Ospravedlnenie spoluobčanom aj kolegom

Ján Žatko

Už zajtra budú poslanci a poslankyne na mimoriadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva prijímať stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Preto som na pondelok 13. 5. 2019 pozval občanov na diskusiu na túto tému. Nápad možno nie zlý, ale realizácia katastrofálna. Preto som dlžný svojim spoluobčanom aj kolegom ospravedlnenie.

píše: Ján Žatko

Prečo ospravedlnenie

Takže ešte raz. Ospravedlnenie patrí mojim spoluobčanom za to, že som ich pozval na diskusiu iba 18 hodín pred jej konaním. Koniec koncov, dali ste mi veľmi jasno svoj názor na takéto spackané pozvanie tým, že na diskusiu prišli dvaja občania. Ospravedlnenie patrí aj mojim kolegyniam a kolegom poslancom, ktorí by sa radi na diskusii zúčastnili, ale nemohli, pretože už mali iný program. Veď mi to viacerí z nich dali aj patrične najavo. Právom.

ospravedlnenie
Parkovanie na bratislavských sídliskách.

Ako dopadla diskusia

Nuž vzhľadom k tomu, že zástupcovia samosprávy hrali na stretnutí presilovku, trvala diskusia pomerne krátko. Na stretnutie okrem mňa prišiel aj starosta Dárius Krajčír, jeho zástupkyňa Beáta Janatová a gestor Komisie pre ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Pavol Goldstein. A ako som už spomenul, mnohí z poslancov sa ho nemohli zúčastniť z objektívnych dôvodov. S dvomi prítomnými občanmi sme prediskutovali základné parametre návrhu parkovacej politiky a informovali sme ich o jednotlivých termínoch a možnostiach pripomienkovania návrhov. Zdôraznili sme, že v tomto štádiu sa zatiaľ neriešia konkrétne kroky týkajúce sa parkovania v Devínskej Novej Vsi.

O čom sa bude rozhodovať v stredu na mimoriadnom zastupiteľstve DNV

Mimoriadne rokovanie miestneho zastupiteľstva DNV sa bude konať v stredu 15. mája od 15:00 vo Vile Košťálová na Novoveskej ulici. Ako som už spomínal v predchádzajúcom článku, nebudú sa na ňom riešiť konkrétne kroky týkajúce sa parkovania v Devínskej Novej Vsi. Poslanci budú prijímať stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej „VZN“). Tak sa oficiálne nazýva legislatívny dokument, v ktorom sú premietnuté jednotlivé parametre návrhu parkovacej politiky. Miestne zastupiteľstvo môže s návrhom súhlasiť, nesúhlasiť, alebo súhlasiť s pripomienkami. Materiály na rokovanie mimoriadne zastupiteľstva si môžete prečítať na webovom sídle mestskej časti.

ospravedlnenie

Harmonogram súvisiaci s prijímaním parkovacej politiky

ospravedlnenie

ospravedlnenie

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *