Čo priniesol rok 2018 v Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

V jednom z prvých článkov na blogu Týždeň v Devínskej, ktorý som uverejnil pred rokom, som dal priestor ľuďom, ktorí v Devínskej Novej Vsi žijú. Oslovil som vtedy niektorých z Vás s prosbou, aby sa s ostatnými podelili o svoje odpovede na tri anketové otázky týkajúce sa Devínskej Novej Vsi. Po roku som sa rozhodol, že tú anketu zopakujem presne s tými istými otázkami. Možno bude zaujímavé sledovať, či ste v roku 2018 v Devínskej zaznamenali nejaký posun. Odpovede sú zaradené v abecednom poradí bez uvedenia titulov a funkcií respondentov.
Doplnené 13. 1. 2019 o odpovede Terézie Lenczovej, ktoré som omylom pôvodne do článku nezaradil.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV 

Anketové otázky

Zaujímali ma Vaše odpovede na nasledujúce otázky.

 1. Čo Vás osobne v roku 2018 najviac potešilo?
 2. Aká udalosť týkajúca sa Devínskej Novej Vsi Vás v roku 2018 najviac zaujala?
 3. Čo by ste chceli zapriať obyvateľom Devínskej Novej Vsi do roku 2019?

Jakub Abrahám

 1. 2018V uplynulom roku 2018 ma najviac potešilo, že som sa po pol roku v zahraničí opäť vrátil na rodné Slovensko a pochopil som, že všade dobre, ale doma je naozaj najlepšie. Nie je to s nami také zlé, ako sa to mnohým zdá.
 2. Tešilo ma veľa vecí. Jednou z nich bola aj naša premiéra v apríli (pozn.: premiéra divadelnej hry Šesť hercov čaká režiséra). Ale myslím, že najviac ma asi koncom roka potešili komunálne voľby. Už ich bolo treba.
 3. Všetkým novoveštanom prajem okrem zdravia aj šťastie na ľudí okolo seba. A nebojte sa kultúry! Veď ju tu máte pod nosom. ?

Miroslav Antal

 1. 2018Toho, čo mňa osobne v roku 2018 veľmi potešilo, bolo rozhodne viac. Pri mojej práci a aj mojich tzv. občianskych aktivitách, nemám dostatok voľného času. Preto sa v prvom rade najviac teším z každej chvíľky strávenej spoločne s mojou rodinou. Musím však priznať, že vysoko v rebríčku toho čo ma veľmi potešilo je aj skutočnosť, že moje občianske aktivity neostali bez odozvy, a že v novembrových komunálnych voľbách, ma svojim hlasom podporilo veľké množstvo obyvateľov Devínskej Novej Vsi. A aj touto cestou by som sa chcel preto ešte raz všetkým tým, ktorí mi prejavili dôveru v komunálnych voľbách a zvolili si ma za poslanca miestneho zastupiteľstva, úprimne poďakovať.
 2. Rozhodne ma zaujala neobvykle vysoká účasť obyvateľov Devínskej Novej Vsi v novembrových komunálnych voľbách a v tejto súvislosti tiež to, že do miestneho zastupiteľstva sa dostalo až 6 nezávislých kandidátov. Pomerne vysoký počet účastníkov volieb je istotne dobrým signálom toho, že čoraz viac Devínskonovovešťanov sa začína výraznejšie zaujímať o dianie v našej mestskej časti a tiež toho, že im nie je ľahostajné to, ako Devínska vyzerá a čo sa tu deje.
 3. V prvom rade by som chcel všetkým v Novom roku 2019 popriať veľa zdravia, šťastia, úspechov, rodinnej pohody a veľa dôvodov na úsmev. Prajem im tiež, aby rok 2019 bol pre nich lepší ako ten predchádzajúci a tiež čo najviac splnených predsavzatí, veľa novej zelene, dostatok miest v škôlkach a školách, dostatok spoločenských, kultúrnych a športových akcií a voľnočasových aktivít pre všetkých, stále zlepšujúce sa služby, fungujúcu dopravu, žiadne zápchy, bezproblémové parkovanie, bezpečné ulice, opravené, udržiavané a bezpečné chodníky a cesty, bezpečné a udržiavané detské ihriská a v neposlednom rade kvalitne fungujúcu samosprávu a usmievavých, odborne zdatných, pracovitých a hlavne ochotných úradníkov a volených predstaviteľov samosprávy, ktorí budú pracovať v prospech Devínskej a Devínskonovovešťanov.

Kamil Dedinský

 1. Zmena starostu.
 2. Vianočná ulička.
 3. Dobrého starostu.

Mikuláš Duraj

 1. 2018V roku 2018 ma najviac potešila aktivita občanov pred voľbami, ako aj to, koľko z nich išlo k voľbám.
 2. Veľmi sa mi páčilo Jabĺčkové hodovanie, bolo tam veľa príjemných ľudí.
 3. Obyvateľom v Devínskej Novej Vsi chcem popriať okrem toho aby im slúžilo zdravíčko to, aby mali radosť z každého rozhodnutia starostu a poslancov.

Marek Encinger

 1. Hneď z kraja roka 2018 sa nám narodila tretia dcéra Agátka, takže o potešenie máme doma postarané.
 2. V miestnej politike to bol koniec zlodejského starostu. Na ostrove Man sa zúčastnil na svetoznámych motocyklových pretekoch rodák z Devínskej Miro“Laki“ Sloboda so svojim tímom. Ako prvý Slovák sa tam teda vôbec nestratil. V spoločenskej sfére ma veľmi pozitívne šokovala Katarínska zábava. Všetkým chcem popriať hlavne veľa zdravia a radosti v rodine.

Ivica Gabrišová

 1. 2018V roku 2018 ma veľmi potešila skutočnosť, že sa Vám podarilo vytvoriť takúto názorovú platformu , akým je Týždeň v Devínskej.  Myslím, že je to zmysluplná činnosť  a že takýto druh zdieľania názorov a myšlienok na úrovni nám v Devínskej naozaj chýbal.
 2. Myslím, že nebudem jediná, ktorú v posledných týždňoch zaujali najmä komunálne voľby a udalosti okolo nich v našej obci. K výsledku sa vyjadrovať nebudem, lebo to najmä čas a činy ukážu, či to bola správna voľba. Najmä po nasledujúcich udalostiach okolo osoby nášho bývalého starostu a jeho priznania ku korupcii som v pozitívnych emóciach trošku opatrná. Myslím, že nový starosta to v tomto smere nebude mať jednoduché. Za seba len môžem povedať, že počínanie pána Jambora vo mne, a myslím, že nielen vo mne, výrazne naštrbilo dôveru v úrad starostu.
 3. Želám nám všetkým vospolok, aby sme vedeli vytvárať dobrú atmosféru v Devínskej nielen na Vianočných uličkách, ale aj v tom bežnom živote, aby sa úcta a ohľaduplnosť nevytrácali spomedzi nás. Všetkým želám šťastný a požehnaný Nový rok.

Michal Gašparík

 1. 2018Vlastné bývanie. Síce menšie, ale zato útulné. ?
 2. Najväčšou udalosťou roku 2018 bolo potvrdenie korupčného správania našho ex starostu. Pevne verím, že sa budúci následovníci poučili a nedostanú nutkanie opakovať chyby svojho predchodcu.
 3. 1. Veľa zdravia – lásky – štastia
  2. Nech si nájdu viac času na rodinu a na svojich priateľov.
  3. Viac odvahy pri nahlasovaní trestnej činnosti a zneužívaní právomoci verejného činiteľa.

Ilona Hulíková

 1. 2018Výstava Františka Kupky v Paříži v Grand Palais Autorská výstava mého manžela v Zurichu. Výstava Konkrétní léto v Bratislave. Výstava fotografií mého syna Tomáše v Přírodopisném muzeu v Bratislave.
 2. Volby- snad k lepšímu. Doufám, že takového špatného starostu, který „negativně“ zviditelnil DNV, už mít nebudeme. Líbi se mne částečná úprava okolí rybníku, napuštěný rybník, oprava cyklochodníku pod mostem do Rakouska až po Devín, oprava komunikace na Istrijské ulici.
 3. Chtela bych popřát obyvatelům v DNV více čistoty v ulicích a u Moravy, méně hluku v nočních hodinách, zákaz kácení zdravých stromů a bezpečnost. Více policajtů, kteří by na to v ulicích dohlížely. Myslím si, že mestskí policajti v DNV sú vyhynulý druh, protože v roce 2018 jsem žádneho neviděla v teréně. Přeji lepší přístup novozvoleného starosty k občanům.

Adrián Jankovič

 1. 2018V roku 2018ma potešilo, koľko ľudí si prialo zmenu v riadení mesta, aj kvôli stráveniu veľkej časti roka činnosťou s ňou spojenou.
 2. Najviac ma pozitívne zaujala rekonštrukcia cestičky pre chodcov a cyklistov medzi DNV a hranicou katastra Devína, negatívne výmena rozvodov na sídlisku.
 3. Prajem všetkým, aby sa tešili na budúcnosť a aby mali dôvod na spokojnosť s prácou volených zástupcov.

Vladimír Kočvara

 1. 2018Nemyslím, že je to jedna konkrétna udalosť. Najviac ma v roku 2018  potešilo, že všetci moji blízki ostali počas uplynulého roka zdraví a za čas, ktorí sme strávili spolu.
 2. Komunálne voľby, od ktorých väčšina z nás mala veľké očakávania a nádej na zmenu spôsobu riadenia našej obce od spôsobu, ktorý bol blízko diktatúre k smerovaniu bližšie k občanom a ich potrebám. Na poste starostu došlo k výmene a my všetci budeme celkom prirodzene v najbližšom období očakávať a pozorne sledovať nakoľko sa zmení spôsob riadenia obce. Novým poslancom držím palce pri ich snahe pracovať v prospech Devínskej a tvoriť jeden tím.
 3. Chcel by som im zapriať, aby sa im v Devínskej Novej Vsi dobre žilo, aby sme všetci dokázali spolupracovať na veciach v prospech občanov, aby v Devínskej bol poriadok, dodržiavali sa pravidlá, boli sme k sebe ohľaduplní, chránili sme si to čo je na Devínskej cenné – jej prírodné hodnoty,tradície či kultúru.  Rovnako si prajem, aby sa do odborných komisií miestneho úradu dostalo množstvo odborníkov z radov verejnosti s chuťou pracovať pre Devínsku.

Mária Koprdová

 1. 2018Mňa osobne v roku 2018 veľmi potešilo, keď som mohla spraviť radosť manželovi. K jeho sviatku sa mi podarilo nechať zrekonštruovať šlapacie autíčko, ktoré pôvodne dostal ako 1,5 ročný na Vianoce od starých rodičov. Tá radosť a dojatie nielen v jeho očiach, ale aj očiach jeho rodičov, bol silný a neopísateľný zážitok.
 2. Napriek tomu, že v roku 2018 sa nás dotkli aj negatívne udalosti, radšej by som poukázala na jednu z tých pozitívnych. Bol ňou jubilejný 30. ročník festivalu chorvátskej kultúry. Bola to slávnosť, ktorá krásne poukázala na  spolupatričnosť generácií, národov a kultúr, ale aj na ich rôznorodosť. Želám si, aby podobných udalostí, ktoré spoja obyvateľov DNV, bolo čo najviac.
 3. Do roku 2019 chcem zapriať obyvateľom DNV zdravie, šťastie, lásku, radosť v duši, chuť sa vzdelávať a mať správnu mieru rozhodnosti. Priala by som si, aby sme sa všetci riadili podľa latinského príslovia, ktoré som si požičala z knihy Dominika Dána: “Nádherná vec je človek, ak je človekom.”

Ľubica Kovariková Hofmannová

 1. 2018Najviac ma potešilo, keď sme ako spotrebiteľské centrum v Devínskej Novej Vsi obdržali štátnu dotáciu na rok 2018 a dokázali sme tak bezplatne vyriešiť 201 prípad i napriek tomu, že sme sa stretávali zo značnými prekážkami, ktoré sme ale obstáli.
 2. V prvom rade zmena aká nastala po 8 rokoch v Devínskej Novej Vsi čo sa týka starostu ( myslím v dobrom ) a zoskupenie nových poslancov. Verím, že nebudú nikým a ničím ovplyvňovaní pri svojej práci a stane sa časom z Devínskej Novej Vsi jedna krásna a bezpečná mestská časť.
 3. V novom roku želám obyvateľom Devínskej Novej Vsi, aby nikdy nerobili krok späť, vždy mali dostatočnú guráž prijať veľké výzvy a splnili si tak veľké sny. Prajem im všetko najlepšie a šťastný rok 2019.

Dárius Krajčír

 1. 2018V roku 2018 ma najviac potešilo, že mi ľudia dali svoju dôveru a že im na Devínskej Novej Vsi skutočne záleží. Potešilo ma aj to že sa náš rybník patrí mestskej časti.
 2. Tak  v roku 2018 to boli samozrejme voľby do orgánov samosprávy. Bola to totiž udalosť ktorej výsledky ovplyvňujú chod celej našej mestskej časti.
 3. Do nového roka chcem zapriať obyvateľom najmä veľa zdravia, pohodu doma i v práci a tiež, aby sa im splnili priania i očakávania. Dúfam že rok 2019 nám prinesie veľa dobrého.

Martin Krížik

 1. 2018Potešilo ma asi tisíc vecí a chvíľ. Každá je v danom okamihu asi najviac pre mňa. Vyzdvihol by som však prvé kroky môjho syna Frederika, koncert Jeffa Lynna vo Viedni a úsmev mojej ženy.
 2. Ak je to myslené v pozitívnom svetle tak je to nepochybne to, že cítiť akýsi svieži závan z miestneho zastupiteľstva po nedávnych voľbách. V tom negatívnom zmysle zaujatosti vidím kriminalitu a bezpečnosť u nás. Stretávam sa s tým často. Verím, že ten svieži závan v rámci aktívnej spolupráce nás všetkých a aj orgánov, ktorých sa to týka s tým dokáže niečo urobiť.
 3. Zdravie. Ostatné je menej dôležité.

Terézia Lenczová

 1. Môj záujem sa vzťahuje prednostne na mládež a rodiny. Preto ma veľmi potešilo, že v našej farnosti pán farár Andrej Kalamen zaviedol sväté omše pre mamičky na „materskej službe“, vždy vo štvrtky o 9:00. A po bohoslužbe býva malé agapé na fare alebo u jednej z mamičiek. Prinieslo to veľa radosti zo vzájomnej komunikácie mladých mamičiek. Detský džavot pri bohoslužbe je ako milá hra na organ.Veľkým prínosom pre kultúrny život našej obce boli najmä dva festivaly: Festival ľudovej piesne a pravidelný Festival chorvátskej kultúry. Vďaka usporiadateľom a tvorcom kultúrneho programu.Z iniciatívy niekoľkých aktívnych občanov/občianok vznikla iniciatíva založiť vo farskej záhrade v jej dolnej časti smerom k rieke Morava komunitnú záhradu. Na výzvu pána farára sa zapojilo postupne 5, neskôr spolu 7 rodín s deťmi, ktorí bývajú v bytových domoch. To bolo radosti zo zberu prvých plodov zo zasadených kríkov, z rajčín, jahôd, z obrovskej úrody jabĺk z 9 jabloní! Vďaka ockom rodín nechýba tam ani trampolína, pieskovisko; z jedného stromu vznikla vyliezačka. Vďaka spoločne užívanej vode z farského vodovodu nám toho naozaj veľa vyrástlo, napriek suchému počasiu. A krásne slnko na južnom svahu, zeleň a úžasné ticho boli benefitmi naviac.
 2. Naša obec má mimoriadne historické pozadie. Je to dôvod k hrdosti a prameň múdreho postoja k životu – ak tú históriu dobre poznáme. Preto považujem inštalovanie pamätníka na slovanské pohrebisko z obdobia Samovej vlády nad Slovanmi za veľké obohatenie našej obce. Pamätník je umiestnený v priestore dávneho pohrebiska na ceste do obce Devínske Jazero.K oblasti histórie patrí aj publikovanie knihy vzácneho historika PhDr. Jozefa Klačku o príchode Chorvátov do devínskonovoveského priestoru.Samozrejme voľby do nášho zastupiteľského orgánu boli dôležitou udalosťou: zvolili sme si našich nových poslancov a nového pána starostu. Chcelo to viac vedieť o problémoch našej obce a o ľuďoch, ktorí ponúkali svoje služby na ich riešenie. Chceme dúfať, že sa im bude dariť komunikovať s občanmi/ občiankami a že budú prínosom pre riešenie potrieb obyvateľov DNV. Prajem im veľa zdaru.
 3. Prajem nám všetkým spoločne:
  – väčší záujem o čistotu našej obce, najmä na zastávkach miestnej dopravy,
  – dobrú susedskú solidaritu a vzájomnú pomoc, čo je popri rodinnej solidarite najúčinnejšia sociálna sieť,
  – nové námestie s príslušenstvom, ktoré by bolo centrom našej obce, a prajem mu meno podľa múdrej panovníčky a našej „susedky“ v Schlosshofe Márie Terézie,
  – hrdosť na vlastnú históriu a úctu pred ňou.

Peter Marčák

 1. V roku 2018 som nezažil  nič natoľko zvláštne, že by ma to osobne nejako osobitne potešilo.
 2. Najviac ma zaujali výsledky komunálnych volieb a potešilo ma, že do zastupiteľstva v DNV sa dostal aspoň jeden kandidát KDH, aj keď som čakal, že prejdú aspoň dvaja. A tiež som kvitoval, že Jambor bol konečne odsúdený za korupciu, i keď si to zorganizoval veľmi prefíkane a do médií sa to vôbec nedostalo. Ale to je na dlhšiu debatu a to aj o korupcii v SR vôbec.
 3. Tých prianí by bolo viacero. Predovšetkým všade sa stále pertraktuje nedostatočná ochrana životného prostredia, ale v DNV nemáme ani kontajnery na bioodpad a ani kontajnery na kovy. V tomto sú už oveľa ďalej napríklad v Chorvátsku, kde sa plechovky od nápojov zálohovali a spätne vykupovali už pred 10-mi rokmi. Okrem toho v mnohých mestách aj v SR už kontajnery na kovy a bioodpad existujú. A plasty alebo papier sa v DNV vyvážajú s veľmi nízkou frekvenciou odvozu, takže potom sa pre preplnené špeciálne kontajnery papier i plasty často vyhadzujú do bežného komunálneho odpadu. To všetko by som si želal pre DNV v roku 2019 zlepšiť.
  Ďalším problémom je doprava a to ako statická, tak i MHD. Pre občanov DNV by mal existovať parkovací dom, kde by Novovešťania parkovali bezplatne, ostatní za mierny poplatok. A pokiaľ ide o MHD, tak by mala premávať častejšie a to č. 21 v špičke s intervalom 3-4 minúty, v sedle 6-7 minút. Podobne linka č. 20 by v špičke mala mať interval 6-7 minút a v sedle 10-12 minút. Potom by snáď už konečne nemuseli byť v autobusoch také tlačenice, takže viacerí šoféri by možno pred jazdou autom uprednostnili MHD, čo by v konečnom dôsledku opäť pomohlo životnému prostrediu.
  A posledná vec, ktorá ma trápi, sú miestne dane z nehnuteľností a poplatky za odpad. Hoci zákon umožňuje ich zníženie nielen o 50 %, ale dokonca aj o viac, a to už pre seniorov od 62 rokov veku, v Bratislave také zníženie existuje až od 70-ky a pokiaľ si dobre pamätám, tak aj to je iba o 40 %. Je predsa jasné, že pri našich dôchodkových žobračenkách, vysokých životných nákladoch v Bratislave a zlej kvalite životného prostredia sa 70-ky dožije podstatne menej občanov, než sa ich dožije veku 62 rokov. A Vallo sa pritom ako jedno z prvých opatrení opäť chystá pokračovať v Nesrovnalovom zvyšovaní miestnych daní namiesto toho, aby sa snažil peniaze z daní využívať efektívnejšie a do mestského rozpočtu získaval aj peniaze z iných zdrojov, napr. od vlády (hl. mesto SR), z EÚ, od nenásytných developerov (poplatok za rozvoj) a tiež od podnikateľov – sponzorské, ktoré by im kompenzoval znížením alebo odpustením miestnych daní (a nie korupciou), alebo aj lobingom vo vláde za zníženie dane z príjmov pre podnikateľov-sponzorov.
  Teda toto všetko by som si želal zlepšiť pre občanov DNV do roku 2019 a ako miestny poslanec máš aj spolu s kolegami poslancami na čom pracovať. Takže nakoniec Ti do tejto práce v novom roku i v novom volebnom období želám veľa úspechov a silno držím palce. A pokiaľ sa dostanem do finančnej komisie MZ, potom sa aj ja budem snažiť prispieť k riešeniu opísaných problémov.

Gabriel Mišík

 1. 2018Najviac ma potešili moje deti, ktore su každým dňom šikovnejšie a v minulom roku spravili svoje prvé kroky a staršej dcérke sa dobre darilo v škôlke. Som vďačný za to, že sme boli zdraví a nič nám nechýbalo.
 2. Najviac ma zaujala zmena vo vedení mestskej časti a aj v zastupiteľstve. Objavili sa tu staré aj nové tváre, ktorým držím palce a dúfam, že to bude pozitívna zmena pre Devínsku.
 3. Prajem obyvateľom Devínskej, aby sa im počas celého roka darilo a slúžilo im zdravie.

Jaromír Mlynár

 1. 2018Najviac ma potešil fakt, že sa buduje poschodie ľudovej školy umenia, čo umožní návrat žiakov ZUŠ z priestorov ZŠ I. Bukovčana naspäť. Tým ubudne jeden zdroj hluku pre obyvateľov okolia areálu tejto školy. Aj tak tam ostane súkromné tenisové ihrisko a baseballové ihrisko bez hlukových zábran.
 2. Najviac ma zaujal prípad stíhania starostu za úplatkárstvo.
 3. Prial by som nám vedenie obce, ktoré zaujíma kvalita života obyvateľov a nie len asfaltovanie a betónovanie. Napríklad odstraňovanie zbytočného obťažovania obyvateľov hlukom z nezmyselných projektov ako je spomínané tenisové a baseballové ihrisko v strede obytnej zóny. Teraz parkúrove cvičisko medzi bytovými domami. Pôsobenie zberačov kovov a predajcov zeleniny s ampliónmi niekoľko razy do týždňa …..

Lolo Moravec

 1. 2018V roku 2018 ma najviac potešilo to, že v našej mestskej časti sa opravilo množstvo km ciest, vrátane zastávok MHD na Eisnerovej a komunikácii smerujúcej od Hornbachu až po vstup do sídliska. Vďaka patrí hlavnému mestu SR Bratislave, ktoré tieto opravy financovalo . Taktiež ma potešil výborný vstup futbalistov Lokomotívy DNV do novej sezóny 2018/2019, veď tretie miesto v III. lige BFZ po jesennej časti dáva dobrý základ na úspešné zvládnutie celého ročníka. Tak isto som rád, že STK DNV je účastníkom najvyššej stolnotenisovej súťaže, extraligy.
 2. Jednoznačne komunálne voľby, ktorých výsledok dáva miestnej samospráve šancu novej, lepšej, kvalitnejšej práce a zároveň ukončili osemročné vládnutie pevnej ruky jedného muža.
 3. Pevné zdravie, spokojnosť a úspech v súkromnom ale aj pracovnom živote.

Milan Mošať

 1. 2018Osobne ma v roku 2018 veľmi potešilo , že som sa mohol stať dvojnásobný krstný otec, Dušankovi a Sebinkovi – deťom mojich dvoch najlepších priateľov.
 2. Najviac ma zaujali voľby starostu a poslancov v Devínskej Novej Vsi, kde som veľmi spokojný s ich výsledkom. Verím, že nový starosta a poslanci urobia pre Devínsku Novú Ves mnoho prospešných a užitočných vecí a že sa z Devínskej stane ešte krajšie miesto pre život. Samozrejme v Devínskej bolo veľa akcií, ktorých som sa zúčastnil, avšak každá má svoje čaro.
 3. Obyvateľom Devínskej Novej Vsi by som rád zaželal veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov a čo najviac radosti. Aby bol pre všetkých rok 2019 ešte krajší ako tie doteraz.

Vladimír Mráz

 1. 2018Určite to bola masívna rekonštrukcia komunikácií v hlavnom meste a v jeho mestských častiach. I keď sa tento dlh samospráv ako cestných správnych orgánov a vlastníkov či správcov komunikácií voči obyvateľom hlavného mesta skryte ťahal viac ako 25 rokov zdôvodňovaním nedostatku financií, či majetkoprávnych vzťahov, považujem to za významný počin a začiatok splácania tohto dlhu pre zvýšenie kvality nášho života a hlavne našej bezpečnosti,ochrany nášho zdravia ale i majetku. Dúfam, že v tomto trende bude samospráva hlavného mesta pokračovať i zvýšením kvality realizovaných dopravných stavieb.
 2. Najväčšiu pozornosť v DNV v roku 2018 si u mňa zaslúžili komunálne voľby. Veľmi som sa potešil záujmu mladých ľudí o komunálnu politiku a ich vôľu aktívne sa ich nielen zúčastniť ale i kandidovať. Mali sme konečne i možnosť výberu z kvalitných kandidátov na starostu s ucelenými vizionárskymi rozvojovými programami a nielen s „údržbárskymi“ individualistickými samoľúbymi počinmi ich skorumpovaného predchodcu. Vďakabohu, toho si i keď účelovo oneskorene a na výsmech a účet nás všetkých spravodlivosť dobehla.
 3. Rád by som vyslovil prianie našim novozvoleným zástupcom, aby sa pri výkone ich mandátov riadili nielen zdravým sedliackym rozumom, ale aby nestratili kontakt s nami, ich voličmi a spoluobčanmi, mali oči, uši i ostatné zmysly vždy otvorené a používali ich vždy hlavne v prospech nás všetkých. K tomu im prajem dostatok síl, energie ale i pokory.

Ivan Pavlačič

 1. 2018Zmena starostu v Devínskej, adventný veniec pri vstupe do Devínskej, vydarený ročník Vianočnej uličky s dobrým programom.
 2. Vianočná ulička.
 3. Aby nepoľavili v sledovaní toho, čo sa v Devínskej deje, v kontrolovaní poslancov a starostu a aj sami prispievali k zlepšovaniu Devínskej, lebo má veľký potenciál.

Lubomira Petrova

 1. 2018Žijem zo dňa na deň, bez veľkých ambícií. Mojim prvoradým „projektom“ sú moje dve deti, takže to je permanentné potešenie. V pracovnej sfére ma potešil môj vstup do pedagogickej sféry, čo ma veľmi baví. Oslovili ma z Paneurópskej vysokej školy, kde pôsobím ako externý pedagóg na Fakulte masmédií v predmete fotografia. V osobnom živote ma potešil návrat priateľky z mladosti po 15-tich rokoch nedorozumenia späť do môjho života. Ďalej nové pracovné výzvy, presahujúce naše štátne hranice. Potešilo ma, že som absolvovala skúsenosť 8-hodinového zamestnania a to, že to nemusím robiť. Teším sa každý deň, že sme zdraví.
 2. Pochopiteľne komunálne voľby a zmena, ktorá po nich nastala. Jednoznačne zmena pozitívna. Zaujalo ma podujatie pred komunálnymi voľbami – Dni Európy pod cyklomostom, dobré koncerty a dobrý event, ktorý sa na toto priestranstvo veľmi hodil. Nemilo ma zaujala stavba pri kruhovom objazde pri Lidli. Ako aj ďalšie podivné stavby, ktoré vôbec nemali vzniknúť.
 3. Som prajný človek a všetkým prajem to, čo im patrí. Každý má svoje svedomie a karma je zdarma. Obyvateľom Devínskej, nám všetkým, prajem, aby sme tu trocha ožili. Aby Devínska nebola iba „králikáreň“. Aby sa zvýšila kultúra celého nášho života. Verejných priestranstiev. Veľmi si prajem, aby sme tu mali aspoň sobotný trh. Trhoviská majú neopakovateľnú atmosféru, ktorá podľa mňa nemôže chýbať v žiadnej obci. Prajem si (nám), aby nám to tu iba rozkvitalo. Doslova. Aby sme neboli leniví a smutní, ale pozitívni spokojní ľudia.

Janka Rehorčíková

 1. Tento rok ten pás pri Morave NEVYKOSILI 🙁 . Čakala som na to a neviem, od koho to závisí…. Ale ku otázke – veľmi ma potešil, áno, doslova potešil, adventný veniec, ktorý máme na kruháku pri vjazde do našej DNV. A vždy ma poteší, keď sa tade temer každý deň veziem v našej dvadsaťjednotečke.
 2. Najviac ma zaujalo, keď opravovali chodník smerom na Devín pri Morave. No, to som sa zase obávala, čo to stvárajú… A veru ho neurobili dobre. JE vysoký, volám ho „torta“, pretože sa na okrajoch nestráca do prírody. Asfalt je  navrstvený na pôvodnom chodníku dovysoka a dokonca na užšie, ako bol pôvodný chodník. Videla som už aj vďaka tomuto spadnúť cyklistu, ktorému koleso sa jednoducho zošuchlo z tej „torty“ pri okraji dole. Keďže prevýšenie robí cca 10 cm, tak pekne spadol. A ako spomínam, chodník sa tým zúžil. Vďaka, že ho smerom na Vysokú upravovali iba po most Slobody a prosím, nech im to ani nenapadne pokračovať takýmto spôsobom….
 3. Devinskej a jej občanom by som želala vyriešenie cesty spod viaduktu po Hornbach a hlavne toho maličkého kruháku…a, keď tak uvažujem, želala by som nám nejakú poruke železničnú zastávku – niekde pri Glavici…..

2018Martin Ružovič

 1. Ani neviem, čo mám na to odpovedať. Samozrejme niečo výnimočnejšie sa vždy nájde. Nehľadám vždy to naj. Teším sa z detí, z rodiny, z priateľov, z toho čo robím. Hľadám v každom dni to pekné.
 2. Dá sa povedať, že komunálne voľby ovplyvnia nás všetkých v Devínskej. Verím, že v dobrom. Som večný optimista a snažím sa nesúdiť vopred. Ešte jedna, neviem či sa tomu dá povedať udalosť, ma fascinuje skoro každý deň. Sú to západy slnka v Devínskej. Niektorí hovoria, že sú to najkrajšie západy slnka. My z Devínskej, ak hľadáme niečo výnimočné, možno stačí podvečer zdvihnúť zrak k oblohe a uvidíme niečo krásne, fascinujúce.
 3. Aby sa tešili z každodenných drobných radostí a ak budú mať pocit, že je všetko nanič, tak nech si spomenú, že patria medzi veľmi málo vyvolených. Niektorí sa možno budú teraz pýtať, o čom to tu ten rozpráva. Ale je to tak. Niekde som čítal, že ak máte doma chladničku a ak ju otvoríte a niečo v nej aj máte, tak patríte medzi 25% vyvolených na zemeguli.

Súvisiaci článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *