Dopravné obmedzenia v smere do Dúbravky

dopravné obmedzenia
Ján Žatko

Počas nasledujúceho týždňa sa nedostaneme do Dúbravky cez železničný podjazd a Agátovú ulicu. Dôvodom je oprava mostného objektu železničného nadjazdu, ktorú budú realizovať Železnice Slovenskej republiky. Agátová ulica bude uzavretá od  pondelka 2. júla do nasledujúceho pondelka stredy 11. júla. Čakajú nás preto dočasné dopravné obmedzenia.

píše: Ján Žatko

S uzávierkou Agátovej ulice súvisí aj presmerovanie liniek MHD č. 20, 26, nočnej linky N21 a zrušenie linky č. 23, namiesto ktorej bude premávať linka X23.

dopravné obmedzenia

Linka č. 20

Smer Opletalova, VW5: od zastávky „Švantnerova“ pokračuje po trase späť Alexyho, Hodonínska, cesta II/505, kde sa od zastávky „Bory, rázcestie“ napojí na svoju trasu.

Smer Tesco Lamač: od zastávky „Bory, rázcestie“ pokračuje po trase cesta II/505, Hodonínska, Alexyho, kde sa od zastávky „Alexyho“ napojí na svoju trasu.

Neobslúži obojsmerne zastávky „Drobného“, „OD Saratov“, „Pri kríži“, „Agátová“, „Technické sklo“. Obslúži zastávky „Alexyho“/“Bilíkova“ (ako linka 23), „ŽST Lamač“ (ako linka 23), „Vrančovičova“, „Lamač, Staré záhrady“ a „Bory Mall“.

Linka č. 26

Smer Jána Jonáša, VW1: od zastávky „Pri kríži“ pokračuje bez obsluhy zastávok po trase späť – obrat cez obratisko Pri kríži, Saratovská, Alexyho, Hodonínska, cesta II/505, kde sa od zastávky „Veľkolúcky potok“ napojí na svoju trasu.

Smer Žatevná: od zastávky „Veľkolúcky potok“ pokračuje bez obsluhy zastávok po trase cesta II/505, Hodonínska, Alexyho, Saratovská, obrat cez obratisko Pri kríži, kde sa od zastávky „Pri kríži“ napojí na svoju trasu.

Nočný spoj  č. N21

Smer Štefana Králika: od zastávky „Mokrohájska“ pokračuje po trase Harmincova, M. Schneidera-Trnavského, Alexyho, Hodonínska, cesta II/505, kde sa od zastávky „Bory, rázcestie“ napojí na svoju trasu.

Neobslúži zastávky „Pridánky“, „Segnáre, nadchod“, „Bilíkova“, „Drobného“, „OD Saratov“, „Pri kríži“, „Agátová“. Obslúži zastávky „Damborského“ (prestup na linku N34), „Alexyho“ (ako linka 23) a „ŽST Lamač“ (ako linka 23).

Smer Hlavná stanica: od zastávky „Bory, rázcestie“ pokračuje po trase cesta II/505, Hodonínska, Alexyho, M. Schneidera-Trnavského, Harmincova, Lamačská cesta, kde sa od zastávky „Mokrohájska“ napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávky „Agátová“, „Pri kríži“, „OD Saratov“, „Drobného“, „Pridánky“. Obslúži zastávky „ŽST Lamač“ (ako linka 23), „Alexyho“ (v smere na Harmincovu) a „Damborského“.

dopravné obmedzenia

Linka č. X23

Premávka z Dúbravky („Technické sklo“) cez Lamač do Devínskej Novej Vsi („Bory Mall“), cestovným poriadkom určené spoje pokračujú k Volkswagen na ul. Jána Jonáša a Mláku.

Obojsmerne – základná trasa: Technické sklo, Agátová, Saratovská, Alexyho, Lamačská cesta, Hodonínska, Vrančovičova, Cesta na Klanec, Podháj, Hodonínska, cesta II/505, Bory Mall (pri jazde do Dúbravky výjazd z areálu Bory Mall smerom do Devínskej Novej Vsi a obrat do protismeru na okružnej križovatke OK3).

Zastávky obojsmerne: „TECHNICKÉ SKLO“, „Agátová“, „Pri kríži“, „OD Saratov“, „Drobného“, „Alexyho“/„Bilíkova“, „ŽST Lamač“, „Pod násypom“, „Vrančovičova“ (ako linka 130), „Lamač“, „Klanec“, „Studenohorská“, „Podháj“, „Bakošova“, „Lamač, Staré záhrady“, „Bory Mall“ (na ceste II/505), BORY MALL (v areáli Bory Mall).

Obojsmerne – zachádzka : zo základnej trasy pokračovanie priamo po ceste II/505 (bez zachádzania do areálu Bory Mall), ul. Jána Jonáša, Jána Jonáša, VW1 a Mláka.

Zastávky na zachádzke obojsmerne: „Bory, rázcestie“, „Veľkolúcky potok“, „ČOV Devínska Nová Ves“, „Jána Jonáša“, „JÁNA JONÁŠA, VW1“, „Zamajerské“, „ŽST Dev. Nová Ves“, „Vápencová“, „Rakyta“, „MLÁKA“.

zdroj: bratislava.sk, dpb.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *