Nová atrakcia Bratislavy za peniaze Devínskonovovešťanov

Ján Žatko

Pred dvomi týždňami starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír na Devínskej Kobyle s veľkou slávou slávnostne otvoril novú atrakciu Bratislavy postavenú za peniaze všetkých Devínskonovovešťanov. Vyhliadkovú vežu v tvare modlivky, ktorá poskytuje úchvatné výhľady na všetky svetové strany. Som presvedčený, že sa čoskoro stane vyhľadávaným miestom turistov. Napriek tomu nie som na spôsob, akým bola nová atrakcia Bratislavy postavená, vôbec hrdý.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Nová atrakcia Bratislavy za peniaze Devínskonovovešťanov“

Tešíme sa na rozhľadňu po druhé

Viktor Švarc

Tému rozhľadne na Devínskej Kobyle som už chcel nechať tak. To, že sa bude stavať, mi bolo jasné už v októbri 2018, keď som videl, že po podpise zmluvy odišli zhotoviteľovi na účet desiatky tisíc eur. Keďže som sa aj napriek tomu nechcel len tak zbytočne prizerať, začiatkom roku 2019 sa mi podarilo zozbierať dostatok faktov na to, aby som k tejto téme mohol napísať prvý blog Tešíme sa na rozhľadňu. Reakciou zo strany samosprávy bolo obvyklé ticho. O to viac som bol prekvapený, keď po odovzdaní staveniska novej rozhľadne koncom apríla naša drahá DTV na túto tému odvysielala „diskusiu“, v ktorej sa rozprávalo aj o témach, ktoré som načrtol v prvom blogu. Vyjadrenia, ktoré v diskusii padali najmä z úst súčasného pána starostu, sú natoľko scestné, že nemôžem nezareagovať.

píše: Viktor Švarc Pokračovať v čítaní „Tešíme sa na rozhľadňu po druhé“

Je rekonštrukcia terasy na Milana Marečka ohrozená?

Ján Žatko

Katastrofálny stav terasy na Ulici Milana Marečka a nekonečné sľuby všetkých starostov a súčasných aj minulých poslancov o tom, že ju konečne dajú do poriadku, sú už takým devínskonovoveským evergreenom. Poslanci pravidelne každoročne  v rozpočte mestskej časti schvaľujú státisíce eur na jej rekonštrukciu. Napriek tomu sa však nikdy nepodarilo túto zakliatu rekonštrukciu ani len začať.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Je rekonštrukcia terasy na Milana Marečka ohrozená?“

Vraciame sa do čias Milana Jambora?

Ján Žatko

Bývalého starostu Milana Jambora stanoviská odborných komisií miestneho zastupiteľstva absolútne nezaujímali. Rozhodoval o Devínskej Novej Vsi sám, pretože on sám všetko najlepšie vedel. Zo začiatku tohto volebného obdobia sa zdalo, že súčasný starosta Dárius Krajčír bude mať iný prístup. Po ostatnom rokovaní Komisie výstavby a životného prostredia a ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva sa však začínam obávať, či sa nám nezačína vracať história.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Vraciame sa do čias Milana Jambora?“

Je Územný plán zóny Kolónia definitívne pochovaný?

Ján Žatko

Ešte v októbri 2011 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením aby sa začal obstarávať Územný plán zóny Kolónia. V októbri 2015 starosta Milan Jambor svojvoľne práce na ÚPN zóny Kolónia zastavil. Vtedajších poslancov to zjavne netrápilo, pretože nič proti tomuto kroku neurobili. Na prvom pracovnom zasadnutí súčasného zastupiteľstva v decembri 2018 požiadal poslanec Ján Žatko starostu Dáriusa Krajčíra aby informoval zastupiteľstvo, v akom stave sú práce na tomto dokumente. Dnes sa zdá, že snaha Milana Jambora nepripustiť stavebnú reguláciu Kolónie, bude definitívne korunovaná úspechom. Architekt mestskej časti navrhuje práce na ÚPN zóny Kolónia zastaviť.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Je Územný plán zóny Kolónia definitívne pochovaný?“

Čítali sme pred rokom: Zvládne ešte Devínska ďalší rozvoj?

Ján Žatko

Presne pre rokom vrcholila aj v Devínskej Novej Vsi kampaň pred komunálnymi voľbami. Zapojil sa do nej aj Vladimír Kočvara. Uchádzal sa o post poslanca miestneho zastupiteľstva. Vo voľbách neuspel. Našťastie ho to neodradilo a zapája sa aktívne do práce v prospech mestskej časti ako člen Komisie výstavby a životného prostredia.  Našťastie preto, lebo je to jeden z najaktívnejších a najplatnejších členov komisie. Presne pred rokom zverejnil na tomto blogu článok „Zvládne ešte Devínska ďalší rozvoj?“ Článok znovu uvádzam v pôvodnom znení. Je až prekvapujúce, aký je ten článok aktuálny aj dnes. Dokonca možno ešte aktuálnejší. Medzitým sa totiž projekt Slnečný vrch I. zmenil z rodinnej zástavby na megasídlisko a pribúdajú stále nové a nové developerské projekty. Aj preto vznikla iniciatíva občanov „Za udržateľný rozvoj Devínskej Novej Vsi“.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Čítali sme pred rokom: Zvládne ešte Devínska ďalší rozvoj?“

Iniciatíva občanov „Za udržateľný rozvoj Devínskej Novej Vsi“

Ján Žatko

Zdá sa to byť neodvratné. Na Devínsku Novú Ves sa vrhli developeri. Hlad po bytoch v Bratislave je obrovský a tak práve teraz nastal ten správny okamih, keď je treba stavať a stavať. Najlepšie na zelenej lúke, alebo na zelenom poli. Tam je to najlacnejšie. Tisícky bytov, stovky miliónov eur. O to sa tu hrá. A že doprava skolabuje? O to nech sa stará niekto iný.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Iniciatíva občanov „Za udržateľný rozvoj Devínskej Novej Vsi““

Developerské projekty opäť na komisii výstavby

Ján Žatko

V stredu 23. 10. 2019 sa od 17.00 uskutoční v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej 17 zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia. Komisia bude posudzovať hlavne developerské projekty pripravované v Devínskej Novej Vsi a tak isto plánovaný projekt nadstavby miestneho úradu. Rokovanie komisie je verejné.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Developerské projekty opäť na komisii výstavby“

Laureát ocenenia Devínskonovoveská holubica: Ing. arch. Milan Beláček

Ján Žatko

Vo štvrtok 10. 10. 2019 sa v Istra Centre konalo slávnostné zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Devínska Nová Ves. Dôvodom bolo odovzdávanie ocenení Devínskonovoveská holubica. Toto nové ocenenie prvýkrát získali štyri osobnosti, ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj alebo reprezentáciu Devínskej Novej Vsi. Jedným z nich je aj Ing. arch. Milan Beláček.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Laureát ocenenia Devínskonovoveská holubica: Ing. arch. Milan Beláček“