Viliam Pokorný nás opustil pred dvoma rokmi

Viliam Pokorný
Ján Žatko

Včera uplynuli dva roky, čo nás navždy opustil PhDr. Viliam Pokorný, významná osobnosť Devínskej Novej Vsi. Viliam Pokorný dlhodobo pôsobil v oblasti kultúry a svojimi aktivitami výrazne presiahol rozmer svojej rodnej obce. Má veľkú zásluhu aj na pozdvihnutí povedomia chorvátskej menšiny v Devínskej Novej Vsi a na rozvoji chorvátskej kultúry v našej mestskej časti.

píše: Ján Žatko 

Novinár Viliam Pokorný

Viliam Pokorný sa narodil 1. mája 1929 v Devínskej Novej Vsi v rodine potomkov chorvátskych vysťahovalcov. Po vychodení základnej a meštianskej školy v rodnej obci študoval na obchodnej akadémii v Bratislave, ktorú absolvoval v roku 1948. V roku 1967 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 1982 obhájil na tejto univerzite doktorát filozofie. Pracoval ako novinár. V tejto profesii sa špecializoval na úsek kultúry, výchovu a vzdelávanie dospelých a na problematiku miestnej kultúry.

Viliam Pokorný
Viliam Pokorný.

Rezbár Viliam Pokorný

Chorvátske prostredie rodnej obce ho podnietilo k zberateľskej a výskumnej činnosti v oblasti národopisu. Výsledkom tejto jeho činnosti je viacero publikácií. Popri výskumnej činnosti sa sústavne venoval aj kultúrno-organizačnej práci a tiež rezbárstvu. Drevorezby vystavoval na viacerých miestach na Slovensku, v Rakúsku i v Záhrebe.

Básnik Viliam Pokorný

Výsledkom jeho poetickej tvorby sú dve zbierky básní. Jedna v slovenčine a druhá v materinskom chorvátskom nárečí. Básne mu uverejňovali v antológiách poézie a v kultúrnych časopisoch v Chorvátsku, Rakúsku i Poľsku. Jeho vybrané básne postupne vyšli v desiatich antológiách chorvátskych básnikov z diaspory.

Vlastivedná monografia Devínska Nová Ves

Je zostavovateľom, spoluautorom a editorom vlastivednej monografie Devínska Nová Ves, ktorú v roku 1995 vydala mestská časť Devínska Nová Ves. Táto monografia je bohatým zdrojom poznatkov o našej mestskej časti. Zostavil aj ďalšie publikácie, v ktorých pomohol predstaviť a dokumentovať slovenskému prostrediu činnosť chorvátskych kultúrnych spolkov a Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku.

Viliam Pokorný

Novosielski glas a Hrvatska rosa

V rokoch 1954 až 2001 bol editorom miestneho časopisu Novosielski glas, ktorý vydával Chorvátsky kultúrny spolok v Devínskej Novej Vsi.  Od roku začal Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku vydávať časopis Hrvatska rosa a Viliam Pokorný sa stal jeho šéfredaktorom.

Viliam Pokorný

Chorvátsky kultúrny spolok

Viliam Pokorný bol jedným zo zakladajúcich členov Chorvátskeho kultúrneho spolku v Devínskej Novej Vsi a bol aj pri zrode Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku. Do roku 2007 bol členom jeho výkonného výboru.  Vo svojom rodisku bol čelným funkcionárom Chorvátskeho kultúrneho spolku, z toho 15 rokov jeho predsedom. Od roku 1995 tu každý mesiac organizoval tzv. chorvátske štvrtky.

Viliam Pokorný
Festival chorvátskej kultúry 2007.

zdroj: Devex

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *