Podarí sa poslancom prekročiť svoj vlastný tieň?

podarí sa poslancom prekročiť svoj vlastný tieň
Ján Žatko

V stredu 27. júna sa o 8:30 v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17 začne predposledné riadne rokovanie miestneho zastupiteľstva v tomto volebnom období s takýmto programom. Májové rokovanie zastupiteľstva bolo trochu živšie ako obyčajne. Zásluhou pána Ing. Kaňucha sa neplánovane hovorilo o neriešených problémoch v časti Kolónia. Ďalší rozruch sa odohral v bode rôzne. Starosta nepodpísal uznesenie, ktoré prijali poslanci miestneho zastupiteľstva. Podarí sa poslancom prekročiť svoj vlastný tieň a prelomiť v stredu starostove veto?

píše: Ján Žatko

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva

O čo vlastne išlo? V bode rôzne poslanec Rastislav Tešovič (Devínska Inak) otvoril problém nedostatočnej informovanosti verejnosti ale aj poslancov a odborných komisií o pripravovaných stavebných zámeroch a investičných akciách mestskej časti. Podľa Rastislava Tešoviča sa poslanci viackrát dožadovali nápravy, ale márne. Preto predložil na rokovanie miestneho zastupiteľstva nasledujúci návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves:

  1. žiada starostu MČ aby pred začatím každej stavebnej činnosti v MČ, ktorej objednávateľom alebo zhotoviteľom je MČ alebo jej organizácie, informoval vhodným spôsobom vopred  o tejto zamýšľanej stavebnej činnosti obyvateľov a písomne miestne zastupiteľstvo a komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia
  2. žiada starostu MČ aby pri prebiehajúcich stavebných činnostiach v MČ, ktorej objednávateľom alebo zhotoviteľom je MČ alebo jej organizácie, umožnil po dohode s predsedníčkou komisie výstavby, dopravy a životného prostredia zúčastňovať sa zástupcom poslancov a zástupcom komisie na pravidelných kontrolných dňoch počas vykonávania tejto stavebnej činnosti a rovnako pri odovzdaní diela objednávateľovi.
podarí sa poslancom prekročiť svoj vlastný tieň
Vľavo Rastislav Tešovič.

Hlasovanie za uznesenie

Návrh uznesenia nakoniec poslanci schválili. Za návrh hlasovalo osem poslancov a to Miroslav Encinger (Lepšia štvrť), Michal Gašparík (nezávislý), Lenka Hlaváčová (Devínska Inak), Dana Hlaváčová-Vanková (Devínska Inak), Beáta Janatová (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Denis Ružovič (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Rastislav Tešovič  (Devínska Inak), Veronika Veslárová (Devínska Inak). Hlasovania sa zdržali štyria poslanci a to Róbert Bardač (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Peter Krug (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Jana Martanovičová  (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD) a Jozef Tittel (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD).

podarí sa poslancom prekročiť svoj vlastný tieň
Hlasovanie poslancov.

Starosta nepodpísal uznesenie

Schválením uznesenia sa ale ešte všetko neskončilo. Starosta ho nepodpísal a preto je uznesenie pozastavené. Milanovi Jamborovi takýto postup umožňuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v prípade ak sa domnieva, že uznesenie odporuje zákonu alebo je pre mestskú časť zjavne nevýhodné.  Poslancom však tiež ten istý zákon umožňuje na takýto postup starostu reagovať. Ak bol výkon uznesenia pozastavený a poslanci si myslia že neoprávnene, môže miestne zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta už nemôže pozastaviť.

podarí sa poslancom prekročiť svoj vlastný tieň
V strede Milan Jambor.

Podarí sa poslancom prekročiť svoj vlastný tieň?

Má to ešte vôbec význam? Veď starosta to aj tak nebude rešpektovať a o pár mesiacov je koniec volebného obdobia. Nuž praktický význam to nebude mať žiadny. Škoda, že poslanci nepristúpili k takémuto kroku skôr. Teraz je už neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Ale aspoň kvôli zachovaniu si vlastnej tváre, by takéto hlasovanie za to stálo. Silu na to majú. Trojpätinová väčšina všetkých poslancov v miestnom zastupiteľstve Devínskej Novej Vsi je osem poslancov. To znamená, že ak tých osem poslancov, čo hlasovalo za návrh uznesenia 9. mája, opätovne zahlasuje za uznesenie aj teraz, starosta už nebude môcť uznesenie pozastaviť a to bude platné. Podarí sa poslancom prekročiť svoj vlastný tieň?

podarí sa poslancom prekročiť svoj vlastný tieň
Rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Súvisiaci článok

Starosta nepodpísal uznesenie zastupiteľstva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *