posielali na miestny úrad DNV. Teraz sa to realizuje spôsobom, že najviac okien sa postavilo na smer Uhrovecká. Presne opak toho, čo sme žiadali a pripomienkovali.

zuš

Komisia výstavby bola opäť na vedľajšej koľaji

Najväčšie prekvapenie bolo, že povolenie pre nadstavbu vydal stavebný úrad DNV. Teda ani náš starosta ani miestny úrad DNV neboli až tak nemohúci, za akých sa samozrejme pred nami vydávali. Môj brat bol v komisii výstavby, čiže musím sa domnievať, že tu bol veľký záujem odchádzajúceho starostu, aby sme si pre seba nevydobyli zlepšenie podmienok a komisia výstavby nemohla pripomienkovať projekt ani trochu v záujme dotknutých občanov, ktorým sa poškodzuje zdravie. Tak zostali odignorovaní obyvatelia bývajúci v tejto lokalite, ale aj rodičia, ktorým by vyhovovalo niečo iné ako naplánované pánmi všemohúcimi.

Zbytočné problémy zanechané doterajším starostom

To, že túto stavbu nedal starosta do komisie zámerne, už stihol priznať jednej z poslankýň. Nebol podľa neho na to čas. Čas na to nechať všetky problémy nastávajúcemu mladému starostovi však mal. Okrem parkovacích miest na zákrutách ohrozujúcich denne všetkých účastníkov premávky až po rozpadávajúce sa preliezky a iné prvky v parku Charkovská mu zanechal aj mnohé ďalšie, vo všetkých prípadoch zbytočné problémy, lebo veci sa dajú robiť aj inak.. Budú to roky, čo sa DNV bude spamätávať. Dúfajme, že nový starosta nebude takýchto vecí schopný a už ani žiadny ďalší po ňom.

Reportáž DTV o rekonštrukcii ZUŠ

11 komentárov k “Aká je logika nadstavby ZUŠ?”

 1. A ked si predstavim medziblokove detske ihrisko,ktore mam pod domom na smreka a byval som aj nad skolkou horova tak zrusme a vystahujme ich do poli v okoli dnv.mam taky pocit ze ty ktorym deti uz odrastli a hrali sa vonku tak tym zacina vsetko vadit.len aby mi nic nesposobovalo hluk.zrusme aj mhd lebo pri brzdeni autobusov vznika hlik a ako k tomu pridu ludia byvajuci v blizkosti mhd.to uz nam naozaj bude vsetko vadit.staroslivost denovi o zelen,kde pri koseni na nich hadzu z okien sacky s vodou lebo kosacka sposobuje hluk?

 2. Chcem poďakovať odchádzajúcemu starostovi pánovi Milanovi Jamborovi a zastupiteľstvu DNV za to, že rekonštrukcia podkrovia ZUŠ na Istrijskej 22 sa realizuje. Stavbu realizuje Bratislava – hlavné mesto SR, lebo budova je jej vlastníctvom. ZUŠ je v tomto procese len ako podnájomník. Pán starosta, ako poslanec MsZ sa pričinil o to, aby sa aj deti v Devínskej Novej Vsi mohli tešiť z lepších priestorov. Je dobré, ak deti a mládež majú dôstojné priestory na sebarealizáciu a prezentovanie sa. Je dobré, ak majú k dispozícii ihriská, umelecké školy, krúžkovú činnosť.
  V článku je veľa dezinformácií, subjektívnych domnienok. Nesúhlasím s titulkom „Nevhodná budova na ZUŠ“….áno bola v roku 2001, ale my ju postupne upravujeme a budujeme, aby vhodná bola. Preto sme počas nášho pôsobenia postupne budovali interiér, odborné učebne, koncertnú a divadelnú miestnosť, malú tanečnú sálu atď. Postupne sme menili okná, už je málo priestorov (spravidla sú to chodby, kde nie sú okná vymenené). Obsadenie učební je od začiatku stavané tak, aby zvukovo silnejšie hudobné nástroje boli situované na severnú stranu. Samozrejme podľa možností. Dokončenie podkrovia nám priestorovo veľmi pomôže. Znížia sa aj úniky tepla, ktoré boli veľké, práve kvôli stavu podkrovia.
  Neustále sa snažíme, aby priestory ZUŠ vyhovovali požadovaným štandardom.
  Nedovolil by som si, pri všetkej úcte, hovoriť, písať o budovách iných subjektov, či sú pre nich vhodné, alebo nie.
  Z Úradu regionálneho zdravotníctva sme boli 2x „prepadnutí“ bez ohlásenia, kvôli anonymnej sťažnosti. Z rozpočtu školy sme museli uhradiť hlukovú štúdiu, mimochodom stála okolo 1000€, asi by som ju mal dať niekomu refundovať, nakoľko štúdia nepotvrdila žiadne porušenie noriem. Bola vykonaná 30. septembra v roku 2016, čiže nie v zime, a ani nie počas prázdnin. Termín, kedy bude štúdia vykonaná nám nebol vopred oznámený. Druhá „prepadovka“ z úradu, sa oboznámila so situáciou, predložili sme jej výsledok hlukovej štúdie, prešli sme po budove, kde som ich informoval, v ktorých priestoroch aký predmet sa vyučuje. Žiadne pochybenia z našej strany neboli úradom konštatované. Ak autorka tohto článku chce spochybniť výsledok hlukovej štúdie, nič jej nebráni, dať si urobiť vo vlastnej réžii novú.
  Vyučovanie v ZUŠ vyžaduje určité vybavenie, po priestorovej i materiálno-technickej stránke. Priestory ZŠ nie sú ideálnym miestom, skôr sú kompromisom, ústretovosťou voči rodičom najmenších žiakov. Z hľadiska psychohygieny nie je dobré, aby deti boli takmer celý deň „zavreté“ len v jednom priestore.
  Výchovou umením, k umeniu, estetičnosti, iní zasa k športu sa snažíme práve o to, aby sa deti a mládež netúlali po uliciach, aby mali zmysluplné využitie voľného času a neskĺzli na šikmú plochu.
  Viac sa nechcem rozpisovať, skôr som za rozhovor, dialóg, ktorému sa nevyhýbam. Len musí byť konštruktívny, objektívny
  a nezaujatý. Práve tieto kritériá vyššie uvedený článok, podľa mňa, nespĺňa. Záverom sa chcem ospravedlniť obyvateľom v susedstve našej školy, za zvýšenú hlučnosť, prašnosť, trpíme tým aj my s nádejou do budúcna, nakoľko koniec stavebných prác by mal prísť skôr, ako Vianoce.
  Želám všetkým čitateľom aj autorke článku krásne a pokojné predvianočné obdobie.
  Mgr. Vladimír Dianiška, riaditeľ ZUŠ Istrijská 22

  1. Vážený pán riaditeľ,
   Dovoľte mi zareagovať na vašu reakciu k článku. Je nepochybné, že rozvíjanie tvorivých schopností detí pod dohľadom učiteľov je prospešné a potrebné pre ich formovanie osobnosti ako aj pre ich uplatnenie v spoločnosti. Preto si učiteľov a pedagógov vážim. Právo na rozvíjanie svojich schopností však nemôže byť nadradené právu inej ľudskej bytosti na bývanie v hygienicky nezávadnom prostredí. Istú dobu som býval v jednom z bytov na Uhroveckej ulici a preto prevádzku vašej školy poznám aj z pohľadu občana prichádzajúceho domov z práce alebo zo školy. Viete úplne s Vami nesúhlasím, keď vravíte, že od začiatku boli hlučnejšie miestnosti umiestňované na severnú stranu, oni tam boli umiestené až po kontrolnom meraní, ktoré bolo vykonané v jednom z bytov na Uhroveckej ulici ešte pred rokom 2016 a ktoré preukázalo hraničné hodnoty pre hluk vo vonkajšom prostredí šíriacom sa z vašej prevádzky. Hraničné hodnoty (len pár decibelov pod limitnou hodnotou) znamenajú, že pri ich prekročení dochádza k expozícii hlukom, ktorý môže spôsobiť poškodzovanie zdravia. Regionálny úrad verejného zdravia následne odporučil premiestnenie najhlučnejších miestností na severnú stranu, kde je vzdialenosť od obytných budov väčšia.
   Je potrebné rozlišovať medzi súčasnou prevádzkou ZUŠ a pripravovanou nadstavbou. Je štandardom, že pri povoľovaní nových prevádzok, na ktoré sú vedené sťažnosti na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, sa spracuje hluková štúdia pred povolením činnosti. Toto sa v prípade ZUŠ nestalo. Štúdia, ktorú uvádzate (rok 2016), sa netýka nadstavby, ale súčasnej prevádzky a to je rozdiel. Naznačujete, že by vám mal niekto štúdiu preplatiť pretože hlukové limity vyšli v norme. To je nepochopenie legislatívy životného prostredia. Ak umiestňujete novú prevádzku, je potrebné preukázať splnenie legislatívnych noriem, náklady hradí investor.
   Ak autorka článku tvrdí, že projekt nebol v komisii výstavby, dopravy a životného prostredia, tak má pravdu. Mohlo sa niektorým nepríjemnostiam predísť zamyslením nad projektom pred jeho schválením. Ak sa nachádza obytná zástavba na Uhroveckej ulici len cca 45 m od vašej školy a od Istrijskej ulice dokonca cca 30 m a už v minulosti boli namerané hraničné hodnoty, projektant by mal vo svojom návrhu uvažovať o takom riešení, ktoré nebude nadmerne šíriť hluk vo vonkajšom prostredí. Technických aj stavebných riešení je niekoľko. Jedna vec je stihnúť minúť peniaze a niečo zrealizovať, druhá čo sa stane, ak sa pri prevádzke zistí, že hluk šíriaci sa z vašej nadstavby v kumulácii so súčasným hlukom bude prekračovať hygienické limity? Úrady môžu prevádzku obmedziť a nariadiť prijatie takých opatrení, ktoré dokážu zabezpečiť splnenie zákonných požiadaviek. Budú potrebné ďalšie investície. Čo zatiaľ obyvatelia v priľahlých bytoch?
   Nie som autorom článku, no ponuku na vecnú diskusiu príjmam. Pri umiestňovaní každej prevádzky je dôležitá lokalita. Ak je lokalita nevhodná môžu sa nepriaznivé vplyvy akejkoľvek prevádzky už len zmierňovať.
   RNDr. Vladimír Kočvara
   podpredseda komisie výstavby, dopravy a životného prostredia Devínska Nová Ves

 3. Považujem za neprimeranú a netolerantnú reakciu autorky článku , keď zvuky hudobných nástrojov nesúcich sa zo Zuš považuje za obťažujúci hluk. Naša Zuš sídli v centre mesta na pešej zóne Laurinskej ulice. Okná hudobných tried sú smerom k obytným domom vzdialeným 10 metrov. Za 6 rokov, čo tu Zuš sidli sa nám nikto nesťažoval, a zjavne „falošnými zvukmi“ netrpel. Naopak. V čase koncertu sa občas ozve z ulice potlesk.

 4. Pán Dianiška vie najlepšie, čo je pre školu najvýhodnejšie, treba riešenie ponechať naňho a podporiť ho v jeho úsilí vychovávať ľudí so zmyslom pre hudbu aj pre vzťah k svojmu okoliu. Kde to treba ešte podporiť?

 5. Iba otváram oči, ako môže takú hlúposť niekto napísať – hluk sa šíri smerom hore…ale veď keď sa hluk šíri iba smerom hore, predsa tou nadstavbou by sa nemal nikto rušiť, nie??….iba tí čo bývajú vyššie….miesto toho, aby sme sa radovali, že sa našli peniaze do školstva, investuje sa do voľnočasovej aktivity mládeže, ktorá zmysluplne trávi voľný čas, sa nájdu takéto ,,tety sťažovateľky“…naša škola je tiež v centre sídliska, Dúbravky, okná máme na všetky strany…a keďže poznám priestory ZUŠ na Istrijskej, viem ako sú zvukovo odizolované a máme sa čo od nich učiť….mimochodom, je to sídlo FOR Bratislava, najreprezentatívnejšieho dychového súboru mladých Bratislavy a Slovenska, patrí im neskutočná úcta a obdiv, taktiež všetkým pedagógom a pracovníkom čo tam pracujú….s pozdravom, Mgr. art. Ivan Kováčik, ZUŠ Eugena Suchoňa a člen orchestra SND….

  1. Pán Kováčik, vy asi nie ste odborníkom na stavebnú fyziku, keďže ste umelec. Hluk sa šíri prevažne smerom hore, to neznamená ale, že sa nešír aj smerom dole, len v menšej miere. Závisí to predsa od prekážok a konfigurácie terénu. Ako tak pozerám vzdialenosť bytových domov na Uhroveckej ulici k budove ZUŠ je menej ako 45 m, bytových domov na Istrijskej ulice asi 25 m a žiadna iná stavba sa tam nenachádza, títo obyvatelia majú predsa právo žiť v zdravom prostredí spĺňajúcom všetky normy, deti nech cvičia, ale nech sú aj normy splnené, nad tým sa tiež treba zamyslieť.

 6. Dobrý deň, rada by som reagovala na článok, ktorý napísala pani/slečna Ing. arch Jana Kočvarová. Na začiatok by som chcela povedať, že každý má právo na svoj názor, a nikto Vám ho neberie.
  Keď som si pozrela video, vôbec som nemala zmiešané pocity, ale naopak, konečne sa využije 2. poschodie, ktoré bolo roky nevyužívané.
  Ďalej by som chcela nadviazať na druhú vetu ktorú ste napísali. „Riaditeľ Základnej umeleckej školy (ZUŠ) sám deklaruje, že rodičia sú spokojnejší, keď sú triedy ZUŠ na ZŠ Bukovčana, kde boli doteraz.“ Pán riaditeľ Vladimír Dianiška sa vyjadril, že mimo ZUŠ je len pár tried, ktoré sa do budovy nezmestia, a áno rodičom to vyhovuje, ale to neznamená, že by svoje dieťa odhlásili, ak by sa tieto triedy premiestnili do budovy ZUŠ. Je logické, že jedna inštitúcia chce mať všetko pohromade.
  Smutné je, že keď píšete článok, ktorý zverejňujete, nie ste schopná ani napísať celé meno starostu a mimochodom, iniciálky sa píšu M.J. Nazvať rekonštrukciu 2. poschodia nezmyslom je dosť smiešne a musím Vám povedať, že tento článok, čo ste napísali Vy je poriadny nezmysel.
  Zaujímalo by ma, ako ste prišli k záveru, že táto budova sa nehodí pre základnú umeleckú školu. Ste snáď na to odborníčka ? Na Slovensku máme stovky základných umeleckých škôl a každá je iná. Hovoriť, že sa na to nejaká hodí alebo nehodí je len subjektívny pohľad.
  Ďalej by ma zaujímalo, či ste robili nejaký výskum alebo meranie, keď tvrdíte: „je to jediná budova s funkciou ZUŠ v celej Bratislave, ktorá má najviac hlučných tried situovaných tak, že všetok hluk z nej ide do bytov ľudí bývajúcich v jej blízkosti“. V Bratislave je viacero takých, ktoré sú priamo medzi panelákmi (Petržalka, Dúbravka, Staré mesto) čiže je jedno, ako sú situované, vždy bude počuť nejaké zvuky. Keď chcete niečo tvrdiť, tak to prosím podložte relatívnym dôkazom, nie len Vaším subjektívnym názorom. A podľa môjho názoru, ste asi nebývali pri každej ZUŠ v Bratislave.
  Titulok „Spôsob mučenia falošným hlukom“ je prehnaný. Nikto v okolí ZUŠ pokiaľ viem nie je mučený. Asi by Vám mali poslať do obývačky nejakého žiaka, ktorý hrá na plechový dychový nástroj, aby ste zistili čo je to hluk. Slovami, že hudobné nástroje pri nácviku nevydávajú nič lahodné ani harmonické, ste urazili mnohých hudobníkov, ktorí sú z tejto ZUŠ, sú naozaj špičkoví a patria k najlepším na Slovensku.
  Vyjadrujete sa, akoby ste žili v byte na každom poschodí na Kalištnej a Uhroveckej ulici, čo mi príde nereálne. Chcete azda tvrdiť, že všetci obyvatelia okolitých bytoviek trpia nervovými chorobami? A deti na ihrisku nerobia hluk? Samozrejme, že áno, hrajú sa, plačú, kričia a majú na to právo. Tak, ako poznamenal pán Ondrej Suchý, asi by sme museli zrušiť všetky zvuky, ktoré sa šíria vzduchom vo vašom okolí, aby sme Vám vyhoveli.
  To ako sa vyjadrujete hovorí o vašom charaktere, a prepáčte, ale ste sebecká. Myslíte vôbec na deti a ich rodičov? Základná umelecká škola je inštitúcia, ktorá vzdeláva deti po mnohých stránkach a dáva im veľa do života (rozvíjanie pozornosti, kreativity, svojich zmyslov, správne dýchanie, spolupráca v kolektíve, súťaženie, naučia sa vystupovať pred publikom, čo im potom uľahčí aj prezentovanie v škole, ústny prejav a iné). Musíte mi dať za pravdu, že je to stokrát lepšie, ako by so spolužiakmi chodili po vonku, fajčili a drogovali. Ako ste spomenuli, v Devínskej s tým máme žiaľ veľký problém, avšak zdá sa mi prehnané tvrdiť, že dieťa na svojej ceste na krúžok v poobedných hodinách natrafí na tieto indivíduá na každom kroku.
  Keď sa chcete odsťahovať, odsťahuje sa, nikto Vám v tom nebráni. V každej spoločnosti sa vždy nájde jedinec, ktorému niečo vadí a stále sa sťažuje.
  Pán riaditeľ Vladimír Dianiška sa vyjadril, že konečne po 18 rokoch ožije druhé poschodie, ktoré bolo doteraz nevyužívané a nie, že by chcel niekomu škodiť, tak vás poprosím, aby ste neprekrúcali realitu.
  „Pripomienky občanov neboli akceptované. Keď sme sa o tom dozvedeli, začali sme posielať pripomienky.“ Kto je my? Len vy? Alebo máte nejakú reálnu petíciu, ktorú podpísali stovky občanov?
  Na záver by som chcela skonštatovať, že vo svojom článku ste neuviedla nič, čo by ste reálne podložili nejakým dôkazom a takmer celý článok pôsobí zaujato, ako by ste sa sťažovali len a len Vy. Človek sa len zasmeje nad takýmto článkom, alebo pokrúti hlavou.
  Na záver už iba dodám, že som veľmi sklamaná, že sa takýto článok objavil práve na tomto blogu.
  S úctou,
  bývalá žiačka ZUŠ Istrijská

 7. Vážená bývalá žiačka ZUŚ Istrijská. Nejdem polemizovať s tvrdeniami vo vašom článku, ktorými sa snažíte všemožne spochybniť tvrdenia autorky článku. Zameriam sa v svojej reakcii na niečo iné. Svoj diskusný príspevok končíte vetou, že ste „veľmi sklamaná, že sa takýto článok objavil práve na tomto blogu.“ Pritom v úvode svojho príspevku tvrdíte, že „Na začiatok by som chcela povedať, že každý má právo na svoj názor, a nikto Vám ho neberie.“ Nuž podľa môjho názoru, tieto dve Vaše vety sú v príkrom rozpore. Keď som takmer pred rokom rozbehol tento blog, mojou ambíciou bolo, že sa na ňom budú vyjadrovať rôzni ľudia s rôznymi názormi na život v DNV. Viedla ma k tomu skutočnosť, že doteraz priestor na vyjadrenie rôznych názorov v DNV nebol. Kto pravidelne sleduje DTV, kto pravidelne číta Devex tak vie o čom hovorím. Myslím si, že síce veľmi pomaly ale predsa sa mi tento cieľ darí napĺňať. Na blogu Týždeň v Devínskej sa zjavujú články, ktoré by v Devexe nemohli vyjsť. Na blogu Týždeň v Devínskej sa hovorí o problémoch, ktoré DTV prehliada, pretože sa o nich „nepatrí“ hovoriť. Preto ja na rozdiel od Vás vôbec nie som sklamaný, že tento článok na blogu Týždeň v Devínskej vyšiel. Pretože prináša to, na čo Devínska v mediálnej oblasti žiaľ nie je zvyknutá. Iný názor. Svet nie je čiernobiely. Ani Devínska nie je čiernobiela, ako sa nám to snaží vsugerovať Devex alebo DTV. V Devínskej žijú ľudia, ktorí majú na tú istú vec rôzne názory a bude len dobré, keď o týchto rôznych názoroch budeme diskutovať. Preto tento článok na blogu vyšiel. Preto sa k nemu v diskusii môže vyjadriť každý čitateľ, tak ako napríklad vy, alebo pán riaditeľ Dianiška. Nejdem v tejto reakcii obhajovať to čo autorka napísala. Netvrdím, že by sa mala rekonštrukcia ZUŠ zastaviť. Tvrdím však jedno. Keby starosta Milan Jambor s obyvateľmi DNV normálne komunikoval ešte predtým, ako sa im pred oknami začnú pohybovať bagre alebo začne rekonštruovať ZUŠ, mohlo to všetko dopadnúť úplne inak. Je to aj poučenie pre nového starostu Dáriusa Krajčíra. Verím, že si ho vezme k srdcu.

 8. Vážená bývalá žiačka ZUŠ Istrijská,
  nebudem sa vyjadrovať ku všetkému, čo ste napísala, ale vecne sa vyjadrím k skutočnostiam, ktoré je možné podložiť. Býval som roky na Uhroveckej ulici a preto danú situáciu poznám pomerne dobre. Pred rokom 2016 bolo vykonané meranie v jednom z bytov na Uhroveckej ulici, ktoré dosahovalo takmer hraničné hodnoty pre zvukovo chránené obytné objekty (k prekročeniu chýbalo len pár decibelov), inými slovami hodnoty pri prekročení ktorých dochádza k poškodzovaniu ľudského zdravia. Pri tomto meraní som bol osobne a toto meranie bolo vykonané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a spracoval ho akreditovaný hlukár. Je preto prirodzená obava, že ak sa pripravuje nadstavba prevádzky, ktorá už dosahovala takmer hraničné hodnoty, môže dôjsť ku kumulácii hluku a tieto hodnoty môžu byť prekročené. Dnes sme v situácii, že sa realizuje projekt, no nikto vierohodne nedoložil, ako budú splnené legislatívou požadované limitné hodnoty pre obytné územie v najbližšom okolí. Pán riaditeľ ZUŠ Istrijská Mgr. Vladimír Dainiška síce spomína hlukovú štúdiu z roku 2016, no táto štúdia nerieši nadstavbu ZUŠ, ale súčasnú prevádzku, preto jej závery nie je možné aplikovať na uvedenú nadstavbu. Táto štúdia bola spracovaná ako súčasť podkladov pre uvedenie priestorov ZUŠ do prevádzky v roku 2016. Ak sa počas prevádzky rozšírenej ZUŠ o nadstavbu preukáže, že dochádza prekročeniu limitných hodnôt hluku, bude potrebné projekt meniť alebo prijať opatrenia, aby boli tieto limity splnené. Vyžiada si to aj ďalšie dodatočné finančné náklady. A tomu bolo možné predísť. V stavebnom konaní nebol oslovený Regionálny úrad verejného zdravotníctva a projekt nebol predložený ani v komisii výstavby, dopravy a životného prostredia Devínskej Novej Vsi na zaujatie odborného stanoviska. Pripomienky boli skutočne zasielané aj na Magistrát hlavného mesta Bratislavy, osobne som tieto pripomienky videl a bola snaha nájsť konštruktívne riešenie.
  Asi neviete, ale práve architekt je odborník na navrhovanie stavieb a ich vhodné umiestňovanie. Architekt navrhuje stavbu tak, aby bolo v harmónii so svojím prostredím, ak už to nie je možné úplne dosiahnuť, navrhuje opatrenia na zmiernenie vplyvov. Každá budova podľa jej funkcie má iné nároky na stavebno-technické riešenie, veľké okenné otvory môžu byť vhodné tam, kde sú zvýšené nároky na svetlo, no ak je potrebné zvukovo izolovať stavbu sú nevhodné.

  RNDr. Vladimír Kočvara
  podpredseda komisie výstavby, dopravy a životného prostredia
  v Devínskej Novej Vsi

 9. rad by som vyjadril pocudovanie nad reakciami na clanok. jediny logicky prispevok je od riaditela zus. jeho reakcia je pochopitelna a aj vcelku logicka. ale prispevky ucitelov zus z laurinskej ulice, z dubravky, byvalej ziacky zus maju od objektivity daleko.
  celkom chapem, ze niekto postoji pod oknami zus 5 minut, pocuvne hudbu, zatlieska a —- odide. vsimol si pan ucitel z laurinskej, ci maju susedia zus otvorene okna pocas vyuky?
  byvaju tito oponenti pri zus alebo na sidlisku stred?
  byvala ziacka zus hovori, ze stazovatelka moze byt rada, ze netrenuju u nej doma v obyvacke. velmi empaticke.
  ja osobne chapem stazovatelku, pocuvat dennodenne cele poobedie precvicovanie stupnice, pistalky, klavir, operny spev nie je nic prijemne.
  viem to, pretoze byvam blizko arealu zs i. bukovcana.
  skola ma mnozstvo miestnosti s oknami orientovanymi do arealu zs, ale na ucely prenajmu pre zus pouziva miestnosti na najvyssom poschodi, s oknami orientovanymi na obytne domy na i.bukovcana a rodinne domy na kosatcovej ulici.
  takze ich obyvatelia su stastni, ked je vonku zima a okna na skole su zatvorene.
  riaditelka zs ani na slusnu ziadost nie je ochotna pridelit na tento ucel triedy orientovane dovnutra arealu skoly.
  starosta na staznost sice povedal, ze sa pokusia najst riesenie, ale zjavne presunut tuto cinnost do inych tried je nemozna uloha, nad sily vedenia skoly.
  pokial si niekto mysli, ze tento problem je banalita, nech si predstavi, ze v byte vedla neho bude niekto denno denne cele poobedie nahlas pustat jednotvarnu hudbu a on ju bude musiet pocuvat ci chce alebo nechce, ci je chory alebo je po nocnej, a nebude moct nic urobit- len odist zo svojho bytu niekam daleko.
  ako vo vacsine pripadoch, aj v tomto plati, ze vela sa da vyriesit ohladuplnostou. hudobna vyuka sa ma robit v priestoroch, ktore su na to vhodne a vybavene – teda maju izolovane steny, okna orientovane mimo obytnej zony, pripadne su uprostred zelene, ktora moze vela hluku odfiltrovat.
  ale to je uloha samospravy, pretoze kvalita zivota nie je len asfalt a beton, ale aj napr. zatazenie obyvatelov zbytocnym hlukom.
  a nie je to len cinnost zus ale aj napr povolenim prevadzky sukromneho tenisoveho ihriska a basebaloveho ihriska v strede obytnej a bytovej zastavby, bez akejkolvek protihlukovej izolacie, s prevadzkou od jari do jesene, od pondelka do nedele, od rana do vecera…….
  aj o tom by sa dalo vela napisat.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *