Zabudnutá Kolónia v Devínskej

zabudnutá Kolónia
Ján Žatko

Rokovanie miestneho zastupiteľstva DNV, ktoré sa konalo 9. 5. 2018, bolo o niečo živšie ako obyčajne. Prispel k tomu aj  obyvateľ z Tehliarskej ulice Ing. Peter Kaňuch, ktorý požiadal poslancov aby mohol na zastupiteľstve vystúpiť na tému zabudnutá Kolónia. Informoval poslancov o katastrofálnej dopravnej situácii na Kolónii a vyzval ich, aby neúnosnú situáciu riešili. Navrhol aj konkrétne kroky, ktoré by mohli súčasný nevyhovujúci stav zlepšiť.

píše: Ján Žatko

doplnené 18. 5. 2018 o videoreportáž DTV

Zabudnutá Kolónia a opravy ciest

O tom čo sa momentálne deje s komunikáciami na Kolónii aj o plánovaných tohtoročných opravách ciest v tejto oblasti hovoril na zastupiteľstve starosta Milan Jambor:

Čo sa týka situácie na Opletalovej ulici, ja pravidelne rokujem so zástupcami Volkswagenu vo veci rekonštrukcie a rozširovania prístupových ciest. Momentálna situácia je taká, že prichádza k rekonštrukcii príjazdovej cesty k priemyselnému parku. Preto bola doprava presmerovaná na Opletalovu ulicu. Je to len dočasné, pokiaľ sa tá cesta neopraví. Ja som tu viackrát informoval o tom, že vďaka tejto oprave sa výrazne zníži hlučnosť na Kolónii. Tá cesta bola doteraz panelová. Autá tam skákali, bolo to naozaj počuť. Teraz tam pribudne nový asfaltový povrch a tým pádom bude naozaj redukovaná hlučnosť.

Tak isto som spomínal na zastupiteľstve, že v letných mesiacoch má prísť k rekonštrukcii časti Opletalovej ulice od Bystrickej smerom ďalej dozadu. Má sa tak isto rekonštruovať aj križovatka od Mlynskej ulice až po Ulicu Jána Jonáša, celé to esíčko okolo železničnej stanice. Tá cesta je naozaj v havarijnom stave. To sú ďalšie dve dopravné stavby, ktoré prispejú k výraznému zlepšeniu stavu ciest na Kolónii. Samozrejme, aj toto bude znamenať určité dopravné obmedzenia. Žiaľ, sme si toho vedomí, ale cesty sa nedajú opravovať bez toho, aby takéto problémy nevznikli. Ak chceme mať nové cesty, tak bohužiaľ budeme musieť strpieť chvíľu ten určitý diskomfort. Ja chápem, že občanov to rozčuľuje, ale naozaj pokiaľ chceme opraviť cesty, tak to musíme na niektorú cestu presmerovať.

zabudnutá Kolónia
Rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Zabudnutá Kolónia a nevyhovujúce komunikácie

Po úvodnom slove starostu vystúpil s apelom na poslancov a poslankyne obyvateľ DNV Ing. Peter Kaňuch. Z jeho obšírneho vystúpenia vyberám najzaujímavejšie pasáže:

Na konci Opletalovej ulice vyrástol za posledné dve volebné obdobia, čiže za posledných osem rokov, obrovský priemyselný park. Nejako sa ale pozabudlo na to, že treba k nemu vybudovať aj zodpovedajúce komunikácie. Tých firiem, ktoré sú tam, pribúda. Z priemyselného parku profituje obec, profituje z neho VW, pretože má poruke všetkých svojich dodávateľov, profitujú z toho dodávatelia VW. Jediní, ktorí na to doplácajú sú občania, ktorí bývajú na Kolónii, pretože za posledných 8 rokov sa nikto z poslancov alebo nikto z mestského zastupiteľstva tejto problematike nevenoval.

zabudnutá Kolónia
Ing. Peter Kaňuch vystupuje pred miestnym zastupiteľstvom.

Kamióny nerešpektujú zákaz vjazdu na Opletalovu ulicu

Moja otázka znie akým spôsobom sa budú dlhodobo riešiť komunikácie smerom do priemyselného parku. Pretože hovoríte, že väčšina kamiónov chodila po panelovej ceste okolo VW, ale to nie je pravda. Cez Opletalovu ulicu je zákaz vjazdu kamiónov, ale bežne tam kamióny chodia. Keď zavolám na políciu, nikoho to nezaujíma. V živote som tam nevidel policajtov, ktorí by zastavili kamión . Keď ten kamión zastavím ja, tak nejaký Rumun a lebo Turek mi ukáže navigáciu, ktorá ho do priemyselného parku navádza po Opletalovej ulici. Áno, pretože tú zadnú náhradnú komunikáciu väčšina navigácií nevidí. Ja navrhujem, keď sa už rieši tá situácia, nech sa rieši komplexne. Nech si naozaj niekto zoberie na starosť, aby privádzacie cesty smerom k priemyselnému parku boli nasmerované tak, aby obchádzali Opletalovu ulicu.

zabudnutá Kolónia
Kamióny na Opletalovej ulici.

Slimačie tempo rekonštrukcie príjazdovej komunikácie

Opletalova ulica je v havarijnom stave. Sú tam inžinierske siete a teraz po nej už mesiac prechádzajú kamióny. Zadná prístupová cesta je odstavená v polovičnom profile už mesiac a viete čo sa spravilo za ten mesiac? Vyfrézoval sa asfalt. Nič iné. A do konca mája to má byť vraj hotové. Nech mi povie tu kto z vás tomu verí že do konca mája táto zadná vozovka bude opravená a Opletalova už nebude priechodzia pre všetku dopravu. Kto z vás sa tam bol pozrieť, či sa tam niečo robí alebo nie? Ja som tam bol dnes ráno, boli tam asi traja robotníci, ktorí stáli opretí o svoje stroje.

zabudnutá Kolónia
Rekonštrukcia prístupovej komunikácie pri VW.

Pomôže obyvateľom Kolónie petícia?

Keď som hovoril s pánom Oreským (vedúci oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia MÚ DNV), tak mi povedal že: „Bohužiaľ, plačete na nesprávnom hrobe. Opletalova je verejná komunikácia choďte na magistrát, píšte petície, sťažujte sa na magistráte.“ Ale prečo sa my máme sťažovať na magistráte? Načo ste tu vy? Ak si chcete niekto spraviť dobré body pred voľbami, ak je potreba spraviť petíciu a odniesť ju na magistrát, tak niektorí z vás páni poslanci a panie poslankyne chyťte sa toho. Ja vám garantujem, že každý na Kolónii vám tú petíciu podpíše. V tej petícii by mala byť totálna rekonštrukcia Opletalovej ulice a priľahlých ulíc ale aj zmenené smerovanie dopravy.

zabudnutá Kolónia
Výtlky na križovatke ulíc Opletalova – Jána Jonáša.

Návrhy na zlepšenie situácie

Ja navrhujem dať na Opletalovu ulicu 40-ku. Tam sú chodníky, ktoré sú úzke a sú hneď pri vozovke. To znamená že ak tam nejaká mamička pôjde s dieťaťom a to sa jej vymkne z rúk a vedľa je kamión, tak tu máme katastrofu. Skúste sa prejsť po tejto ulici. Prečo tam nemôže byť 40-ka na celej Opletalovej? Prečo tam nemôže byť prejazd zakázaný? Prečo všetci zamestnanci, ktorí idú do priemyselného parku dennodenne prechádzajú cez Opletalovu ulicu? Videli ste keď prichádzate do DNV nejakú navádzaciu tabuľu, ktorá by vás nasmerovala do priemyselného parku? Ja som nevidel žiadnu. Je pár navádzacích tabúľ smerom k VW ale tí kamionisti nejdú do VW. Oni idú do priemyselného parku. Takže čo keby ste sa trošku zamysleli nad tým že či naozaj sa v tomto smere nedá už niečo viac spraviť.

zabudnutá Kolónia
Ing. Peter Kaňuch.

Nečinná vláda Roberta Fica

Na vystúpenie Ing. Petra Kaňucha reagoval starosta mestskej časti DNV Milan Jambor. Podľa neho za zlú dopravnú situáciu na Kolónii môže vláda SR a magistrát Bratislavy. Z jeho vystúpenia vyberám:

Čo sa týka zodpovedajúceho riešenia, o tom sa už bavíme 4 roky. Poslanci vedia o čom hovorím. Bol prísľub vlády, dokonca prísľub bývalého premiéra že bude urobená nová prístupová cesta . Tri a pol roka sa nedialo nič a nakoniec to skončilo tak, že v decembri minulého roku vláda naveľa naveľa narýchlo schválila peniaze nám na vybudovanie novej komunikácie. My tomu hovoríme pracovne severný obchvat VW. Odkedy sme to zobrali my do rúk, tak sa na tom projekte intenzívne pracuje. Tri a pol roka sa nedialo nič. Ja za to nemôžem, že ten kto mal s tým niečo spraviť, to nespravil. Teraz následne my robíme to, čo vláda mala urobiť už dávno. To je odpoveď na otázku čo sa chystá. Chystá sa severný obchvat VW, ktorý celú túto dopravu stiahne.

Nefunkčný magistrát

Čo sa týka zákazu vjazdu naozaj musíte volať políciu. Ja som v tom tak isto bezradný ako vy. Jednoducho ak si niekto neplní svoju funkciu a teraz narážam aj na magistrát, lebo magistrát je správcom tej komunikácie, tak to nefunguje. Keď sa pýtate, že načo tu sedíme, no my tu môžeme sedieť koľko chceme ale kompetencie medzi mesto a mestské časti sú rozdelené tak, že tie cesty po ktorých jazdí hromadná doprava má v správe a zodpovedá za ne magistrát. Poviem vám na rovinu, ja za to nemôžem že magistrát nefunguje.

zabudnutá Kolónia
Rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Výzva na aktivizáciu samosprávy DNV

Ing. Peter Kaňuch reagoval na slová starostu s opätovným apelom, aby sa samospráva DNV aktivizovala a riešila neúnosnú situáciu a nehádzala problém na občanov.

Keď som sedel s pani prednostkou a pánom Oreským tak mi povedali: „Choďte plakať na magistrát.“ Ale prečo máme my ísť plakať na magistrát, prečo nejednáme spoločne? Vy poslanci, ktorí zastupujete občanov v DNV, a občania urobme nejakú akciu, aby sme spoločne vytvárali tlak na magistrát. Prečo toto hádžete na občanov? My máme predsa aj svojho poslanca, ktorý sedí v mestskom zastupiteľstve, ktorý by mal zastupovať záujmy aj občanov DNV. Aj občanov Kolónie. Aj Opletalovej.

Mestský poslanec nevie nič presadiť

Na túto priamu výzvu opäť reagoval starosta Milan Jambor, ktorý je zároveň aj jediným poslancom bratislavského mestského zastupiteľstva za DNV. Podľa neho však nie je možné z jeho pozície na magistráte nič presadiť:

Tým zástupcom som ja. To asi viete že som aj mestský poslanec. Tam môžete prísť 20-krát, môžete niečo 20-krát povedať a spadne to do studne.

Dokedy bude zabudnutá Kolónia zabudnutá?

Na obsiahle vystúpenie Ing. Petra Kaňucha priamo na zastupiteľstve nik z poslancov nereagoval. Po skončení zastupiteľstva sa s ním porozprávala predsedníčka Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia Mgr. Beáta Janatová a prisľúbila mu, že sa jeho návrhmi bude komisia zaoberať už na najbližšom rokovaní. O výsledku rokovania komisie vás budem informovať.

zabudnutá Kolónia
zľava: Peter Kaňuch, Dárius Krajčír a Beáta Janatová

Súvisiaci článok

Rokovalo miestne zastupiteľstvo DNV

Videoreportáž DTV

Doplnené 18. 5. 2018 o videoreportáž Magazínu DTV na túto tému.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *