Očakávame

 

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa s účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby.

V Devínskej Novej Vsi v najbližších dňoch očakávame tieto udalosti:

  • od utorka 20. 10. do štvrtka 22. 10. 2020: Denova umiestni veľkokapacitné kontajnery na križovatkách ulíc Tehliarska/Ílová, J. Poničana/I. Bukovčana a na Istrijskej ulici pri Mýtnici,
  • v utorok 20. 10. 2020: Čistenie parkovacích miest na ulici P.Horova 10-12 a I. Bukovčana 3,
  • v stredu 21. 10. 2020 od 17.00 vo Vile Košťálová: neverejná Komisia výstavby a životného prostredia,
  • vo štvrtok 22. 10. 2020: Čistenie parkovacích miest na ulici P.Horova 5-13 a I. Bukovčana VP-15-13,
  • v sobotu 24. 10. 2020 pred OC Glavica: Farmárske trhy.