Boj s veternými mlynmi

Boj s veternými mlynmiPred týždňom som na tomto blogu zverejnil článok Devínska Nová Ves patrí  medzi najhorších. Je o internetovom portáli Odkaz pre starostu, prostredníctvom ktorého môžu občania upozorniť samosprávu na neriešené problémy vo svojej obci alebo meste. V porovnaní s ostatnými mestskými časťami vyšla Devínska Nová Ves veľmi nelichotivo. O tom, že snaha zlepšiť prostredie v ktorom žijeme je niekedy boj s veternými mlynmi svedčí aj konkrétny problém, na ktorý podľa jej vlastných slov upozorňuje kompetentných už 4 roky Magdaléna Milová z Devínskej Novej Vsi. Ide o zhoršenie životného prostredia na ulici Na hriadkach spôsobené parkovaním autobusov MHD na uvedenej ulici.

Doplnené 29. 4. 2018 o 21:40

Odkaz pre starostu

Pani Milová zverejnila ešte 20. decembra 2017 na portáli Odkaz pre starostu nasledujúci odkaz:

Na ulici Na hriadkach parkujú autobusy v rozpore s VZN o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb…..č. 6/2016, ako aj s VZN o parkovaní autobusov č. 5/1991. Autobusy DPB každý pracovný deň rušia nočný pokoj, v čase od 5.00 do 06.00 hod. Mestská časť už roky problém ignoruje, hoci autobusy dlhodobo a pravidelne blokujú kontajnery na separovaný zber, vodiči porušujú cestný zákon státím a cúvaním v križovatke kde dochádza k vážnym kolíznym situáciám s chodcami, cyklistami i vodičmi. Blokujú výjazdy z rodinných domov, ničia zeleň, vylievajú saponáty do okolia, nechávajú motor v chode (kúria, chladia). Hanbou je, že vodiči DPB močia do kríkov, a to aj pred ďeťmi. Keďže mestská časť problém doteraz riešila len byrokraticky, verím, že problém vyrieši aspoň budúci starosta.

Boj s veternými mlynmi

Boj s veternými mlynmi

13. januára doplnila pani Milová svoj podnet o nasledujúcu informáciu:

Na problém s autobusmi miestny úrad upozorňujem už 4 roky, žiaľ, bezvýsledne. Seriózny záujem žiaľ chýba vrátane záujmu starostu, ktorý raz prišiel, opýtal sa, v čom je problém a riešenie neponúkol. Úradníci miestneho úradu len robia poštára dopravnému podniku a moje podnety neriešia, len preposielajú buď DPB alebo Magistrátu a od nich prichádzajú len samé výhovorky. Rušenie nočného pokoja ani porušovanie VZN pre nich nič neznamenajú. Pri vytvorení tohto nelegálneho parkovacieho miesta tiež magistrát „zabudol“ požiadať o súhlas dopravný inšpektorát, pretože to vraj nemusí robiť. Podľa môjho názoru o súhlas nežiadali, lebo na takto nebezpečnom mieste by ho nikdy nedostali, keďže je v križovatke, v protismere jazdy, nemajú možnosť dodržať 5 metrovú vzdialenosť od začiatku ani konca križovatky, blokujú výhľad v mieste kde cyklisti a chodci vychádzajú na cyklotrasu a znemožňujú výhľad autám vchádzajúcim a vychádzajúcim z križovatky. Navyše nevypínajú motory, takže vypúšťajú exhaláty do okien domov 16 hodín denne. Perfektné miesto na konečnú zastávku je pri Volkswagene, no je to vraj ďalej a tak sa šetrí na úkor obyvateľov našej ulice.

Odpoveď dopravného podniku

17. januára bola na portáli zverejnená odpoveď Dopravného podniku Bratislava:

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet!
Vozidlá MHD, v tomto prípade autobusy stoja vozidlom na mieste vyhradenom pre MHD, teda na mieste, ktoré je označené žltými čiarami, a ktoré symbolizuje vyhradené parkovacie miesto pre vozidlá MHD (viď foto). Čo sa týka dopravného značenia, DPB, a. s. nie je jeho zhotoviteľom. K podnetu by sa mal vyjadriť správca komunikácie.

Vo veci znečistenia okolia a ničenia zelene vozidlami, boli všetci vodiči 1. dopravnej prevádzky zabezpečujúci výpravu liniek 21, na pracovnej porade, upozornení na problém, ktorý uvádzate vo svojom podaní. Následne boli títo vodiči vyzvaní k tomu, aby dodržiavali jednotlivé ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, parkovali len na vyhradenom mieste. Vodiči boli zároveň požiadaní i o to, aby na umývanie vozidiel MHD využívali výlučne na to určené priestory v areáli DPB.

Stanovisko pani Milovej

Magdaléna Milová reagovala na odpoveď ešte v ten istý deň:

Dobrý deň,
Vašu odpoveď považujem za alibistickú, pretože vodiči ustanovenia zákona o cestnej premávke porušujú naďalej. Rovnako ako aj VZN mestskej časti Devínska Nová Ves. Okrem toho, tento podnet mal byť pridelený Magistrátu hlavného mesta Bratislava, ktorý nelegálne vyznačené parkovacie miesto vytvoril a obhajuje ho napriek skutočnosti, že je mimo územia konečnej zastávky a nemal a nemá na jeho existenciu súhlas dopravného inšpektorátu.

Magistrát sa na portáli Odkaz pre starostu dodnes nevyjadril

19. januára informoval portál Odkaz pre starostu, že požiadal o vyjadrenie aj bratislavský magistrát. Na portáli Odkaz pre starostu magistrát ani do dnešného dňa na kritiku pani Milovej neodpovedal. Tá to 5. februára komentovala nasledujúcimi vetami:

Vážení zástupcovia portálu Odkaz pre starostu, to že magistrát neodpovedá na podnet, som čakala. Parkovacie miesto pre autobusy v nebezpečnej križovatke a mimo konečnej autobusov totiž vyznačili BEZ SÚHLASU DOPRAVNÉHO INŠPEKTORÁTU a keď som magistrát o zaslanie súhlasu požiadala, zrazu tvrdili, že magistrát oň nežiadal a miesto nevyznačil. Takže ďalší problém, ktorý spôsobil magistrát za výdatnej „pomoci“ miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi, ktorý sa nerieši už roky, ale naopak zhoršuje. A nelegálne vyznačené miesto dodnes nik neodstránil, takže autobusy naďalej cúvajú v križovatke a ohrozujú chodcov, cyklistov aj ostatných vodičov.

K vyznačenému parkovaciemu miestu sa nik nehlási

Toto je úryvok z rozhodnutia adresovanom pani Milovej, v ktorom sa magistrát od vytvorenia parkovacieho miesta dištancoval.

Keďže magistrát nevydal žiaden pokyn na vyznačenie parkovacieho miesta pre autobusy mimo zastávky MHD v križovatke ulíc Prímoravská a Na hriadkach a ani ako cestný správny orgán neurčil použitie dopravného značenia v zmysle cestného zákona, nemôže ani disponovať súhlasom dopravného inšpektorátu.

Stanovisko Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia

Sťažnosťou pani Milovej sa zaoberala aj Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia DNV 21. 2. 2018 a zaujala k nemu nasledujúce stanovisko:

Komisia sa zaoberala predloženou požiadavkou pani Milovej na zrušenie nelegálneho parkovacieho miesta na ulici Na hriadkach. Vyznačenie parkovacieho miesta na komunikácii podlieha schvaľovaniu Komisie dopravy pri Magistráte hl. m. SR Bratislavy. Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves nemá vedomosť o zriadení takéhoto parkovacieho miesta. Požiadavku na jeho vyznačenie a zriadenie mohol podať magistrát, resp. DPMB.

Komisia žiada miestny úrad o preverenie majiteľov priľahlých pozemkov na možné rozšírenie odstavnej plochy mimo komunikáciu a následne zabezpečenie návrhu odkúpenia a vytvorenia odstavnej plochy.

Videoreportáž DTV

Problematike sa podrobne venovala aj DTV vo svojom Magazíne 7. 3. 2018. Z vyjadrenia kompetentných vo videoreportáži  vyplýva, že situácia sa nezmení. Stanovisko starostu Milana Jambora je jasné:

My sme sa v tejto veci angažovali, kolegyňa bola na dopravnej komisii magistrátu, táto dopravná komisia sa bola pozrieť priamo na mieste a konštatovala, že toto preloženie nie je možné. Takže ja si myslím, že tie veci ktoré má robiť magistrát, majú robiť odborníci na magistráte, treba nechať na nich. Naozaj niekedy takéto rozhodnutie niekde od stola. že ja si myslím, že takto by to malo byť… Naozaj kompetentní to zhodnotili, zistili že to nie je možné. Bohužiaľ mne to je ľúto, že sa to nedá zrealizovať, ale naozaj sa to zrealizovať nedá.

Vo videoreportáži reagoval aj primátor Ivo Nesrovnal:

Viete, vždycky to je také nejaké kolektívne rozhodnutie, lebo dopravný podnik určuje trasy. Často jedným ľuďom vadí, že tie autobusy tam štartujú, ale druhí ľudia sa tam chcú dostať a vadí im, keby tam tá zastávka nebola. Čiže tá komunálna politika je o kompromisoch a musíte zvažovať, lebo jednému niečo vadí a druhý to práve chce.

Zatiaľ je to stále boj s veternými mlynmi

Nuž, mne sa súčasný stav vôbec nejaví ako nejaký kompromis. Skôr to pripomína diktát väčšiny voči menšine. Je to ako v šachu. Politici obetujú tých pár hlasov voličov, ktoré stratia Na hriadkach, aby si udržali hlasy spokojnej väčšiny.

P. S. Ak sa Vám zdá tento článok príliš dlhý, tak si buďte istí že dokumentácia, ktorú nazhromaždila pani Milová pri komunikácii s úradmi za tie roky, je omnoho, omnoho objemnejšia. Zatiaľ je to ale žiaľ boj s veternými mlynmi.

Doplnené 29. 4. 2018 o 21:40

Zuzana Onufer, hovorkyňa Bratislavy, povedala v reportáži DNV ešte 7. 3. 2018 tieto slová:

Parkovacie státie na križovatke ulíc Prímoravská a Na hriadkach nie je schválené a tým pádom nie je ani platné. To značenie ktoré tam je, je nejakým pozostatkom z minulosti. Hlavné mesto sa týmto prípadom zaoberalo a Dopravný podnik vyzval už svojich vodičov aby na tomto mieste neparkovali.

O tom, že niekto si z obyvateľov Devínskej Novej Vsi robí dobrý deň svedčí nasledujúca fotografia. Jej autorka, Magdaléna Milová, ju komentuje takto:

Fotka urobená pred týždňom. Navyše, vodič po požiadaní o vypnutie motora odmietol motor vypnúť a stál v križovatke naďalej asi ďalších 15 minút so zapnutým motorom.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *