Bojíme sa fyzickej účasti občanov na zastupiteľstve?

Ján Žatko

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa väčšina rokovaní miestneho zastupiteľstva DNV v poslednom období konala cez počítač online a tak občania nemali možnosť aktívne sa ich zúčastniť. Pandémia však pominula a aprílové zastupiteľstvo sa opäť konalo iba online. Prečo? Bojíme sa fyzickej účasti občanov na zastupiteľstve? Dokedy sa ešte pred nimi budeme schovávať?

píše: Ján Žatko

Rokovania zastupiteľstva sú zásadne verejné

Rokovania obecných, mestských alebo miestnych zastupiteľstiev sú zo zákona zásadne verejné. Toto ustanovenie považujem za veľmi dôležitý prvok zastupiteľskej demokracie. Dáva to občanom možnosť nielen vidieť, ako starostovia a poslanci obhajujú ich záujmy, ale zároveň aj aktívne na rokovaní zastupiteľstva vystúpiť a prezentovať svoje názory.

občanov na zastupiteľstve
Pán Tomáš Komorník diskutuje na miestnom zastupiteľstve DNV dňa 10. 6. 2020.

Korona to prekazila

O túto demokratickú možnosť zúčastňovať sa osobne na rokovaniach zastupiteľstiev pripravila občanov pandémia ochorenia Covid-19. Protipandemické opatrenia znemožnili stretávanie verejnosti a zastupiteľstvá sa počas ich platnosti museli odohrávať online.

občanov na zastupiteľstve
Prvé online miestne zastupiteľstvo DNV dňa 10. 2. 2021.

Zastupiteľstvá sa opäť otvárajú občanom

Protipandemické opatrenia sa už konečne po dlhom čase skončili. Nič už teda nebráni v tom, aby sa zastupiteľstvá opäť otvorili občanom. Nič už nebráni v tom, aby zastupiteľstvá boli opäť verejné a občania na nich mohli vyjadriť svoj názor. Starostovia okolitých mestských častí túto možnosť aj využili a v priebehu marca a apríla 2022 zvolali verejné miestne zastupiteľstvá. V Devíne to bolo už 7. marca,  v Dúbravke  22. marca, v Lamači 31. marca, v Záhorskej Bystrici 5. apríla a v Karlovej Vsi 26. apríla.

Pozvánka na verejné miestne zastupiteľstvo Lamač.

Bojíme sa fyzickej účasti občanov na zastupiteľstve?

Ostatné zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves sa uskutočnilo 27. 4. 2022. Bolo to po už všetkých spomínaných verejných zastupiteľstvách v okolitých mestských častiach. Čuduj sa svete, naše zastupiteľstvo nebolo verejné, ale opäť iba online, ako v čase protipandemických opatrení. Prečo pán starostovia nezvolal verejné zasadnutie miestneho zastupiteľstva tak, ako to urobili všetci jeho kolegovia v okrese Bratislava IV? Bojí sa fyzickej účasti občanov na zastupiteľstve?

Pozvánka na online miestne zastupiteľstvo Devínska Nová Ves.

Prečo sa bojíme fyzickej účasti občanov na zastupiteľstve?

Ján Žatko: Prečo pán starosta nezvolal verejné miestne zastupiteľstvo?

Na záver rokovania miestneho zastupiteľstva 27. 4. 2022 som sa pána starostu spýtal, prečo zvolal toto zastupiteľstvo online, hoci takmer všetky pandemické opatrenia boli zrušené. Zdôraznil som, že občania by určite privítali, keby mohli prísť na miestne zastupiteľstvo. Bolo to už posledné online zastupiteľstvo a to budúce už bude normálne?

Dárius Krajčír: Je to hospodárnejšie aj organizačne menej náročné

Pán starosta uviedol množstvo dôvodov, ktoré ho viedli k tomu, že nezvolal verejné miestne zastupiteľstvo, ale preferoval online formu. Uviedol, že stále trvajú dve mimoriadne situácie. Spomenul starosť o zdravotný stav zamestnancov úradu aj poslancov. Spomenul množstvo povinností, ktoré majú poslanci. No a na záver uviedol, že online zastupiteľstvo je hospodárnejšie aj organizačne menej náročné. Úplné stanovisko pána starostu si môžete prečítať na záver tohto článku, alebo vypočuť zo záznamu DTV.

Rastislav Tešovič: Som za to aby bolo zastupiteľstvo prezenčne, ale netreba to preceňovať 

Do diskusie na túto tému sa zapojil aj poslanec Rastislav Tešovič. Povedal, že termín a spôsob zastupiteľstva je vždy diskutabilný. Spomenul historický vývoj, ako sa začiatky zasadnutí zastupiteľstiev postupne posúvali, ale nemalo to výrazný vplyv na účasť občanov na nich. Je za to aby boli zastupiteľstvá poobede, je za to aby to boli prezenčné, ale netreba to podľa neho preceňovať, lebo tie sály počas zastupiteľstiev nikdy neboli plné. Úplné stanovisko pána poslanca si môžete prečítať na záver tohto článku, alebo vypočuť zo záznamu DTV.

občanov na zastupiteľstve
Online zasadnutie miestneho zastupiteľstva DNV 27. 4. 2022.

Transparentnosť samosprávy

To, že rokovania zastupiteľstiev sú zo zákona zásadne verejné, považujem za veľmi dôležitý prvok zastupiteľskej demokracie. Dáva to občanom možnosť nielen vidieť, ako starostovia a poslanci obhajujú ich záujmy, ale zároveň aj aktívne na rokovaní zastupiteľstva vystúpiť a prezentovať svoje názory.  Preto by mali starostovia zvolávať online zastupiteľstvá naozaj iba v nevyhnutných prípadoch. To, že je to hospodárnejšie aj organizačne menej náročné, naozaj nie je dostatočný argument. A tak isto nie je dostatočný argument, že pri verejných zastupiteľstvách nie sú preplnené sály. To naozaj nie je podstatné. Podstatné je to, že občanom samospráva dá možnosť prísť na zastupiteľstvo a dá im možnosť na zastupiteľstve aj aktívne vystúpiť. Bez ohľadu na to, koľko občanov túto možnosť využije.  To považujem za jeden zo zásadných prvkov transparentnosti samosprávy.

Čakajú nás ešte dve riadne zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Do konca tohto volebného obdobia zostávajú ešte dve riadne zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Pevne verím, že sa už neodohrajú iba v online v priestore, ale naživo. Pevne verím, že sa ich konečne budú môcť fyzicky zúčastniť aj občania.

Prepis diskusie zastupiteľstva na túto tému

Ján Žatko (KDH, OĽaNO)

Pán starosta, chcem sa spýtať, prečo ste sa rozhodli zvolať dnes toto zastupiteľstvo online, keďže už takmer všetky pandemické opatrenia boli zrušené a určite by sme sa už všetci radi naživo stretli. Tak isto občania by privítali, keby mohli prísť na miestne zastupiteľstvo. Bolo to už posledné online zastupiteľstvo a to budúce už bude normálne?

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova)

Pevne verím, že už ďalšie zastupiteľstvo budeme mať fyzické. Mimoriadna situácia, dokonca dve mimoriadne situácie trvajú. Aj vzhľadom na ďalšie prebiehajúce online stretnutia a možné komplikácie čo sa týka zdravotného stavu aj zamestnancov úradu a aj nás, nehovoriac o tom, že si uvedomujem, že viacerí máte množstvo povinností, bolo to vidieť aj pri dnešnom zastupiteľstve, tak sme zvolili túto formu. To, že opatrenia ruší štát, vieme že ich neskoro prijal a nie úplne ideálne a vieme akým spôsobom boli rušené a vzhľadom na to, aká je situácia v Devínskej Novej Vsi čo sa týka oboch mimoriadnych situácií, pre lepšie fungovanie v rámci týchto možností sme zvolili túto formu. Ja som neevidoval až do tejto chvíle problém ani avízo od nejakého poslanca, že by bol vyslovene proti tomuto riešeniu. Rešpektovali ste ho, ja to tak beriem, vnímam tiež požiadavku, aj sám ju mám, aby sme sa čo najskôr videli osobne. Je to omnoho lepšie, aj množstvo vecí sa dá tým osobným kontaktom viac pozitívne odkomunikovať, ale situácia si to podľa nás zatiaľ vyžadovala. Skôr to pomohlo, ako by to komplikovalo veci. Ak to má prospievať fungovaniu, je to hospodárnejšie, mimochodom aj organizačne menej náročné, chystať sálu a rozkladať techniku. Na to potrebujete ľudí a hoci ich teraz nevidíte, tak  kolegovia, ktorí chystajú či už priamy prenos alebo chystajú technické zabezpečenie robia, hoci ich nevidíte na tom zastupiteľstve. Nevidíte, koľko ľudí reálne okolo jednej organizácie zastupiteľstva je a funguje, takže je to hospodárnejšie, efektívnejšie. Mali sme tú možnosť a hlavne teda priorita je zdravie a prihliadnutie na dve súbežne prebiehajúce mimoriadne situácie na Slovensku.

Rastislav Tešovič (Devínska Inak)

Ja by som tiež veľmi rád sa už niekedy stretol aj osobne. Vidieť, stretnúť sa s kolegami. S občanmi nejakým spôsobom sa asi stretávame všetci. Čo sa týka toho termínu a spôsobu zastupiteľstva, je to vždy také diskutabilné, lebo mali sme zastupiteľstvá o deviatej ráno, potom sme ich mali jeden čas tuším o trinástej, teraz ich máme o šestnástej. Tých spôsobov a dôvodov a možností je veľmi veľa a každý má svoj názor. Ale ja badám za tri volebné obdobia, že kedykoľvek to zastupiteľstvo je, akoukoľvek formou je, tak vždy sa ho zúčastňuje cca ten istý počet ľudí. Keď sme mali o deviatej, keď sme mali o trinástej, potom bolo že teda otvoriť sa občanom sme otvorili občanom, bývalo o šestnástej. Okrem ľudí, ktorých naozaj bezprostredne zaujímajú prerokované body, tam naozaj nechodí nikto navyše a keď sa náhodou niekoho niečo týka, tak príde. Áno, som za to, aby to bolo poobede, som za to, aby to bolo prezenčne, ale netreba to preceňovať. Myslím si, že tie sály sme plné nemali nikdy.

Videozáznam DTV z diskusie na túto tému

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *