List štátnemu podniku LESY SR

lesy
Dobrota Pucherová

Dobrý deň, možno ste zachytili, že práve dnes 8. 10. 2018  bola publikovaná správa Medzivládnej komisie o klimatickej zmene OSN, ktorá varuje, že už o 12 rokov planéta dosiahne kľúčové oteplenie o 1,5 stupňa Celzia, čo spôsobí extrémne suchá, lesné požiare, záplavy a nedostatok jedla pre stovky miliónov ľudí. Správa jasne ukazuje, že klimatické zmeny nás už zasahujú a to, čo príde, môže byť ešte horšie, pokiaľ neurobíme zásadné zmeny v našom správaní.

píše: Dobrota Pucherová

Dôsledky globálneho oteplenia

V správe sa zdôrazňuje, že dôsledky oteplenia o 1 stupeň Celzia už vidíme – extrémne počasie, topenie arktických ľadovcov a zvyšujúca sa hladina oceánu. Toto leto sme v Európe pocítili extrémne horúčavy, na ktoré sme neboli pripravení. Podľa správy sa takéto horúčavy v najbližších rokoch pravdepodobne zvýšia o ďalšie 3 stupne.

lesy

Horúce letá v Bratislave

Posledné leto v Bratislave bolo také extrémne, že mnohí ľudia neboli schopní počas 6 týždňov trvania horúčav vôbec pracovať a utekali z mesta do hôr. Žijeme v novej situácii, kde potrebujeme každý strom na ochladzovanie životného prostredia, ktoré nám extrémnym počasím dáva najavo, že sa nesprávame rozumne. Hodnota, ktorú každý živý strom pre nás produkuje, je preto tisíckrát vyššia, ako jeho hodnota po vyrúbaní. Produkuje kyslík, pohlcuje  CO2, zadržiava vodu v pôde, zabraňuje erózii a ochladzuje vzduch. Toto je nesmierne dôležité najmä v Bratislave, kde populácia ako aj množstvo dopravných prostriedkov stúpa, ale zelené plochy sa zmenšujú rastúcou výstavbou.

lesy

Neadekvátne plány starostlivosti o lesy

Na základe uvedeného s veľkými obavami každoročne sledujem objem vyrúbaných stromov v okolí Bratislavy, konkrétne napríklad v lesoch okolo Devínskej Kobyly. Žijem tu 40 rokov a za ten čas som stihla spozorovať, že objem výrubu nezodpovedá objemu stromov, ktoré v ten rok dorastú do dospelosti a les sa nestíha obnovovať. Naopak, redne a nie je schopný vytvárať takú mikroklímu ako v minulosti, čo je dôsledkom aj stúpajúcich teplôt. Klimatológovia varujú, že budúce lesy, ktoré zasadíte dnes, už v dôsledku oteplenia nevyrastú do takej veľkosti, ako v minulosti. Niekdajšie plány starostlivosti o les, podľa ktorých sa orientujete vo výrube lesov na Slovensku, preto už nie sú adekvátne a je nutné ich prehodnotiť. Samotné používanie týchto lesov ako hospodárske lesy považujem za nesprávne a idúce proti záujmom obyvateľov hlavného mesta. Žiadam Vás, aby ste prehodnotili Vaše využívanie týchto lesov podľa názorov nezávislých odborníkov – ekológov, environmentalistov a klimatológov, ktorí už dlhé roky podávajú dôkazy o tom, že sa neviete o lesy starať tak, aby to prospievalo našej krajine a jej občanom.

S pozdravom,

Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil.
Ústav svetovej literatúry SAV

lesy

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *