Devínska potrebuje dôslednejšie oddeliť priemysel od bývania

priemysel
Vladimír Kočvara

V našej mestskej časti máme hádam všetko. Krásnu prírodu – lesy, rieku, Cyklomost slobody, Sandberg, pekné bývanie, obchody no a v neposlednom rade tu máme aj priemysel. Keď spomeniem priemysel, hovorím najmä o významnom priemyselnom závode Volkswagen Slovakia a jeho dodávateľskom parku na Opletalovej ulici. Tie prinášajú Devínskej mnoho pracovných príležitostí a našej krajine ekonomické výhody o čom niet pochýb.

píše: RNDr. Vladimír Kočvara
podpredseda komisie výstavby, životného prostredia a dopravy
a kandidát na poslanca miestneho zastupiteľstva DNV

Odvrátená strana priemyselnej zóny

Odvrátenou stránkou rozsiahlej priemyselnej zóny je však jej vplyv na kvalitu bývania obyvateľov, na čo sme mali v komisii výstavby, dopravy a životného prostredia množstvo podnetov. Umiestnenie dodávateľského parku do priestoru bývalej tehelne a do blízkosti jestvujúcich rodinných domov na Ílovej ulici vniesol do tohto územia mnoho vzájomných problémov. Predstavy občanov o kvalite bývania v rodinných domov sú prirodzene v rozpore s požiadavkami na priemyselné využitie susediaceho územia. Tieto problémy sa ešte umocnili ďalším rozvojom obytnej zóny na Opletalovej ulici a súčasným rozširovaným výrobných prevádzok v jej blízkosti naviazaných na Volkswagen Slovakia.

priemysel

Zablúdené kamióny na Opletalovej ulici

Už pri budovaní dodávateľského parku sa zistilo, že bude potrebné vybudovať rozsiahlu protihlukovú stenu v blízkosti Ílovej ulice. Nedávno sa robil jej doplnok na základe sťažností občanov a hlukových meraní v oblasti okolo haly Schnellecke na Ílovej ulici. Okrem dopravy je aj samotná výrobná činnosť zdrojom hlučnosti a emisií. Zablúdené kamióny po Opletalovej ulici smerujú do výrobných hál. Ak nepoznajú miestne pomery stáva sa, že idú do ulice kde je prejazd ťažkých vozidiel zakázaný. Všetky tieto vplyvy je potrebné minimalizovať, aby vzájomné ovplyvňovanie bolo čo najmenšie pre obe strany – obyvateľov aj priemyselné závody.

Devínska potrebuje dôslednejšie oddeliť priemysel od bývania

Som toho názoru, že Devínska potrebuje dôslednejšie oddeliť priemysel od bývania v oblasti Kolónia. V prvom rade je potrebné odviesť dopravu severným smerom poza závod Volkswagen a vybudovať novú pripájaciu cestu k dodávateľskému parku zo severu. Tak aby vozidla prichádzajúce od diaľnice D2 nemali vôbec dôvod jazdiť po ulici Jána Jonáša ani po Opletalovej ulici. O týchto plánoch sa otvorene hovorí už pár rokov, ich realizácia by obyvateľom veľmi pomohla. Za ďalšie vjazd do priemyselných areálov (CTP Park, Kűster a pod.) by mal byť mimo obytnej zóny na Opletalovej ulici.

Chýba územný plán zóny Kolónia

Západná brána, ktorá bola pôvodne povolená pre samotný závod Volkswagen Slovakia ako dočasná by mala byť podľa môjho názoru nahradená bránou severnou, východnou a južnou, ktoré sú už zrealizované. Obytná zóna v lokalite Zamajerské a Devínsky dvor by mala byť od výrobného závodu Volkswagen oddelená súvislým zemným valom so zeleňou. Nové priemyselné haly a objekty v tejto časti by už nemali byť povoľované a ich umiestňovanie by sa malo sústrediť do lokalít mimo dotyku s obytnou zónou Kolónia. Územný plán zóny Kolónia, ktorý sa začal pripravovať, no žiaľ nedokončil, by bolo potrené dotiahnuť a vniesť do územia viac regulácie a priehľadnosti.

Je nutná zmena dopravy zamestnancov

No a v neposlednom rade je tu doprava zamestnancov priemyselnej zóny, ktorí využívajú najčastejšie osobnú automobilovú dopravu a ich parkovanie v okolí závodu aj na okolitých poliach. Zavedenie efektívnej koľajovej dopravy vo forme či už električkovej trate až k bráne Volkswagenu Slovakia alebo vlakovej dopravy so zastávkou do jeho blízkosti s napojením na MHD by zase pomohlo odľahčiť už dnes preťažné cesty v Devínskej Novej Vsi. Prevádzka priemyselných objektov v čase výmeny pracovných zmien spôsobuje, že všetky významnejšie ťahy v Devínskej sú dopravne zahltené, najvýraznejšie je to vidieť v okolí Hornbachu a na privádzači do Devínskej. O týchto plánoch sa síce hovorí, no už dnes je čas na ich realizáciu.

 

6 komentárov k “Devínska potrebuje dôslednejšie oddeliť priemysel od bývania”

  1. Dobrý večer. Konečne si niekto všimol, že Devínska Nová Ves má aj časť s názvom Kolonia a aspoň jeden z problémov jej obyvateľov. ´V tejto časti obce sa za posledných 30 rokov neurobilo nič pre zlepšenie života jej obyvateľov okrem pár metrov chodníkov aby som bol objektívny. Okrem jednej mini samoobsluhy s potravinami tu nie je žiadny iný obchod a pritom v tejto časti dnes sú vybudované veľké priemyselné objekty s množstvom zamestnancov. Táto časť obce je už dlhú dobu na chvoste záujmov či už poslancov alebo starostov, napriek tomu, že obyvatelia tejto časti sú takisto platcami daní/ a väčších / ako obyvatelia bytoviek. Váš príspevok mi zlepšil náladu a viem koho mám voliť Ďakujem.

    1. Dobry den p. Kovár, Kolónia je dlhé roky súčasťou Devínskej Novej Vsi (DNV) a jej problémom je potrebné sa venovať tak ako iným častiam DNV, dopravné problémy Kolónie sa týkajú celej Devínskej pretože sa prejavujú a majú dopady aj na zvyšné územie DNV, čo si možno nie všetci uvedomujú. Stret funkcií priemysel a bývanie s tým súvisiaca doprava z priemyselnej zóny je potrebné aktívne riešiť, v prípade môjho zvolenia budem predkladať návrhy, hľadať riešenia a prispievať k aktívnemu riešeniu situácie.

  2. Dobrý večer.Keď sa staval múr na konci Ílovej ulice,bolo sľúbené,že za ním budú sklady.Priemyselná práčovňa s 3-smennou prevádzkou v obytnej zóne je ukážkou, kam sa až dá zájst.Z jednej strany Opletalova s kamionmi ,z druhej zápach a hluk z tejto prevádzky.

    1. Ďakujem za Váš komentár p. Encinger. Počas schvaľovania územného plánu zóny Kolónia som bol len členom komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, za podpredsedu som bol zvolený až neskôr, nie som podpredsedom celé volebné obdobie, to len na spresnenie, ale k téme my sme ako komisia dávali odborné pripomienky k územnému plánu zóny Kolónia, žiadna pripomienka nehovorila o tom, že sa má proces obstarávania a schvaľovania územného plánu zóny Kolónia zastaviť, ale stalo sa. Ani ja vám neviem povedať dnes z akého dôvodu pretože nie všetky informácie sa ku mne z úradu dostali. Treba možno zistiť tomu komu to vyhovovalo, že sa v územnom pláne nepokračovalo….V tom čase boli rozpracované viaceré projekty bytovej výstavby aj priemyselnej výstavby, ktoré by regulácia mohla obmedziť. Áno, budem presadzovať dokončenie územného plánu zóny Kolónia, privedenie za stôl priemyselníkov aj občanov a hľadať aktívne riešenia, aby sa život v danej lokalite zlepšil. Čo sa týka zemného valu, vždy som bol za jeho realizáciu a rozšírenie aj v čase keď sa posudzovali ďalšie priemyselné objekty v okolí Zamajerského.

  3. Píše doterajší podpredseda komisie životného prostredia, výstavby, architektúry a dopravy. Už 4 roky v tejto funkcii…. s nádejou na poslanecký mandát a možno predsednícku funkciu v tejto komisii….. Podpredseda v dobe keď sa územný plán Kolonie niekde stopil….. Kde, kedy, prečo sa stopil a či mieni presadzovať jeho dokončenie a schválenie som sa nedočítal………. Len čarovné spojenie „by bolo potrebné dotiahnuť“.
    O Ivovom N. blúznení o električke do VW som už písal na inom mieste a železničných koľajniciach čo už 35 rokov vedú až na dvor VW tiež. Dávam opakovane do pozornosti. O pripojení VW zo severu sa diskutovalo nad uzemnoplánovacími dokumentami v DNV už pred 20 rokmi. Konečne sa realizuje…. Aj keď niektorí nestihli tej stavbe porozumieť …. Pred 20 rokmi spracovatelia územnoplánovacích dokumentov a dnes kandidujúci človek z teamu kandidáta na primátora… Časť obytnej zóny je už od VW oddelená zeleným valom. Spomenie si niekto na jeho spochybňovanie keď sa vysádzal ?

  4. Keď sa pripravoval dodávateľský park na území bývalej Tehelne bolo už vtedy jasné, že tam budú prevádzky podobného typu, otázka je len ako vtedajšie vedenie obce komunikovalo s občanmi a čo sľuboval investor., ktorým bola v tom čase známa finančná skupina. Protihluková stena na Ílovej ulici bola len opatrením ako zmierniť danú situáciu a dosiahnuť splnenie legislatívnych limitov na hluk, podla môjho názoru vjazd do dodávateľského parku bolo vhodné posunúť a vyjednať zo strany obce ďalej mimo obytnú zónu, napokon vjazd do parku (dnes nový vlastník skupina CTP) bol posunutý a nachádza sa dnes až za územím Devínskeho dvora.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *