Zo života pásomníc

pásomníc
Eva Vargová

Žijeme v krajine, kde vláda kryje drogové obchody, kde obce zastrešujú investičné prechmaty, kde prekvitá klientelizmus a fušerstvo. Pod tlakom verejnosti sa figúrky občas povymieňajú či nahradia z databázy verných tak, aby bola zachovaná beztrestnosť a kontinuita, alebo aby sa k moci dostala iná, ešte agilnejšia skupina oligarchov. Kto sme ale my ostatní?

píše: Eva Vargová Pokračovať v čítaní „Zo života pásomníc“

Devínska Nová Ves od 18. 2. 2019 do 24. 2. 2019

18. 2. 2019
Ján Žatko

Miestne zastupiteľstvo zvolilo členov odborných komisií, ktoré môžu konečne začať pracovať. Devínskonovoveskí farníci usporiadali nultý ročník farského plesu. Udalosťou minulého týždňa, ktorá najviac otriasla Devínskou Novou Vsou, však určite bola správa o pripravovanej výstavbe bytovky a ubytovne pri rybníku, ktorú podporil bývalý starosta Milan Jambor. Aj taká bola Devínska Nová Ves počas minulého týždňa. Viac sa dozviete v najnovšom newsletteri Týždňa v Devínskej. Na záver ako obyčajne udalosti, ktoré Devínska Nová Ves očakáva v najbližšom období.

píše: Ján Žatko

Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves od 18. 2. 2019 do 24. 2. 2019“

Podarí sa odkliať zakliatu terasu?

terasu
Ján Žatko

Na minulotýždňovom rokovaní miestneho zastupiteľstva sa hovorilo aj o už takmer večnej téme – nevyhovujúcom stave terasy na ulici Milana Marečka. Terasu už v minulosti mestská časť viackrát opravovala, ale v posledných rokoch je jej stav alarmujúci. Aj preto starosta Dárius Krajčír a poslanci rekonštrukciu terasy považujú za jednu zo svojich priorít. V schválenom rozpočte na rok 2019 rezervovali na tento účel 300 tisíc eur. Problém na rokovaní miestneho zastupiteľstva otvorila pani Zdenka Brutovská.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Podarí sa odkliať zakliatu terasu?“

Prvý kostlivec vylieza zo skrine

kostlivec
Ján Žatko

Jeden môj priateľ stretol Milana Jambora tesne potom ako odovzdal starostovské insígnie Dáriusovi Krajčírovi. Tesne potom ako sa na súde priznal k úplatkárstvu. Bol prekvapený, aký bol Milan Jambor sám so sebou spokojný. Napriek všetkému, čo sa v súvislosti s jeho úplatkárskou aférou prevalilo. A keď prešla reč na jeho nástupcu a nové miestne zastupiteľstvo, tak sa iba spokojne uškrnul a poznamenal: „Tí vôbec netušia, čo ich čaká„. Pred tromi dňami vybuchla prvá z mín, ktoré Milan Jambor po sebe zanechal. Prvý kostlivec vylieza zo skrine.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Prvý kostlivec vylieza zo skrine“

Nový konateľ DTV a ďalšie personálne zmeny

zmeny
Ján Žatko

Okrem voľby členov odborných komisií boli na programe miestneho zastupiteľstva minulý týždeň aj viaceré ďalšie personálne zmeny. Zastupiteľstvo menovalo nového konateľa DTV, nových zástupcov mestskej časti v orgánoch obchodných spoločností a nových členov školských rád. Aj tieto personálne zmeny sa prediskutovali na stretnutí starostu s poslancami pred rokovaním miestnej rady a všetci zúčastnení sa s predloženými návrhmi stotožnili. Aj preto bolo hlasovanie na miestnom zastupiteľstve jednoznačné. Všetky návrhy boli schválené jednohlasne.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Nový konateľ DTV a ďalšie personálne zmeny“

Opustil nás Hubert „Hugo“ Kríž

Ján Žatko

Minulý týždeň nás navždy opustil obyvateľ Kolónie Hubert „Hugo“ Kríž. Pána Kríža som poznal iba z videnia. Spomínam si, že sa mi raz pred mnohými rokmi podarilo zahrať si s ním v škole Ivana Bukovčana jeden volejbalový zápas. Pridal som sa k partii rekreačných volejbalistov, ktorý tam pravidelne hrávali. Vtedy som ani netušil, s akým významným človekom vo svete volejbalu vlastne hrám. Ďalej uvádzam rozlúčkový text zverejnený na stránke Slovenskej volejbalovej federácie po úmrtí pána Kríža.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Opustil nás Hubert „Hugo“ Kríž“

Komisie miestneho zastupiteľstva môžu začať pracovať

komisie
Ján Žatko

Najemotívnejším bodom rokovania miestneho zastupiteľstva bola určite voľba členov komisií miestneho zastupiteľstva. Aj keď tie emócie prišli, až keď už bolo po všetkom. Poslanci sa rozhodli, že otvoria komisie všetkým záujemcom a preto mestská časť vyhlásila konkurz na ich obsadenie. Ono to vlastne konkurz ani nebol. Bol to výber. Nakoniec bolo z celkového počtu 80 záujemcov zvolených 39. Takže skoro presne polovica. Ako to vlastne celé prebiehalo?

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Komisie miestneho zastupiteľstva môžu začať pracovať“

Devínska Nová Ves od 11. 2. 2019 do 17. 2. 2019

11. 2. 2019
Ján Žatko

Objavili sa prvé snežienky. Neklamný znak blížiacej sa jari. V Devínskej sa opäť plesalo. Okrem toho sa prvýkrát v tomto roku zišli poslanci miestneho zastupiteľstva. Jednou z úloh ktorá ich čaká je aj obnova verejných priestranstiev. Aj taká bola Devínska Nová Ves počas minulého týždňa. Viac sa dozviete v najnovšom newsletteri Týždňa v Devínskej. Na záver ako obyčajne udalosti, ktoré Devínska Nová Ves očakáva v najbližšom období.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves od 11. 2. 2019 do 17. 2. 2019“