Neotravujte úradníkov, teraz nemajú čas II.

neotravujte úradníkov
Ján Žatko

Zdá sa, že článok na tomto blogu z 5. októbra Neotravujte úradníkov, teraz nemajú čas, naozaj zaťal do živého. Kritizoval som v ňom odpoveď Ing. Karola Oreského, vedúceho oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia na Miestnom úrade Devínska Nová Ves na podnet týkajúci sa umiestnenia nelegálneho reklamného zariadenia na Mlynskej ulici. Z odpovede Ing. Oreského vyplýva, že úradníci na miestnom úrade sa kvôli prebiehajúcej volebnej kampani budú týmto podnetom zaoberať až po voľbách.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV  

Vyjadrenie vedúceho oddelenia výstavby

Pre tých, ktorí nečítali pôvodný článok tu odpoveď Ing. Oreského znovu uvádzam v plnom znení:

Dobrý deň, v týchto dňoch bude prebiehať predvolebná kampaň. Tak Vás chcem požiadať o trpezlivosť a po komunálnych voľbách sa týmto budeme spolu so stavebným úradom zaoberať.

Reakcia občanov na portáli Odkaz pre starostu

Na portáli Odkaz pre starostu na toto vyjadrenie reagovali dvaja občania:

Adrián Jankovič: Ako ovplyvňuje prácu úradníkov predvolebná kampaň? Venujú sa jej počas svojej pracovnej doby? Okrem toho, že pravdepodobne kryjú pracovníka miestneho úradu, ktorý tam reklamu umiestnil a kandiduje vo voľbách, čiže presne dovtedy to tam potrebuje mať.

Daniel Svarc: Toto je nonsens. Ľudia z miestneho úradu sú platení aj počas predvolebnej kampane a preto by si mali svoju prácu vykonávať bez ohľadu na blížiace sa voľby!

neotravujte úradníkov

Reakcia zastupujúcej prednostky miestneho úradu

Na podnet reagovala 8. októbra aj Ing. Mária Koprdová poverená funkciou prednostu  Miestneho úradu DNV. Vo svojej odpovedi sa okrem iného dištancovala od stanoviska svojho podriadeného Ing. Oreského. Citujem tu jej neskrátené vyjadrenie:

„Vážené prispievateľky, vážení prispievatelia,

Problematika usporiadania „Rybníka“ nie je riešená len posledné mesiace tohto roku, ale je dlhodobou snahou mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves získať „Rybník“ do vlastníctva za účelom revitalizácie, aby slúžil občanom nielen na rekreačné účely. Už zo samotnej funkcie rybníka vyplýva jeho dôležitosť v ekosystéme, keďže zadržuje a akumuluje tečúce povrchové vody a vytvára tak zásobu vody v katastri, slúžiacej všetkým živým organizmom a vďaka tejto schopnosti môžu vzniknúť v okolí rybníka ekosystémy s bohatou flórou a faunou. Taktiež „Rybník“ slúžil a mal by slúžiť aj ako protipožiarna nádrž.

Táto dlhoročná aktivita MČ BA-DNV nemá nič spoločné s prípadnými predvolebnými kampaňami s tematikou Rybníka žiadneho z kandidátov či už na starostu alebo na poslancov.

Podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov predmet umiestnený na Mlynskej ulici v Bratislave-Devínskej Novej Vsi nie je v zmysle § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, reklamnou stavbou a nie je stavbou ani v zmysle § 43 ods. 1 stavebného zákona, a preto umiestnenie daného predmetu je mimo jurisdikcie stavebného úradu.

Odpoveď Ing. Karola Oreského na otázky zverejnené na stránke „odkaz pre starostu.sk“ nereprezentuje oficiálne stanovisko mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a za vyjadrenie sa ospravedlňujeme.“

neotravujte úradníkov

Reakcia na vyjadrenie zastupujúcej prednostky

Daniel Svarc: Ďakujem za obsiahle vyjadrenie plné zaujímavých informácií. Stále však nie je zrejmé, kto je zodpovedný za nelegálnu reklamu a jej odstránenie.

Adrián Jankovič: Jedna z najhorších samospráv v Bratislave na tomto portáli sa snaží zahrať ďalší podnet do stratena. V zákone o priestupkoch sa píše: „Priestupku sa dopustí ten, kto znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva, …“

Kandidát na starostu Denis Ružovič komentuje článok „Neotravujte úradníkov, teraz nemajú čas“

K problematike sa 9. októbra na blogu Týždeň v Devínskej v komentári k článku Neotravujte úradníkov, teraz nemajú čas vyjadril aj doterajší poslanec a kandidát na starostu Devínskej Novej Vsi Denis Ružovič. Aj jeho stanovisko uvádzam v plnom znení:

„Pekný večer prajem, podal som sťažnosť na MÚ DNV na protispoločenské konanie menovaného aj na Políciu SR za zneužitie právomoci. Podávam týmto podnet na prešetrenie správania sa zamestnanca miestneho úradu pána Oreského, vedúceho oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia na Miestnom úrade Devínska Nová Ves, ktorý na sťažnosť občana na nelegálne umiestnený predvolebno-reklamný banner, ktorý patrí jednému z kandidátov na starostu v DNV, toho času pracujúceho na miestnom úrade reagoval nasledovne: „Dobrý deň, v týchto dňoch bude prebiehať predvolebná kampaň. Tak vás chcem požiadať o trpezlivosť a po komunálnych voľbách sa týmto budeme spolu so stavebným úradom zaoberať.“

Mám zato, že je to protispoločenské a protidemokratické konanie v prospech kolegu o ktorom si menovaný myslí, že bude jeho šéfom a takto sa mu zalieča. Ďalej mám zato, že sa jedná aj o zneužitie právomoci, ktoré úrad vložil do rúk pána Oreského. Prosím o konanie v zmysle zákona, o okamžité nariadenie na odstránenie nelegálnej reklamy (vlastník je známy a netají sa tým) ako aj o vyvodenie personálnych dôsledkov voči menovanému. Myslím že ľudia takého charakteru a správania sa ako má pán Oreský nemajú na úradoch čo robiť. Prosím o písomnú informáciu ako bol môj podnet vyriešený.“

neotravujte úradníkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *