Kto vrátil rybník Devínskonovovešťanom?

rybník
Ján Žatko

V rámci predvolebnej kampane sa na sociálnych sieťach, ale aj vo verejnosti, rozpútala veľmi ostrá polemika o tom, kto vrátil rybník na Mlynskej ulici Devínskonovovešťanom. Hoci medzi nami, nikto im ho ešte zatiaľ nevrátil. Ale ide o veľa. O necelé tri týždne sú voľby a kandidáti sa snažia využiť každý argument vo svoj prospech. Musia presvedčiť voličov, že jedine oni sú tí praví, ktorým by mali voliči odovzdať svoj hlas. Jedným z predvolebných tromfov sa stal aj zdevastovaný rybník na Mlynskej ulici.

Dňa 28. 10. 2018 doplnené o reportáž DTV.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV   

Vráťme rybník Devínskonovovešťanom

Pod týmto heslom ešte kedysi na jar zahájila kampaň záhadná skupina Pre Devínsku spoločne s dobrovoľnými hasičmi z Devínskej Novej Vsi. Tvárou kampane sa stal Dárius Krajčír, kandidát na starostu Devínskej Novej Vsi. Ako tvrdí hlavné heslo kampane, cieľom bolo vrátiť zdevastovaný rybník na Mlynskej ulici Devínskonovovešťanom. Status na FB stránke skupiny Pre Devínsku z 3. októbra o tom víťazoslávne hovorí:

Tak a už skoro „Náš“. Čoskoro bude patriť rybník Devínskonovovešťanom. Za to patrí vďaka poslancom, ktorí nám jednomyseľne pomohli tento náš projekt dotiahnuť do vysnívaného cieľa (chýba už len krôčik). No treba sa o tento kus prírody neustále starať a nepoľaviť. Hrádza potoka bola znečistená naplaveninami a zásah hasičov bol opäť nevyhnutný. Hasiči vďaka.

 

rybník
Kandidát na starostu Dárius Krajčír.

Komplikovaná kúpa pozemkov

Uvedený status je reakciou na rozhodnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré 27. septembra 2018 schválilo kúpu pozemku pod rybníkom za 404 tisíc eur. Na tomto zastupiteľstve som sa zúčastnil aj ja. Návrh na kúpu pozemkov pod rybníkom predkladal starosta Milan Jambor. Celý proces kúpy podrobne vysvetľoval, pretože ide o komplikovaný prípad. Vlastníkom predmetných pozemkov je podľa listu vlastníctva Družstvo podielnikov Devín. Na uvedené pozemky si však ešte v roku 1992 uplatnil reštitučný nárok Urbár Devínska Nová Ves. Preto je predaj pozemkov možný iba v takom prípade, ak sa Urbár vzdá reštitučného nároku na uvedené pozemky.

Podľa slov Milana Jambora bola dohodnutá medzi dotknutými osobami nasledujúca schéma. Urbár Devínska Nová Ves sa vzdá reštitučného nároku na predmetné pozemky. Družstvo podielnikov Devín následne predá odblokované pozemky mestskej časti Devínska Nová Ves. Peniaze, ktoré mestská časť vyplatí za kúpu pozemkov Družstvu podielnikov Devín, budú následne prevedené Urbáru Devínska Nová Ves.

Poslanci miestneho zastupiteľstva návrh Milana Jambora na kúpu pozemkov za dohodnutú sumu 404 tisíc eur jednohlasne schválili. Prebehol už aj druhý krok v uvedenej schéme. Urbár Devínska Nová Ves schválil uvedený postup na svojom valnom zhromaždení 7. októbra 2018.

rybník
Miestne zastupiteľstvo na ktorom poslanci schválili kúpu pozemkov pod rybníkom.

Záhadný projekt záhadnej skupiny

Ešte raz sa odvolávam na status uvedený v úvode tohto článku. Záhadná skupina Pre Devínsku v ňom ďakuje poslancom miestneho zastupiteľstva za to, že „nám jednomyseľne pomohli tento náš projekt dotiahnuť do vysnívaného cieľa.“ Priznám sa, že vôbec neviem o aký projekt ide. Starosta Milan Jambor pri odôvodňovaní návrhu na kúpu pozemkov nespomínal žiaden projekt skupiny Pre Devínsku ani nikoho iného. Prečítal som si pozorne aj písomný materiál k uvedenému bodu. Ani tam nie je o žiaden projekt skupiny Pre Devínsku ani nikoho iného spomínaný. Skutočne teda neviem, aký záhadný projekt táto záhadná skupina spomína.

Brigády dobrovoľných hasičov na rybníku

Na úvod tejto časti chcem zdôrazniť, že si prácu dobrovoľných hasičov v Devínskej Novej Vsi nesmierne vážim. Tak isto tých bývalých, ako aj súčasných. Už veľakrát v krízových situáciách ukázali, že sú to ľudia na správnom mieste a ukazujú to aj naďalej. Robia svoju prácu v prospech Devínskej Novej Vsi dobrovoľne vo svojom voľnom čase a robia ju dobre.

rybník
Brigáda hasičov pri rybníku v sobotu 20. 10. 2018.

Tak isto plne chápem, že v nadchádzajúcich komunálnych voľbách všemožne podporujú kandidáta na starostu, ktorý je jedným z nich. To im asi nikto nemôže zazlievať.

Tiež plne podporujem ich dobrovoľnú aktivitu súvisiacu s čistením okolia rybníka. V sobotu som sa bol na ich brigádu osobne pozrieť a musím uznať, že urobili kus užitočnej práce pri čistení okolia rybníka a hlavne hrádze potoka od bahenných a trávnatých nánosov. Ale priatelia hasiči. Ruku na srdce. Naozaj chcete tvrdiť, že táto vaša záslužná brigádnická práca vráti rybník Devínskonovovešťanom?

rybník
Čistenie potoka Mláka od nánosov.

Nie. Rybník Devínskonovovešťanom vráti iba kúpnopredajná zmluva a 404 tisíc eur prevedených z účtu mestskej časti na účet Družstva podieľnikov Devín.

Prečo treba rybník Devínskonovovešťanom vrátiť?

A tu je na mieste otázka, prečo je vlastne treba rybník Devínskonovovešťanom vrátiť? Prečo oň vlastne prišli? Lebo ešte pred desiatimi rokmi to na rybníku skvele fungovalo. Mestská časť mala rybník prenajatý od Družstva podielnikov Devín a rybník slúžil občanom. Rybári tam mohli chytať ryby, mestská časť tam usporiadala rôzne súťaže, cez zimu bol rybník preplnený korčuľujúcimi sa deťmi. Veď si na to určite ešte všetci pamätáte. Až prišiel rok 2011 a súčasný starosta a vtedajšie miestne zastupiteľstvo o rybník prišli. Ja viem, starosta Milan Jambor viní z toho vtedajšie vedenie Družstva podielnikov Devín, ktoré prenajalo rybník súkromníkovi. Ale prečo sa Mráz dokázal s družstvom dohodnúť a Jambor nie?

rybník
Takto vyzeral rybník na jar tohto roku.

Kto vlastne vrátil rybník Devínskonovovešťanom?

Pri odpovedi na túto otázku sa vrátim ešte oveľa ďalej do minulosti. Pretože ja tvrdím, že rybník vrátil Devínskonovovešťanom Vlado Baranovič. Viem to veľmi dobre, pretože som bol pri tom. Bolo to už pred viac ako 20 rokmi vo volebnom období 1994 – 1998. Ja som bol vtedy prednostom úradu a Vlado Baranovič bol zástupcom starostu. Sedeli sme spolu v jednej kancelárii a tak som na vlastné oči videl, koľko energie a úsilia venoval tomu, aby sa zo zanedbaného kúta na Mlynskej ulici stal rybník plný života. Neúnavne otravoval vtedajšieho starostu Vlada Mráza, presviedčal poslancov, rokoval s rybármi. Nedal sa znechutiť legislatívnymi problémami a počiatočnými neúspechmi, až sa mu to nakoniec podarilo. Skrátka Baran. Rybník si mestská časť prenajala, zrekultivovala ho a dlhé roky potom fungoval k spokojnosti všetkých Devínskonovovešťanov. Až kým o neho Jambor neprišiel.

rybník
Zamrznutý rybník v roku 2008.

Čo ďalej s rybníkom

Verím, že komplikovaný majetkový prevod, ktorý som opisoval vyššie sa podarí dotiahnuť do úspešného konca. Lenže to bude iba prvý krok. Potom budú musieť nasledovať ďalšie. Verím, že budúci starosta už teraz uvažuje o tom, čo ďalej s rybníkom. Bez ohľadu na to, kto to bude. Lebo na to, aby sa z rybníka stalo rekreačné zázemie Devínskej Novej Vsi bude treba investovať nemalé financie. Ale myslím si, že keď sa povedalo „A“ musí sa povedať aj „B“. Ja, aj môj tím s ktorým kandidujem do miestneho zastupiteľstva, sme odhodlaní podporiť každý zmysluplný a realizovateľný projekt, ktorý vytvorí z rybníka zaujímavý priestor, kam budeme všetci radi chodiť. Možno tam bude možné vybudovať aj to nešťastné kúpalisko, ktoré Milan Jambor pred každými voľbami sľuboval a nikdy nesplnil. Napríklad biokúpalisko, podobné tomu, aké úspešne funguje na Kamennom Mlyne.

rybník
Biobazén Borovica Kamenný Mlyn.

Doplnené 28. 10. 2018:

Reportáž DTV z 24. 10. 2018

Jeden komentár k “Kto vrátil rybník Devínskonovovešťanom?”

  1. Rybník sa stal zaujímavou témou. Veci , ktoré sú spomínané v článku viem doplniť o ďalšie podrobnosti. Rybník bol zverený do majetku mestskej časti ako vodná nádrž – požiarna – s možnosťou využitia napr. na rybolov. Mestská časť mala vždy čo hovoriť do prenájmu tejto plochy a to z jednoduchého dôvodu , že je vlastníkom stavby – hrádzi okolo rybníka. Taktiež je vlastníkom malých pozemkov v ploche rybníka. Teoreticky bez jej súhlasu sa tak nedal prenajať rybník. Ale o týchto skutočnostiach by musel starosta a miestny úrad vedieť a chcieť. Rozhodovanie spôsobom „Ja som starosta“ prináša potom rôzne zaujímave situácie. Možno cena za kúpu pozemkov mohla byť úplne iná, to by však museli a mohli ,pracovať odborne komisie a starosta a poslanci rešpektovať ich odborné stanoviská. Chceme naozaj tak veľa aby sa dodržiaval zákon a hájili obecné záujmy ?
    Ing. Peter Rajkovič, kandidát na poslanca

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *