Milan Jambor je bezúhonný občan

Ján Žatko

Starosta mestskej časti Dárius Krajčír zvolal začiatkom januára stretnutie predstaviteľov samosprávy s vedením Domu sociálnych služieb Senecio. Reagoval tak na požiadavku poslanca Jána Žatka z decembrového zastupiteľstva, aby riešil absurdnú situáciu, ktorá vznikla prijatím súčasne platného štatútu Senecia.  Účastníci stretnutia sa okrem iného s prekvapením dozvedeli aj to, že Milan Jambor je bezúhonný občan.

píše: Ján Žatko

Kriminálnik na čele správnej rady Senecia

Na absurdnú situáciu týkajúcu sa Senecia upozornil na decembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanec Ján Žatko (KDH, OĽaNO). Informoval prítomných, že predsedom správnej rady Domu sociálnych služieb Senecio je  bývalý starosta Milan Jambor, osoba právoplatne odsúdená za trestný čin korupcie. Okrem toho uviedol, že podľa súčasne platného štatútu Senecia nemá mestská časť žiaden vplyv na chod tejto organizácie. Obrátil sa preto na Dáriusa Krajčíra s nasledujúcou výzvou:

Žiadam vás pán starosta, aby ste v tejto veci čo najskôr urobili nejaké účinné kroky. Považujem za neprípustné, aby na čele organizácie, ktorú zriadila mestská časť, bol človek, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin podplácania. Ak by ste pritom potrebovali moju pomoc, rád ju ponúkam.

bezúhonný občan
Poslanec Ján Žatko na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Stretnutie predstaviteľov samosprávy s vedením Senecia

Starosta Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova) na základe tejto požiadavky zvolal začiatkom januára pracovné stretnutie predstaviteľov samosprávy s vedením Domu sociálnych služieb Senecio. Na stretnutí sa okrem Dáriusa Krajčíra a zamestnancov miestneho úradu zúčastnili aj zástupkyňa starostu Beata Janatová, poslanci Miroslav Antal, Ján Žatko a Jozef Tittel, ktorý je zároveň členom správnej rady Senecia. Za Senecio sa okrem riaditeľky Zuzany Horáčikovej na stretnutí zúčastnili aj všetci členovia správnej a dozornej rady.

Na úvod informovala riaditeľka Senecia Zuzana Horáčiková zúčastnených o aktuálnom fungovaní Senecia, o úspechoch aj problémoch tohto zariadenia.

bezúhonný občan
Interiér Domu sociálnych služieb Senecio.

Žiadosť Dáriusa Krajčíra na zmenu štatútu

Dárius Krajčír

Starosta Dárius Krajčír ocenil prácu pani riaditeľky. Zároveň požiadal členov správnej rady Senecia, aby začali proces zmeny štatútu. Schválením súčasne platného štatútu ešte v roku 2016 totiž nastala absurdná situácia, že mestská časť Devínska Nová Ves, hoci je zriaďovateľom Senecia, nemá na jeho chod žiaden vplyv. O všetkých zásadných  veciach totiž rozhodujú členovia správnej rady, ktorí majú dokonca kompetenciu voliť samých seba. Dárius Krajčír preto požiadal členov správnej rady aby zmenili štatút tak, aby mestská časť mala možnosť voliť členov správnej a dozornej rady.

Žiadosť Jána Žatka na odstúpenie Milana Jambora zo správnej rady

Ján Žatko

Poslanec Ján Žatko ocenil zorganizovanie tohto stretnutia, pretože poslanci miestneho zastupiteľstva nemajú absolútne žiadne informácie o fungovaní tejto organizácie zriadenej mestskou časťou. Vyjadril presvedčenie, že by bolo vhodné, aby sa takéto stretnutia uskutočňovali pravidelne.

Zároveň vyzval predsedu správnej rady Milana Jambora na odchod zo správnej rady slovami:

Považujem za úplne nepredstaviteľné, že na čele správnej rady je človek, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie. Týmto Vás pán Jambor vyzývam aby ste sa vzdali členstva v správnej rade.

Milan Jambor je bezúhonný občan Slovenskej republiky

bezúhonný občan
Milan Jambor

Milan Jambor spomenul, že sa sprostredkovane dozvedel o predchádzajúcej výzve poslanca Jána Žatka na to aby odstúpil z funkcie predsedu správnej rady uverejnenej v článku Milan Jambor, nehanbíte sa pozerať Devínskonovovešťanom do očí?  Podľa neho to penzum práce, ktoré spravil pre Devínsku Novú Ves mu dáva morálne právo sa komukoľvek pozrieť do očí a nemá sa za čo hanbiť. Dodal:

Pán poslanec, ak spravíte desatinu pre Devínsku z toho čo ja, potom by ste možno mohli niečo písať. Myslím si, že v Devínskej Novej Vsi je málo ľudí, ktorí pre ňu spravili to, čo ja…

Na obvinenie, že je právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie nereagoval. Namiesto toho vyhlásil:

Som bezúhonný občan Slovenskej republiky s čistým registrom trestov.

Na záver svojho vystúpenia však pripustil možnosť odstúpenia z funkcie predsedu správnej rady slovami:

Ak mi starosta povie do očí že chce, aby som z postu predsedu odstúpil, ja odstúpim.

Vyjadrenie Dáriusa Krajčíra k žiadosti o odstúpenie Milana Jambora

Starosta Dárius Krajčír podporil výzvu poslanca Jána Žatka na to, aby Milan Jambor odstúpil zo svojej funkcie, nasledujúcimi slovami:

Ja si myslím, že by bolo na tvojom mieste vhodné zvážiť členstvo v správnej rade aj v tvojom záujme. Minimálne teda miesto predsedu správnej rady, ale toto nechám na teba. Podľa mňa nie dobré takýmto postom zbytočne traumatizovať ľudí.

Milan Jambor odpovedal stručne a následne bezúhonný občan zo stretnutia odišiel (svoj skorší odchod avizoval už vopred):

To čo si mi mal povedať si mi povedal. Ja som to pochopil, na najbližšej správnej rade to budeme riešiť.

Stanovisko Miroslava Antala

Poslanec Miroslav Antal (nezávislý) tiež ocenil zorganizovanie tohto stretnutia a tak isto by privítal tiež pravidelné stretnutia. Podporil požiadavku na zmenu štatútu a zmenu na poste predsedu správnej rady. Povedal:

Miroslav Antal

Pripájam sa k tomu, čo povedal pán starosta. Je tým traumatizovaná väčšia časť spoločnosti v Devínskej Novej Vsi aj v rámci poslaneckého zboru.

Stanovisko Jozefa Tittela

Poslanec Jozef Tittel (SaS, Sme rodina, Nova) sa na rozdiel od ostatných prítomných vyjadril, že považuje zvolané stretnutie za zbytočnú stratu času. Dodal:

Jozef Tittel

Z môjho pohľadu Senecio funguje dobre. Na druhej strane po zvážení všetkých skutočností som si to zvážil a pridám sa k výzve pána starostu a vyzvem Milana aby odstúpil minimálne z funkcie predsedu, aby sa upokojila situácia.

Na druhej strany povedal, že nesúhlasí s dôvodmi uvedenými poslancom Jánom Žatkom ani s jeho štýlom politiky:

Celkovo nesúhlasím ani s vašim štýlom politiky pán Žatko. To som vám napísal aj na tom vašom bulvárnom blogu, ktorý píšete. Je nás tu 20, strávili sme tu dve hodiny. To je 40 hodín, to je celý pracovný týždeň jedného človeka. Ten čas sa dá využiť oveľa lepšie. Naozaj, keby sme sa vedeli sústrediť na niečo pozitívne, konštruktívne a nie na hľadanie nejakých banalít. Bežným ľuďom je toto jedno, či je tam Milan Jambor, alebo či tam bude niekto iný. Jednoducho problém tu nebol žiadny. Vy to bulvarizujete, robíte problém, oberáte nás o čas. Ja s týmto jednoducho nesúhlasím a takýto štýl politiky odmietam.

Miroslav Antal sa vo svojej reakcii opýtal Jozefa Tittela, či nechce aby sa poslanci zaujímali o Senecio? Dodal, že štatút podľa neho nie je úplne banálna vec. K tomuto tvrdeniu sa pridala aj zástupkyňa starostu Beata Janatová  (SaS, Sme rodina, Nova).

Starosta Dárius Krajčír sa tiež vyjadril, že ním zvolané stretnutie je štýl komunikácie, ktorý uprednostňuje a považuje takéto stretnutia za užitočné.

Otázka Roberta Bardača na zámer samosprávy

Člen správnej rady Robert Bardač položil zaujímavú otázku, prečo samospráva od neho žiada práve teraz schváliť zmenu štatútu:

bezúhonný občan
Róbert Bardač

Chcel by som zo strany poslancov počuť dôvod, ktorý by mal viesť členov správnej rady k tomu aby zmenili nastavenie voľby orgánov Senecia. Je to ambícia nejakých poslancov byť členom správnej rady, ovládnuť túto organizáciu, vymeniť riaditeľa, ovládnuť spôsob obsadzovania postelí alebo je to nejaký iný cieľ?

Požiadavku na zmenu štatútu odôvodnil starosta Dárius Krajčír. Vysvetlil, že tu nejde ovládnutie Senecia ale o to, aby mala mestská časť na Senecio svoj dosah. Uviedol, že v budúcnosti bude zo strany mestskej časti potrebné rozširovať sociálne služby, s čím budú súvisieť aj finančné náklady. V tom prípade považuje za samozrejmé, aby výber členov správnej rady a dozornej rady podliehal schváleniu miestneho zastupiteľstva:

Ja v tom vidím možnosť transparentnejšie vyberať členov správnej a dozornej rady.

Povedal, že stojí ako starosta pred dilemou, či predloží do miestneho zastupiteľstva návrh na použitie určitej sumy na vybudovanie nového domova sociálnych služieb. To sa mu však nezdá príliš vhodné, keď tu existuje dobre fungujúca organizácia. Jediný problém je, že mestská časť na ňu nemá žiaden vplyv.

Povieme si, poďme investovať do Senecia. Ale každý normálny zdravý inteligentný človek sa spýta a prečo, keď na ňu nemáte dosah? To je o dosahu, to nie je o moci.

Zástupkyňa starostu Beata Janatová podporila jeho názor, že miestne zastupiteľstvo by malo mať vplyv na voľbu členov správnej a dozornej rady. To však podľa nej neznamená, že by tieto orgány mali byť zložené len z poslancov:

Ja si nemyslím, že správna rada by mala byť čisto z poslancov. Podľa mňa by tam mali byť odborníci.

Dokedy bude bezúhonný občan Milan Jambor v správnej rady Senecia?

Z pracovného stretnutia vyplynul záver, že požiadavkami samosprávy sa bude zaoberať správna rada Senecia na svojom najbližšom zasadnutí. Po ňom sa dozvieme, či bude bezúhonný občan Milan Jambor naďalej rozhodovať o dianí v Seneciu a súčasný starosta bude pritom naďalej iba štatistom, alebo či sa situácia konečne postaví z hlavy na nohy a mestská časť bude mať opäť vplyv na organizáciu, ktorú zriadila.

Súvisiace články

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *