Stretnutie občanov s novozvoleným vedením DNV

stretnutie
Ján Žatko

Hneď nasledujúci deň po tom ako nový starosta Dárius Krajčír a novozvolení poslanci a poslankyne zložili slávnostné sľuby, stretli sa vo veľkej sále Istra Centra s občanmi Devínskej Novej Vsi. Stretnutie nadväzovalo na predvolebné stretnutie kandidátov na starostu s voličmi. Všetci prítomní kandidáti vtedy prisľúbili, že sa chcú s obyvateľmi Devínskej Novej Vsi častejšie stretávať.  Dárius Krajčír na tento prísľub nezabudol.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV

Predstavenie nových volených zástupcov

Vo veľkej sále Istra Centra prišla s novým starostom a poslancami diskutovať asi stovka ľudí. Na úvod predstavil starosta Dárius Krajčír a poslanci najdôležitejšie body, ktoré chcú presadzovať. Zo všetkých vystúpení zaznelo unisono odhodlanie na vzájomnú spoluprácu v prospech Devínskej Novej Vsi. Poslanec Rastislav Tešovič dokonca priniesol na stretnutie symbolické tlačidlo. Spoločne so starostom Dáriusom Krajčírom ho stlačili na znak reštartu vzájomných vzťahov medzi starostom a zastupiteľstvom.

stretnutie

Rozkopané a zablatené sídliská

Po tejto úvodnej „predstavovačke“ dostali slovo ľudia v hľadisku a zahrnuli prítomných množstvom otázok.  Týkali sa zväčša problémov, ktoré ich trápia. Ľudia hovorili o masívnom výrube stromov na sídliskách. O rozkopanej a zablatenej Devínskej Novej Vsi. O spackanej  výmene primárnych tepelných rozvodov na sídliskách a o tom, že od určitého času sa staré potrubia zasypávajú, namiesto toho aby sa odstránili. O nevyhnutnosti vybudovania železničnej zástavky pri Tescu vrátane protihlukovej clony.

stretnutie

Trpiaca Kolónia

Vravelo sa aj o nedostatočnej lekárskej starostlivosti. O potrebe vrátiť stanicu rýchlej zdravotníckej pomoci do Devínskej Novej Vsi. O potrebe nových programov pre aktívnych seniorov. O neúmernej záťaži spôsobenej priemyselným parkom, ktorou trpí Kolónia. O príprave severného obchvatu Volkswagenu, na ktorý dostala Devínska Nová Ves dotáciu od vlády.

stretnutie

Prvé rozhodnutia nového starostu

Starosta Dárius Krajčír spomenul niekoľko prvých rozhodnutí, ktoré urobil hneď počas prvého dňa vo funkcii. Jedným z nich bolo podpísanie kolaudačného rozhodnutia na bytový objekt v Devínskom dvore, na ktoré majitelia bytov už veľmi dlho čakali. Ľudia ocenili jeho rozhodnutie okamžite zastaviť masívny výrub stromov na  sídliskách (s výnimkou troch vážne narušených stromov) s prísľubom prísne odborného riešenia starostlivosti o zeleň v budúcnosti. Spomenul aj niekoľko rozhodnutí v stavebnom konaní podpísaných v posledných dňoch predchádzajúcim starostom Milanom Jamborom, s ktorými sa bude musieť nová samospráva popasovať. Tak isto prisľúbil úzku spoluprácu s odbornými komisiami.

stretnutie

Prvé stretnutie nebude posledným

Stretnutie s občanmi skončilo po dvoch hodinách diskusie a prítomní sa zhodli na tom, že by sa takéto akcie mali opakovať.

stretnutie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *