Byť zástupcom všetkých Devínskonovovešťanov je náročná a hlavne mimoriadne zodpovedná úloha

zástupcom
Miroslav Antal

V týchto komunálnych voľbách sa uchádzam o podporu obyvateľov Devínskej Novej Vsi ako nezávislý kandidát na poslanca do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Devínska Nová Ves. V zozname zaregistrovaných kandidátov mám poradové číslo 1.

píše: Mgr. Miroslav Antal
kandidát na poslanca do miestneho zastupiteľstva mestskej časti DNV
člen občianskej iniciatívy Modrá čiara

Moje rozhodnutie kandidovať sa nerodilo ľahko aj preto, že si plne uvedomujem, že byť poslancom, t. j. zástupcom všetkých Devínskonovovešťanov, je náročná a hlavne mimoriadne zodpovedná úloha, ktorá ak sa má plniť zodpovedne, si vyžaduje „celého človeka“.

Mám 45 rokov a väčšinu svojho života som prežil práve tu, v Devínskej Novej Vsi (ďalej len „Devínska“). Prišiel  som sem „iba“ pred takmer 26-timi rokmi, a teda sa nemôžem pochváliť „statusom rodeného Devínskonovovešťana“. Napriek tomu sa ako Devínskonovovešťan určite cítim. Devínska mi natoľko prirástla k srdcu, že som sa tu rozhodol žiť, založiť si tu rodinu a vychovávať svoje deti. K tomuto rozhodnutiu samozrejme prispel hlavne fakt, že práve v Devínskej som pred 24 rokmi spoznal svoju skvelú manželku „Devínskonovovešťanku“ Zuzku, s ktorou máme spolu dve úžasné deti, ktoré sa s plnou vážnosťou tiež môžu pochváliť spomínaným statusom „rodení Devínskonovešťania“.

zástupcom

Tí, ktorí ma poznajú vedia, že môj „vzťah“ k Devínskej nikdy nebol iba platonický. Práve naopak. Už niekoľko rokov mám snahu byť jej aktívnym obyvateľom a „aspoň trochu“ byť užitočným a nápomocným vo veciach týkajúcich sa verejného záujmu. Samozrejme, že nie som sám a pri svojich občianskych aktivitách spolupracujem s mnohými skvelými, odborne zdatnými a zároveň zanietenými ľuďmi z Devínskej, najmä však s členmi občianskeho združenia CHABIK, ktorého som predsedom a s členmi občianskej iniciatívy Modrá čiara, ktorej som spoluzakladateľom a v ktorej sme sa spojili viacerí občianski aktivisti (Mgr. Dana Hlaváčová Vanková, Mgr. Mikuláš Duraj, Michal Gašparík, JUDr. Jozef Griger, Mgr. Milan Náhlik a ja) s cieľom riešenia problematiky parkovania a dopravy, zabezpečovania verejného poriadku a bezpečnosti, realizácie voľnočasových aktivít obyvateľov Devínskej a riešenia ďalších oblastí verejného a spoločenského života miestneho významu (viac informácií nájdete na našej FB stránke Modrá čiara). Musím povedať, že veľmi dobrú spoluprácu pri riešení vecí miestneho záujmu mám aj s členmi občianskeho združenia Devínska Inak.

Pri výkone mojej profesie, ako aj pri mojich občianskych aktivitách sa mi osvedčilo, že k dobrým riešeniam, ktoré majú byť v prospech väčšiny sa dá dospieť iba vzájomnou spoluprácou, informovanosťou a otvorenou verejnou diskusiou všetkých zainteresovaných.

Ak dostanem dôveru od obyvateľov Devínskej a budem zvolený do miestneho zastupiteľstva, budem presadzovať korektnú a otvorenú komunikáciu s volenými predstaviteľmi, zamestnancami miestneho úradu, odbornými komisiami a hlavne s obyvateľmi Devínskej. Urobím všetko preto, aby som bol nielen akýmsi hovorcom obyvateľov Devínskej ale aj ich predĺženou rukou, aby som nesklamal ich dôveru a mohol sa každému pozrieť do očí aj o 4 roky.

Držím všetkým voličom palce a prajem im, aby 10. novembra 2018 mali šťastnú ruku pri voľbe kandidátov na starostu a poslancov a najmä, aby sa rozhodli správne a v prospech Devínskej.

zástupcom
Modrá čiara

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *