Očakávame

  • Na základe rozhodnutia vedenia mestskej časti Devínska Nová Ves sa zatvárajú inštitúcie, konkrétne kultúrny dom – Hradištná 43 a miestna knižnica – Istrijská 6 a rušia sa všetky verejné podujatia. Toto nariadenie platí minimálne do 15. 3. 2020. O ďalšom postupe vás budem informovať.
  • Bratislavský futbalový zväz oznamuje, že ruší všetky futbalové stretnutia v pôsobnosti BFZ na všetkých vekových úrovniach od 09.03.2020 po dobu 14 dní.