Zrušené zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

Súčasná krízová situácia spôsobená šírením ochorenia COVID-19 negatívne zasiahla aj činnosť samospráv na celom Slovensku. Čaká ich neočakávaný výpadok príjmov a nárast výdavkov súvisiacich s týmto ochorením. Okrem toho je problematické aj zvolávanie obecných zastupiteľstiev. Týka sa to samozrejme aj samosprávy Devínskej Novej Vsi. Tento týždeň bolo v Devínskej zrušené zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

píše: Ján Žatko

Komisie miestneho zastupiteľstva nezasadajú

Krízový štáb mestskej časti Devínska Nová Ves na svojom zasadnutí 13. marca 2020 okrem iných opatrení zrušil s okamžitou platnosťou zasadnutia komisií miestneho zastupiteľstva a zasadnutia miestneho zastupiteľstva až do odvolania.

zrušené zasadnutie
Starosta Dárius Krajčír.

Zrušené zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Keďže rozhodnutia miestneho zastupiteľstva sú aj v čase krízy nevyhnutné pre riadny chod mestskej časti, zvolal starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír zasadnutie miestneho zastupiteľstva v riadne plánovanom termíne 8. 4. 2020. Na zasadnutí sa malo prerokovať iba niekoľko nevyhnutných bodov, z nich najdôležitejšími boli schválenie zmien rozpočtu mestskej časti a voľba miestneho kontrolóra. Nakoniec sa miestne zastupiteľstvo nekonalo kvôli uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 207/2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu, ktorým vláda okrem iného zakázala v čase od 8. 4. 2020 do 13. 4. 2020 zhromažďovanie občanov. Náhradný termín zasadnutia miestneho zastupiteľstva zatiaľ nie je známy.

zrušené zasadnutie
Pozvánka na zrušené zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Zmena zákona o obecnom zriadení

V záujme sfunkčnenia samospráv počas krízového obdobia prijala Národná rada Slovenskej republiky 7. apríla 2020 zákon č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Týmto zákonom sa okrem iného mení aj zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podstatou zmeny je ustanovenie, ktoré dovoľuje, že obecné i krajské zastupiteľstvá budú môcť zasadať počas krízovej situácie aj prostredníctvom videokonferencie. Vo výnimočných prípadoch budú môcť zastupiteľstvá obcí hlasovať formou per rollam. Zároveň je obec povinná  z rokovania zastupiteľstva vyhotoviť obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a do piatich dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Úplné znenie zákona nájdete tu.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *