Očakávame

V najbližšom období očakávame v Devínskej Novej Vsi tieto udalosti:

  • v pondelok 16. 9. 2019 o 15.30 vo Vile Košťálová, Novoveská 17: Komisia športu a kultúry, komisia je verejná,
  • v stredu 18. 9. 2019 o 15.00 vo Vile Košťálová: zasadnutie miestneho zastupiteľstva, zasadnutie je verejné,
  • v stredu 18. 9. 2019 o 16.30 na futbalovom štadióne na Vápencovej ulici: FCL DNV : ŠK Bernolákovo, 3. liga BFZ,
  • vo štvrtok 19. 9. 2019 od 18:45 pod Cyklomostom slobody: Noc raniakov, pozorovanie raniakov hrdzavých za súmraku so sprievodným slovom chiropterológa,
  • v sobotu 21. 9. 2019 od 15.00 v F-Centre, Istrijská 4: Benefičný koncert na podporu chudobných detí v Burundi, predtým o 14:00 svätá omša,
  • v sobotu 21. 9. 2019 o 16.00 na futbalovom štadióne na Vápencovej ulici:  o FCL DNV B : MŠK Kráľová pri Senci, 5. liga,
  • v sobotu 28. 9. 2019 od 10:00 v Devínskom Jazere, bufet U starého bicykla: Šarkaniáda, kopec atrakcií pre deti.