Nalejme si čistého vína

Ján Žatko

Keď som sa pred necelým rokom uchádzal o dôveru obyvateľov Devínskej Novej Vsi v komunálnych voľbách, mojou prioritnou motiváciou bolo zúfalstvo nad tým, kde Devínsku Novú Ves priviedol bývalý starosta a odsúdený kriminálnik Milan Jambor. A zároveň zúfalstvo nad tým, že mu poslanci miestneho zastupiteľstva to jeho bezbrehé bačovanie umožnili. Prepáčte mi tento expresívny úvod, ale nalejme si čistého vína.

píše: Ján Žatko

Diskusia o návrhu na výstavbu parkoviska na terase

Minulý týždeň som informoval v článku Parkovisko na terase Milana Marečka nebude, že vlastníci bytov nad terasou na Ulici Milana Marečka sa v ankete výraznou väčšinou vyjadrili proti tomu, aby bolo na terase vybudované parkovisko. Problematika večne rozbitej terasy rezonuje vo verejnosti už dlhé roky a tak nečudo, že aj tento článok sa stretol s veľkým ohlasom. Svedčia o tom aj ohlasy na sociálnej sieti, z ktorých ma zaujal najmä názor môjho kolegu poslanca miestneho zastupiteľstva Jozefa Tittela (SaS, Sme rodina, Nova). Tu je jeho vyjadrenie:

Jozef Tittel

Zdravý rozum je vždy najlepší recept. Kto by chcel aby sa mu priamo pred vchodom premávali autá. Nebodaj by tam niekoho zrazilo. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale nechápem ako mohol niekto takýto návrh vôbec podávať… Tento nepodarený návrh mal zostať niekde hlboko v šuflíku a za seba hovorím, že by som sa hanbil otravovať život ľuďom s takýmto návrhom… Aký malo zmysel zavolať si obyvateľov a pýtať sa na ich názor na tento scestný návrh ? Žiaden.

nalejme si čistého vína
Návrh na výstavbu parkoviska na terase odmietnutý občanmi.

Kto podal tento scestný návrh?

Nuž tento status si naozaj zaslúži komentár. Priznám sa, že keď som ho čítal, tak ma zdvihlo zo stoličky. Že prečo? Veď Jozef Tittel má vlastne pravdu. Ani ja nechápem, ako mohol niekto takýto absurdný návrh vôbec podávať. Ale podal. Môj kolega Jozef Tittel dokonca veľmi dobre vie, kto tento absurdný nápad vymyslel. Ja mu ho len pripomeniem slovami Michala Čurdu:

Môj osobný tip na dotyčného „s nezdravým rozumom“ zahľadeného do seba a sústreďujúceho sa na svoje kšefty poškodzujúce Devínsku Novú Ves – naštastie už nie je starostom… Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, koľko primitibizmu, hlúposti a arogancie sa v jednom človeku môže nachádzať. Žasol som.

Ešte stále Jozef Tittel nevie o kom sa hovorí? Nuž ja mu pomôžem. Hovorí sa o Milanovi Jamborovi, ešte donedávna samovládcovi Devínskej Novej Vsi. Áno, parkovisko pre 50 áut na terase na Ulici Milana Marečka vymyslel ten istý Milan Jambor, ktorý si ešte do minulého roku v Devínskej Novej Vsi mohol robiť čo sa mu zachcelo. Prečo si to mohol dovoliť? Nuž preto, lebo mu jeho vtedajší verní poslanci hrdinsky držali chrbát do poslednej chvíle. Až do dňa, kedy odovzdal starostovskú reťaz Dáriusovi Krajčírovi. Hneď nasledujúci deň sa šiel kajať do Pezinka a priznal sa k tomu, že je úplatkár. Obyvatelia Devínskej Novej Vsi, pamätáte sa ešte, ako vás viac ako rok svätosväte presviedčal, že je čistý ako ľalia a že sa to proti nemu spriahli nejaké neurčité temné sily?

Odsúdený Milan Jambor odchádza s úsmevom z pojednávacej miestnosti.

Neobmedzený vládca Devínskej

Nuž ale vráťme sa k veci. Parkovisko na terase vymyslel Milan Jambor. Človek, ktorý sám o sebe samoľúbo vyhlasoval, že odborníkom na vytváranie parkovacích miest. Nielenže ho vymyslel, ale robil všetko preto, aby tú „geniálnu myšlienku“ aj zrealizoval. Tak ako množstvo ďalších geniálnych myšlienok, ktoré sú všade okolo nás. Na tento Jamborov projekt existuje už aj územné rozhodnutie. Bolo podpísané ešte v minulom volebnom období.

Pripomínam slová vtedajšieho aj dnešného poslanca miestneho zastupiteľstva Rastislava Tešoviča, ktorý na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 9. mája 2018 kritizoval svojvôľu bývalého starostu Milana Jambora aj týmito vetami:

Bolo tu teraz dosť plasticky vykreslené ako sa niekedy získavajú ťažko informácie, ako sa komunikuje medzi obyvateľmi a volenými zástupcami. Žiaľ, niekedy je to aj problém medzi volenými zástupcami a mestskou časťou. Ja musím povedať, že viacerí z nás sú svedkami toho, že sa dozvedáme o pripravovaných stavebných zámeroch a investičných akciách žiaľ z okna autobusu vtedy, keď vidíme, že niekde začal nejaký výkop. Alebo sa o tom dočítame z Devexu alebo z facebooku. To je veľmi smutné, pretože také vážne veci ako je príprava stavebnej činnosti v réžii mestskej časti by mala byť určite konzultovaná s dotknutou verejnosťou a v neposlednom rade s odbornou Komisiou výstavby, dopravy a životného prostredia a s miestnym zastupiteľstvom.

nalejme si čistého vína
Zľava Rastislav Tešovič a Jozef Tittel.

Uznesenie o informovanosti občanov

Preto Rastislav Tešovič (Devínska Inak) navrhol uznesenie, ktorým miestne zastupiteľstvo požiadalo starostu Milana Jambora, aby o každej zamýšľanej stavebnej činnosti mestskej časti Devínska Nová Ves informoval dotknutých občanov a umožnil členom Komisie výstavby zúčastňovať sa na kontrolných dňoch týchto stavieb. Unesenie bolo na prekvapenie schválené, keď okrem klubu poslancov Devínska Inak a Miroslava Encingera hlasovali zaň aj dvaja poslanci z Jamborovho tábora Beata Janatová a Denis Ružovič. Predsedníčka komisie Beata Janatová dokonca podporila návrh uznesenia nasledujúcimi vetami:

Ja v tom problém nevidím. Všetky nové stavby, ktoré sa realizujú, musia ísť minimálne na ohlášku  na príslušný stavebný úrad. Takže keď sa bude posielať ohláška na príslušný stavebný úrad, tak kópia tej ohlášky pôjde aj na komisiu a sme informovaní. Ja v tom žiaden administratívny problém nevidím.

nalejme si čistého vína
Zľava Beata Janatová a Denis Ružovič.

Jozef Tittel za uznesenie, ktorým miestne zastupiteľstvo nechcelo od starostu Milana Jambora nič iné, iba aby informoval občanov o svojich staviteľských aktivitách a aby umožnil členom Komisie výstavby zúčastňovať sa kontrolných dní, nehlasoval.

Uznesenie bolo síce v máji 2018 schválené, ale Milan Jambor si z neho nič nerobil. Jednoducho ho nepodpísal a tým bol výkon uznesenia pozastavený. To znamená, že bývalý starosta si naďalej robil čo chcel ako neobmedzený samovládca Devínskej Novej Vsi bez ohľadu na názory obyvateľov a bez ohľadu na názory miestneho zastupiteľstva. Zákon o obecnom zriadení pamätá aj na takýto prípad. Pozastavenie uznesenia môže miestne zastupiteľstvo prelomiť, keď ho opätovne trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdí. Trojpätinová väčšina je v prípade Devínskej Novej Vsi osem poslancov. Práve toľko, koľko hlasovalo za pôvodné uznesenie.

Hlasovanie o zaradení prelomenia veta do programu

Poslanec Rastislav Tešovič skutočne predložil na úvod zasadnutia miestneho zastupiteľstva 27. 6. 2018 návrh na zaradenie bodu týkajúceho sa pozastaveného uznesenia do programu zastupiteľstva. Poslanci sa s týmto návrhom vysporiadali veľmi rýchlo a jednoducho. Neschválili jeho zaradenie do programu a tak sa nakoniec o pozastavenom uznesení nemohlo ani rokovať. Poslanci rezignovali na informovanosť občanov. Návrh nepodporil ani jeden z prítomných poslancov koalície SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD. Jozef Tittel bol medzi nimi.

Hlasovanie o zaradení do programu prelomenia veta starostu.

Poslanecký klub Devínska Inak sa odhodlal ešte na posledný pokus dostať veci v Devínskej Novej Vsi do normálu. Požiadali o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva, ktorého jediným bodom malo byť opätovné schválenie uznesenia a tým pádom prelomenie starostovho veta. Zastupiteľstvo bolo zvolané na 17. 7. 2018.  Nekonalo sa však. Siedmi poslanci vopred ospravedlnili svoju neúčasť. Boli medzi nimi všetci poslanci za koalíciu SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, vrátane Jozefa Tittela. V Košťálke sa tak odohrala iba fraška. Starosta o 9:00 skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné a po polhodinovej prestávke zhromaždenie rozpustil. Medzitým ešte stihol povedať poslancovi Rastislavovi Tešovičovi, že nie je možné aby všetky stavebné činnosti, ktoré realizuje mestská časť a jej organizácie, boli vždy vopred zverejnené a prerokované v odborných komisiách mestskej časti, pretože by to celý proces zdržalo a mestská časť na to nemá dostatok zamestnancov. Punktum. Bodka.

Prečo ten výlet do nedávnej histórie?

Prečo sa dnes vraciam k temnému obdobiu Devínskej Novej Vsi, ktoré je už chvalabohu nenávratne za nami? Len preto, aby som pripomenul môjmu kolegovi Jozefovi Tittelovi, že on nie je nepopísaný list. On patril medzi tých poslancov, ktorí Milanovi Jamborovi držali dve volebné obdobia chrbát pri všetkých jeho činnostiach. Súhlasím s jeho vetou

Tento nepodarený návrh mal zostať niekde hlboko v šuflíku a za seba hovorím, že by som sa hanbil otravovať život ľuďom s takýmto návrhom…

Lenže tento nepodarený návrh Milana Jambora nezostal hlboko v šuflíku iba kvôli tomu, že to pripustili jeho verní poslanci v minulom volebnom období. Vrátane Jozefa Tittela, ktorý sa nad týmto nezmyslom dnes veľmi spravodlivo rozhorčuje. Dokonca na tento nepodarený návrh už jestvuje aj územné rozhodnutie. Veľmi dobre súčasnú situáciu s terasou charakterizuje Vladimír Kočvara, ktorý bol členom komisie výstavby v minulom volebnom období a je ním aj dnes:

Toto je krásny príklad toho ako sa dá demokracia ohýbať. Ak by bol bývalý starosta Milan Jambor vládol ešte ďalšie 4 roky, som si istý, že to parkovisko by tam bolo.

A ešte s jednou vecou v statuse Jozefa Tittela nesúhlasím. Tvrdí:

Aký malo zmysel zavolať si obyvateľov a pýtať sa na ich názor na tento scestný návrh ? Žiaden.

Nuž, k tomu dve poznámky. Po prvé, nikto si obyvateľov nikde nezavolal. Tento scestný návrh Milana Jambora bol riadne zaradený na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia. Dokonca dvakrát. Obyvatelia na to druhé zasadnutie komisie prišli z vlastného popudu jednoducho preto, že sme ich ja a poslanec Adrián Jankovič upozornili, že na komisii sa bude hovoriť aj o návrhu na výstavbu parkoviska na terase. Obyvatelia prišli, pretože sa ich tento problém dotýka a vyjadrili na komisii svoj názor. Po druhé si myslím, že je pre poslancov vždy dobré pýtať obyvateľov na ich názor. Keď ich chceme zastupovať, mali by sme ich názor poznať.

nalejme si čistého vína
Občania na Komisii výstavby a životného prostredia dňa 4. 9. 2019.

Súvisiace články

 

 

 

 

 

9 komentárov k “Nalejme si čistého vína”

 1. Fascinuje ma kam sa „posunul“ výsostne odborný problém po roku. Deň za dňom sa vo mne posilňuje presvedčenie že terasa zostane predvolebnou témou aj k voľbám v roku 2022. Neformálna kampaň začína rok dopredu aj v našich lokálnych mediálnych pomeroch a tak o 2 roky bude terasa na bilbordoch a fejsbúku priatelia.
  PS : Z hĺbky duše nechcem aby sa toto proroctvo splnilo ale nemám to nesplnenie v rukách.

  1. Miloš, pevne verím že toto Tvoje proroctvo sa nesplní. Aj starosta aj všetci poslanci považujú tento projekt za prioritný. Aj keď súhlasím s Tebou, že od volieb sa veľmi neposunul. Ale predsa len niečo: vyriešil sa problém s pozemkom (prenájom od hlavného mesta) a dúfam že aj s parkoviskom.

   1. No ako to stíham sledovať tak problém s pozemkom sa vyriešil už pred takmer 2 rokmi. Nevidím žiaden problém s parkoviskom. V našej samospráve, ani u najatých, silno anonymných projektantov, nie je na to odborná kapacita. Nevidím schopnosť ani potrebu sa s tým vôbec odborne zaoberať toto volebné obdobie. Vidím problém vôbec odsúhlasiť a opraviť povrch terasy. Teda vykonať udržiavacie práce povrchu terasy ktoré je vlastník terasy aj tak povinný vykonávať. Najmenej túto zimu sa (aj) Michal Čurda ešte potrápi na výtlkoch. Využite samospráve zimu aspoň na dobrú prípravu opravy terasy v dnešnej podobe a dnešných rozmeroch.

    1. Mestské zastupiteľstvo Bratislavy schválilo v marci 2019 uznesením č. 80/2019 prenájom pozemku pod terasou za účelom rekonštrukcie terasy pre MČ DNV.

     1. Asi sa už horšie orientujem v čase a uzneseniach. Netuším teda ako mohlo byť vydané územné rozhodnutie za Jambora ? Rekonštrukciu terasy z hľadiska rozmerov a účelu jej využitia nevidím reálne. Občania ktorí ju denne užívajú privítajú aj jej poriadnu, odbornú opravu. Veď ešte nie je ukončená ani tá prvá rekonštrukcia z pred cca 25 rokov. Medzitým bolo viaceré plátanie pred mnohými rokmi. Už som konzultoval s viacerými členmi komisie a budem sa opakovať : Som fascinovaný že mnohí zodpovední členovia komisie ani netušia kto projektuje toto dielko. Nemajú odkiaľ tušiť. Som fascinovaný že na komisiu, ktorá má o tomto dielku rozhodovať aj za účasti desiatok občanov, nie je pozvaný projektant aby, celkom vecne, vysvetlil od koho a aké zadanie dostal , aby vypočul pripomienky od tých občanov čo majú jeho dielo denne a mnohé desaťročia užívať. Aby zapracoval tieto pripomienky, aby upravil návrh, aby objasnil dokedy to bude definitívne vyprojektované, čo je to za stupeň a záväznosť projektovej dokumentácie, teda či bude použiteľná k stavebnému povoleniu atď… Najväčšiu fascináciu však prežívam vo veci terasy z nášho trojtitulového architekta mestskej časti. Podľa slov jedného vysokokvalifikovaného člena komisie je architekt mestskej časti v tejto veci úplne pasívny. Naskrze neviem prečo mi prichádza v súvislosti terasou na um názov slovenskej literárnej klasiky Boženy Timravy – Ťapákovci ? Napísala ho ešte za Rakúsko – Uhorska.

    2. Pripravený projekt (aj keď ten na komisiu predložený nebol, bola predložená iba jeho vizualizácia) predpokladá komplexnú rekonštrukciu a zväčšenie terasy.

 2. Som veľmi rád, že už Milan Jambor nieje starostom DNV a spolu s ním už v miestnom zastupiteľstve nieje niekoľko jeho prisluhovačov a poskokov. Veľká hanba patrí bývalým poslancom miestneho zastupiteľstva (česť výnimkám) ktorí sa spolupodieľali na dnešnom stave našej mestskej časti.

 3. Vážený pán kolega poslanec. Kedže ste ma poctil tým že ste ma vo svojom článku menoval pomerne dosť veľa krát, dovolím si k tejto veci zaujať stanovisko. Je také isté, ako v komentáre ktorý som uverejnil na facebooku. Trvám na tom, že predmetným návrhom sme vôbec nemali obťažovať občanov, a opakujem že odmietam politiku typu poďme diskutovať len preto aby sme o sebe mohli povedať, že diskutujeme. Týmto ale nespochybňujem Vaše právo naďalej takýto štýl politiky viesť. Rozhodol ste sa viesť “negatívny” spôsob politiky, vybral ste si cestu kritizovania, je to Vaše dobré právo. Moje dobré právo je zase vyjadriť svoj názor, že sa mi to nepáči. Vždy som sa snažil myslieť pozitívne a hľadať riešenia, a nie iba kritizovať. Je to možno náročnejšie, úspech sa nedostaví okamžite, ale spokojnosť s dosiahnutým výsledkom za to stojí. Som rád že som bol súčasťou týmu, ktorý bol schopný prenášať svoje nápady do reality, aj v minulosti a som jeho súčasťou aj teraz. Nedelím ľudí na dobrých a zlých, každý máme aj chyby, a možno aj pár vecí, na ktoré môžme a máme byť hrdý. Spochybňovať moje právo na kritiku návrhu, ktorého nositeľom bol bývalý starosta, alebo moju osobu vo všeobecnosti, kvôli tomu že som bol lojálny voči nemu, keď som to považoval za správne, mi pripadá, prepáčte, veľmi lacné. Som hrdý na množstvo projektov, ktoré sa nám podarilo zrealizovať, aj za jeho starostovania a nikdy sa nebudem od tohoto dištancovať. Moja lojálnosť sa totiž neviaže na konkrétne osoby, ale na našu mestskú časť – Devínsku Novú Ves. To množstvo práce, ktoré je nespochybniteľne viditelné najmä v oblasti športu, kultúry, ale aj ďalších oblastí, v živote našej mestskej časti mi, myslím, dáva za pravdu. To však neznamená, že si neuvedomujem negatíva a pochybenia, ktoré sa stali. Alebo, že neevidujem oblasti, v ktorých mame stále veľké nedostatky a bude potrebné dlhodobo a tvrdo pracovať, na nových riešeniach. Naopak, vo svojej hlave nosím dlhý zoznam nápadov a riešení, ktoré keď sa nám v DNV podarí zrealizovať, budem úprimne šťastný.
  Jednoducho len nedelím ľudí na dobrých a zlých, ale ich konkrétne nápady a činy áno.

  1. Vážený kolega poslanec Tittel. Je zaujímavé k akému záveru ste v tomto svojom stanovisku prišli, keď o mne uvádzate, že som sa rozhodol viesť negatívny spôsob politiky. Pričom opak je pravdou. Tento článok vznikol iba kvôli tomu, aby som polemizoval práve s Vaším negatívnym spôsobom politiky, keď ste na Facebooku uviedli, že by sme nemali „občanov otravovať“ takým scestným návrhom, ako je vybudovanie parkoviska pod ich oknami. Ja si myslím opak, myslím si že je dôležité s občanmi o tom diskutovať. A nie je to vôbec kvôli tomu, aby som mohol povedať, že s občanmi diskutujem. Ide o výsledok. Pretože až na základe diskusie s občanmi bolo rozhodnuté, že sa zrealizuje anketa o vybudovaní parkoviska na terase a zároveň bolo povedané, že výsledok ankety bude samospráva rešpektovať. Čo je na takejto politike negatívne? Mám ešte niekoľko ďalších pripomienok, ale hádam bude lepšie, ak si ich vydiskutujeme osobne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *