Pozvánka na mimoriadne miestne zastupiteľstvo

Ján Žatko

Starosta mestskej časti Devínska Nová Ves Dárius Krajčír zvolal mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Rokovanie poslancov sa uskutoční vo štvrtok 22. augusta 2019 od 10.00 v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej 17. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

píše: Ján Žatko

Program mimoriadneho zastupiteľstva

  1. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu na rok 2019.
  3. Odmeny občanom MČ BA-DNV a ocenenia za prácu a reprezentáciu spojenú s významným prínosom pre MČ BA-DNV.
  4. Návrh na odkúpenie knižne spracovaného archívu komerčného tlačeného periodika DEVínskonovoveský Expres za obdobie 1990 – 2018 a jeho následné prevzatie do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.
  5. Návrh na vydávanie miestnych novín Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.
  6. Rôzne.

Pozvánka na mimoriadne zastupiteľstvo je zverejnená na webe mestskej časti.

Materiály na mimoriadne miestne zastupiteľstvo

Záujemci, ktorí majú záujem preštudovať si materiály, ktorými sa budú poslanci a poslankyne na zastupiteľstve zaoberať, ich nájdu opäť na webe mestskej časti.

mimoriadne

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *