Očakávame

V najbližšom období očakávame v Devínskej Novej Vsi tieto udalosti:

  • v nedeľu 14. 10. 2018 o 15:00 vo veľkej sále Istra Centra, Hradištná 43: Mesiac úcty k starším, hrajú, spievajú a tancujú Kuštárovci,
  • ešte do piatka 19. 10. 2018 môžete požiadať miestny úrad o dodanie bežne dostupných okrasných kríkov na výsadbu na verejných priestranstvách,
  • od pondelka 15. 10. 2018 sa začína rekonštruovať Opletalova ulica,
  • od utorka 16. 10. do štvrtka  18. 10. 2018: veľkokapacitný kontajner na veľkorozmerný odpad – križovatka Záhradná – M. Pišúta, križovatka Podhorská – Pod Lipovým, križovatka I. Bukovčana – M. Marečka
  • vo štvrtok 18. 10. 2018 o 18:00 v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku: Prednáška Madeira – zelená perla Atlantiku,organizuje TIK DNV,
  • vo štvrtok 18. 10. 2018 o 18:00 v kostole Ducha Svätého v DNV: Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj, celosvetová modlitbová akcia katolíckej cirkvi,
  • od pondelka 22. 10. 2018 sa začína rekonštruovať Istrijská ulica,
  • od utorka 23. 10. do štvrtka  25. 10. 2018: veľkokapacitný kontajner na veľkorozmerný odpad – križovatka Tehliarska-Ílová, Istrijská (pri starej radnici), križovatka J. Poničana-I. Bukovčana),
  • v sobotu 27. 10. 2018 o 17:00 na ZŠ P. Horova: Večer boxu II., organizuje  Best Boxing Club Devínska Nová Ves.