Verejná výzva poslancovi Rastislavovi Tešovičovi

Ján Žatko

Ahoj Rasťo. Pred šiestimi rokmi som ťa verejne podporil v kandidatúre na starostu. Moje podporné slová si zverejnil vo svojom predvolebnom letáku. Pred dvomi rokmi som ťa podporoval tiež. Nie síce verejne, to mi znemožnili politické dohody medzi Alojzom Hlinom a Borisom Kollárom. Mojim voličom som však počas kampane dával jasne najavo, že ty si mojim favoritom na starostu. Obávam sa Rasťo, že o dva roky to už nebudem môcť urobiť.

píše: Ján Žatko

Kritický status poslanca Adriána Jankoviča

Minulý týždeň zverejnil poslanec miestneho zastupiteľstva Adrián Jankovič na svojej facebookovej stránke status, ktorým informoval verejnosť o podivuhodnom zasadnutí Komisie výstavby a životného prostredia, na ktorej bol schválený materiál pod názvom „Úprava verejnej zelene na území mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. 1. etapa: Revitalizácia verejnej zelene na ul. Ivana Bukovčana, Jána Poničana, Milana Marečka (OS Kostolné)“. Áno, ide o materiál, ktorý rieši náhradu stromov, ktoré boli na týchto uliciach vyrúbané ešte pred dvomi rokmi. Adrián Jankovič vo svojom statuse nešetril kritikou. Rasťo, namiesto toho aby si si preveril jeho námietky, tak si ho v diskusii pod statusom sfúkol ako malého chlapca.

verejná výzva
Vyrúbaný topoľ na Ulici Jána Poničana (foto z roku 2018).

Čo tejto podivuhodnej komisii predchádzalo?

Spomínaný materiál bol členom komisie predstavený na zasadnutí komisie dňa 20. 5. 2020. Vzhľadom k jeho značnému rozsahu a aj dôležitosti prijala komisia uznesenie, ktorým požiadala členov, aby najneskôr do 20. 6. 2020 zaslali svoje pripomienky k materiálu. Po tomto termíne mala predsedníčka komisie Beata Janatová zvolať pracovnú skupinu zloženú z členov komisie, ktorá mala posúdiť a zapracovať predložené pripomienky. Následne, najneskôr do konca júla,  mala Beata Janatová zvolať komisiu, na ktorej malo byť odhlasované konečné riešenie výsadby zelene na uvedených uliciach. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne. Rasťo, jeho znenie si môžeš overiť tu.

verejná výzva

Čo sa dialo v júli?

Ja a niektorí ďalší členovia komisie sme zaslali svoje pripomienky a čakali sme na zvolanie pracovnej skupiny. V júli sa však nedialo prakticky nič. Až 22. 7. 2020 som dostal pozvánku podpísanú Beatou Janatovou na „neverejné rokovanie pracovnej skupiny Komisie výstavby a životného prostredia“ na 3. 8. 2020.

verejná výzva

 

Ako sa zo zasadnutia pracovnej skupiny môže stať zasadnutie komisie miestneho zastupiteľstva

Priznám sa, že som neveril, že sa niečo také môže stať, ale stalo sa. Na stretnutí pracovnej skupiny, na ktoré sme boli pozvaní, nám bola predložená na podpis prezenčná listina zo zasadnutia Komisie výstavby a životného prostredia. Spýtal som sa preto predsedníčky komisie Beaty Janatovej na akom stretnutí sa to vlastne zúčastňujeme. Či sme na pracovnej skupine ako znela pozvánka, alebo či sme na komisii miestneho zastupiteľstva, ako znie prezenčná listina. Jej odpoveď ma šokovala. Povedala, že sa zúčastňujeme Komisie výstavby a životného prostredia, ale

… nechceli sme to už teraz robiť pre verejnosť, aby sa to nezvrhlo.

Ešte dodala, že urobili dva v jednom, teda pracovnú skupinu aj komisiu zároveň.

V čom je vlastne problém

Rasťo, ty veľmi dobre vieš v čom je problém, ale vysvetlím to pre čitateľov. Vôbec mi nejde o to, že predsedníčka komisie nedodržala termín na zvolanie komisie a to koniec júla. Problém je, že ona komisiu vôbec nezvolala, ale sama od seba si zasadnutie pracovnej skupiny zmenila na zasadnutie komisie. Bez toho, že by členovia komisie vopred niečo o tom tušili.

Podľa Organizačného poriadku samosprávy MČ Ba-DNV sú zasadnutia komisií v zásade verejné. To znamená, že verejnosť má právo zúčastniť sa na zasadnutí komisie a vyjadriť sa k prerokovávaným materiálom. Členovia komisie môžu, ale aj nemusia na názory verejnosti pri svojom rozhodovaní prihliadať. Je však absolútne neprípustné rokovanie komisie utajiť len preto, „aby sa to nezvrhlo“. Predsedníčka komisie to urobila, dokonca celkom vedome a úmyselne.

Verejná výzva Rasťovi Tešovičovi

Rasťo, v diskusii ku statusu Adriána Jankovičasi sa vyjadril, že preveríš ako to vlastne bolo.

Verím Rasťo, že si to naozaj preveríš. Ak už je hotová zápisnica, tak v nej nájdeš môj nesúhlas voči postupu predsedníčky komisie. Preverovanie ti uľahčí aj to, že zo zasadnutí Komisie výstavby a životného prostredia sa robí zvukový záznam. Dohodli sme sa na tom potom, ako som ja vyjadril námietky voči nekorektnej zápisnici z komisie uskutočnenej v októbri minulého roku.

Nie, nemusíš dávať podnet na prokuratúru, ako to ironicky uvádzaš hneď na začiatku tvojho vyjadrenia. Ale niečo by si urobiť mal, veď si predsedom najväčšieho poslaneckého klubu miestneho zastupiteľstva. Si skúseným komunálnym politikom a tak ti naozaj netreba radiť, čo by si mal urobiť.

Post scriptum

Na vyjadreniach pani predsedníčky Beaty Janatovej ma zarazilo aj to, že sa vyjadrovala v množnom čísle. „Nechceli sme to robiť pre verejnosť…“, „… urobili sme dva v jednom…“. Nepýtal som sa jej, kto bol ten záhadný neznámy, ktorý spoločne s ňou vymyslel tento spôsob, ako utajiť rokovanie komisie a obísť verejnosť. Hrozím sa toho, aby to náhodou nebol pán starosta. Pretože on bol na tej komisii-nekomisii prítomný a nedal ani len slovkom najavo, že by mal problém s tým, ako bola zvolaná.

3 komentáre k “Verejná výzva poslancovi Rastislavovi Tešovičovi”

  1. Dobry den pan Žatko,dobre tomu rozumiem,ze rovnakym sposobom sa “ zvrhla“ i odsuhlasena revitalizacia terasy na Milana Marecka? S pozdravom,A.Sekova

    1. O rekonštrukcii terasy na M. Marečka sa na Komisii výstavby a životného prostredia naposledy diskutovalo 22.01.2020. Na tej komisii som chýbal, tak isto ako ďalších 7 členov. V zápisnici je uvedené: „Prítomní členovia komisie požiadali gestora komisie o predloženie projektovej dokumentácie pripravovaných projektov k nahliadnutiu na budúce zasadnutie komisie.“ Žiaľ na ďalšej komisii v máji sme sa nič bližšie o rekonštrukcii terasy nedozvedeli. Aj preto som na ostatnom zastupiteľstve predložil návrh uznesenia, aby pán starosta predložil na septembrové zasadnutie zastupiteľstva informáciu o stave prípravy investičných akcií mestskej časti.

      1. Dakujem za informaciu.Dalsi proces budem nielen ja ale predpokladam aj dalsi obyvatelia z ulice Milana Marecka velmi pozorne sledovat.S pozdravom,Sekova

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *