Rozpočet Devínskej na rok 2019 schválený

rozpočet
Ján Žatko

Najdôležitejším bodom rokovania miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves 13. decembra 2018 bol rozpočet mestskej časti na roky 2019 až 2021. Rozpočet na všetky tri roky bol navrhnutý ako vyrovnaný. Návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021 sú iba orientačné a miestne zastupiteľstvo ich vzalo na vedomie. Rozpočet na rok 2019 miestne zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV  Pokračovať v čítaní „Rozpočet Devínskej na rok 2019 schválený“

Sviatok Božieho narodenia v Devínskej Novej Vsi

sviatok
Ján Žatko

Božie narodenie, 25. december, je dňom narodenia Ježiša Krista.  Tento deň je tradične najväčší vianočný sviatok. V minulosti sa v domácnosti vykonávali iba drobné práce, lebo ináč by to znamenalo nešťastie. Tieto tradície sa zachovávali aj v Devínskej Novej Vsi. Zachytila ich Zita Škovierová vo  vlastivednej monografii Devínska Nová Ves, ktorú zostavil Viliam Pokorný a kolektív a vydala ju mestská časť Devínska Nová Ves v roku 1995.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV Pokračovať v čítaní „Sviatok Božieho narodenia v Devínskej Novej Vsi“

Štedrovečerná tradícia v Devínskej Novej Vsi

štedrovečerná
Ján Žatko

Prajem všetkých čitateľom blogu Týždeň v Devínskej príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny. Dnes, na Štedrý deň, sa väčšina z nás stretne so svojimi blízkymi pri štedrovečernom stole. Štedrovečerná večera sa spája s rôznymi zvykmi a tradíciami. Prečítajte si, aké tradície sa zachovávali v minulosti v Devínskej Novej Vsi. Zachytila ich Zita Škovierová vo  vlastivednej monografii Devínska Nová Ves, ktorú zostavil Viliam Pokorný a kolektív a vydala ju mestská časť Devínska Nová Ves v roku 1995.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV Pokračovať v čítaní „Štedrovečerná tradícia v Devínskej Novej Vsi“

Devínska Nová Ves od 17. 12. 2018 do 23. 12. 2018

17. 12. 2018
Ján Žatko

Máme za sebou advent. Začiatkom týždňa to vyzeralo tak, že nás čakajú zasnežené Vianoce. Nečakajú, zase budeme mať Vianoce na blate. Miestne zastupiteľstvo hľadá ľudí ochotných pracovať v odborných komisiách. Rodičia budú od nového roku platiť za pobyt detí v školách a škôlkach viac. Farár Andrej Kalamen hovorí o advente aj Vianociach. Aj o tom sa dozviete v najnovšom newsletteri Týždňa v Devínskej. Na záver ako obyčajne udalosti, ktoré očakávame v Devínskej Novej Vsi v najbližšom období.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves od 17. 12. 2018 do 23. 12. 2018“

Vianočné tradície v Devínskej Novej Vsi

tradície
Ján Žatko

Tak ako inde na Slovensku, aj v Devínskej Novej Vsi sa zachovávali tradície spojené s významnými sviatkami. Tradície súvisiace s Vianocami zachytáva vlastivedná monografia Devínska Nová Ves, ktorú zostavil Viliam Pokorný a kolektív a vydala ju mestská časť Devínska Nová Ves v roku 1995. Nasledujúci text z uvedenej publikácie zostavila Zita Škovierová.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV       Pokračovať v čítaní „Vianočné tradície v Devínskej Novej Vsi“

Myšlienky farára Andreja Kalamena k adventu a Vianociam

Kalamena
Ján Žatko

Zajtra máme poslednú, štvrtú, adventnú nedeľu. Hneď po nej nasleduje túžobne očakávaný Štedrý večer. Sviatok, počas ktorého si pripomíname narodenie Ježiša Krista a deti sa tešia na množstvo darčekov pod vianočným stromčekom. Prečítajte si pri tejto príležitosti niekoľko myšlienok z adventného príhovoru správcu farnosti Andreja Kalamena, ktorý priniesla DTV na začiatku adventu. Celý príhovor si môžete pozrieť, keď si otvoríte link v závere článku.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV       Pokračovať v čítaní „Myšlienky farára Andreja Kalamena k adventu a Vianociam“

Prekvapenie pod stromček od samosprávy

stromček
Ján Žatko

Pekné prekvapenie pod stromček od zastupiteľstva. Takýto odkaz som dostal od jedného čitateľa. Aj s vysvetlením, čo pod tým myslí. Išlo mu o zvýšenie poplatkov, ktoré budú platiť rodičia za deti v škôlkach a školách v Devínskej Novej Vsi od 1. januára 2019. Rozhodlo o tom na návrh starostu miestne zastupiteľstvo vo štvrtok 13. decembra 2018. Poslanci sa na ňom zaoberali viacerými materiálmi týkajúcimi sa školstva v Devínskej Novej Vsi. Schválili tri všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa školstva a schválili správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a materských škôl v Devínskej Novej Vsi.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV      Pokračovať v čítaní „Prekvapenie pod stromček od samosprávy“

Konkurz do komisií miestneho zastupiteľstva

konkurz
Ján Žatko

Na minulotýždňovom rokovaní miestneho zastupiteľstva poslanci okrem iného zriadili odborné komisie miestneho zastupiteľstva, schválili ich rámcovú náplň a zvolili ich predsedov a podpredsedov. Súčasne sa spoločne so starostom mestskej časti dohodli, že nominácia odborníkov z radov občanov do týchto komisií nebude prebiehať na princípe straníckych nominácií, ale rozhodne konkurz otvorený všetkým občanom. Podmienky sú zverejnené na webovom sídle mestskej časti.  Prihlásiť sa môžete do 20. januára 2019.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV     Pokračovať v čítaní „Konkurz do komisií miestneho zastupiteľstva“

Rozhovor so starostom Dáriusom Krajčírom – dokončenie

dokončenie
Ján Žatko

Dokončenie rozhovoru s novým starostom Devínskej Novej Vsi Dáriusom Krajčírom. V pondelok 3. decembra 2018, iba necelý týždeň potom ako prevzal túto funkciu, poskytol pre blog Týždeň v Devínskej rozhovor. Pán starosta rozhovor autorizoval a nemal k nemu pripomienky. Vzhľadom k tomu, že od rozhovoru uplynulo už viac ako 10 dní a doba je teraz veľmi hektická, dovolil som si do neho vsunúť moje poznámky tam, kde sa už udalosti medzitým posunuli.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV    Pokračovať v čítaní „Rozhovor so starostom Dáriusom Krajčírom – dokončenie“

Devínska Nová Ves od 10. 12. 2018 do 16. 12. 2018

10. 12. 2018
Ján Žatko

Máme za sebou druhý adventný týždeň. Miestne zastupiteľstvo prijalo počas neho dôležité rozhodnutia. Miestny úrad má novú prednostku a starosta novú zástupkyňu. Na Podhorskom sú ľudia zúfalí kvôli spackanej výmene tepelných rozvodov. O tom aká bola Devínska Nová Ves od 10. 12. 2018 sa dozviete v najnovšom newsletteri Týždňa v Devínskej. Na záver ako obyčajne udalosti, ktoré očakávame v Devínskej Novej Vsi v najbližšom období.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves od 10. 12. 2018 do 16. 12. 2018“