Pribinov kríž I. triedy Rudovi Slobodovi

pribinov kríž I. triedyPrezident Andrej Kiska v pondelok 1. januára 2018 pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil štátne vyznamenania 25 osobnostiam. Pribinov kríž I. triedy udelil in memoriam spisovateľovi Rudovi Slobodovi.

Rudo Sloboda je rodák z Devínskej Novej Vsi. Tu sa narodil, tu prežil väčšinu svojho života a tu aj tragicky zomrel. Pochádzal z rodiny chorvátskeho starousadlíka. Okrem krátkeho obdobia, keď pracoval ako baník v Ostrave a robotník vo Vítkovických železiarňach, je celý jeho život úzko spätý s Devínskou Novou Vsou.

Literárne začiatky

Patrí k najvýznamnejším a súčasne najrozporuplnejším slovenským spisovateľom druhej polovice 20. storočia. Publikovať začal v roku 1958 v literárnych časopisoch. V roku 1965 vydal svoj prvý román „Narcis“, ktorý začal písať ešte ako robotník v Ostrave. Okrem románov písal, poviedky, eseje, divadelné hry aj filmové scenáre.

Armagedon na Grbe

Jedna z jeho najznámejších divadelných hier je „Armagedon na Grbe„, ktorú napísal pre divadlo Astorka Korzo ´90 na podnet herečky Zity Furkovej.   Sloboda v nej ponúka divákom svet, ktorý je nevšedný akýmsi snovým zafarbením, grotesknosťou, zvláštnym plynutím času, ale na druhej strane až kruto presným zasadením do našej reality. Večný konflikt mužského a ženského princípu, hlboké pochopenie pre ľudskú slabosť a krehkosť, obdiv k sile a schopnosti žiť, toto všetko nám Sloboda ponúka prostredníctvom príbehu matky a jej syna. Žena Klára sa cez vzťahy k mužom a niekoľké manželstvá snaží nájsť samú seba. Ale táto urputná túžba po slobode ju vzďaľuje tomu najbližšiemu a najcennejšiemu, čo má – vlastnému synovi. Obidvaja sa so svojím vzťahom musia dlho vysporadúvať.

Štátne vyznamenania

Štátne vyznamenania udeľuje prezident republiky podľa zákona 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky. Pribinov kríž udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj alebo kultúrny rozvoj Slovenska. Udeľuje ho spolu s ďalšími štátnymi vyznamenaniami 1. januára pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky.

Pribinov kríž

Vyznamenanie Pribinov kríž má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Rudovi Slobodovi bol udelený Pribinov kríž najvyššej triedy. Vyznamenanému sa odovzdáva spolu s vyznamenaním aj listina o udelení vyznamenania. Ak sa udeľuje vyznamenanie in memoriam, odovzdá sa spolu s listinou o jeho udelení pozostalému manželovi, prípadne inej blízkej osobe.

zdroj: wikipédia, rtvs

 

Pribinov kríž
Devínskonovoveskí matičiari pri pamätníku Ruda Slobodu na Slovinci

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *