Kandidáti na starostu o miestnom úrade

miestnom úrade
Ján Žatko

Bývalý miestny aj mestský poslanec Vladislav Hečko oslovil štyroch kandidátov na starostu Devínskej Novej Vsi so žiadosťou o odpoveď na rovnaké otázky. Dnes zverejňujem so súhlasom Vladislava Hečka odpoveď kandidátov na starostu na  otázku o predpokladaných zmenách na miestnom úrade.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV   Pokračovať v čítaní „Kandidáti na starostu o miestnom úrade“

Už dnes večer – diskusia s budúcim starostom

diskusia
Ján Žatko

Nezabudnite už dnes večer prísť o 19:00 do Istra Centra. Uskutoční sa tam diskusia občanov s piatimi kandidátmi na starostu Devínskej Novej Vsi. Jeden z nich bude určite zvolený, takže sa budete môcť pýtať aj budúceho starostu. Videozáznam akcie nakoniec nebude, takže kto chce kandidátov vidieť a počuť, musí prísť.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV   Pokračovať v čítaní „Už dnes večer – diskusia s budúcim starostom“

Ad: Názory kandidátov na starostu na vyhradené parkovacie miesta

parkovacieVzhľadom na moju prácu na Miestnom úrade v Devínskej Novej Vsi, som nikdy nemala ambíciu zapojiť sa priamo do predvolebnej kampane, či už v minulosti alebo teraz. Nepovažovala som to za vhodné z dôvodu možnej osobnej zaujatosti. Bohužiaľ, aktivita niektorých kandidátov na starostu a poslancov sa tentokrát priamo dotkla aj mňa a prinútila napísať túto reakciu.

píše: Ing. Mária Koprdová
poverená funkciou prednostu miestneho úradu DNV Pokračovať v čítaní „Ad: Názory kandidátov na starostu na vyhradené parkovacie miesta“

Kontajnerová ubytovňa na Kolónii predsa len bude?

ubytovňa
Ján Žatko

Pred necelým mesiacom som Vás na tomto blogu informoval o tom, že na Kolónii sa plánuje postaviť kontajnerová ubytovňa pre stovky robotníkov. Občianske združenie Devínsky Dvor podalo proti tomuto zámeru námietky. Podrobnosti o podaných námietkach ste si mohli prečítať v uvedenom článku. Žiaľ, stavebný úrad v Devínskej Novej Vsi nielenže námietky tohto občianskeho združenia neakceptoval, ale občianske združenie Devínsky Dvor dokonca vylúčil z územného konania.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV    Pokračovať v čítaní „Kontajnerová ubytovňa na Kolónii predsa len bude?“

Kandidáti na starostu o stavebnom úrade

stavebnom
Ján Žatko

Bývalý miestny aj mestský poslanec Vladislav Hečko oslovil štyroch kandidátov na starostu Devínskej Novej Vsi so žiadosťou o odpoveď na rovnaké otázky. Dnes zverejňujem so súhlasom Vladislava Hečka odpoveď kandidátov na starostu na  otázku o stavebnom úrade.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV   Pokračovať v čítaní „Kandidáti na starostu o stavebnom úrade“

Milan Mošať – kandidát č. 30 na poslanca do miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi

Milan Mošať
Milan Mošať

Volám sa Milan Mošať. Mám 31 rokov, narodil som sa žijem v Devínskej Novej Vsi. Pracujem ako riaditeľ spoločnosti a svoje skúsenosti a schopnosti by som rád využil v prospech Devínskonovovešťanov. Preto kandidujem za poslanca miestneho zastupiteľstva.

píše: Milan Mošať
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV    Pokračovať v čítaní „Milan Mošať – kandidát č. 30 na poslanca do miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi“

Kobylky

pobyt
Denis Ružovič

Volebný zákon hovorí, že kandidujúci občan musí mať trvalý pobyt v mieste, kde kandiduje. Nehovorí však ako dlho.  V podstate si stačí zmeniť trvalý pobyt (stačí iba papierovo) aj deň pred voľbami. Taký človek však nemá a nikdy nebude mať vzťah k miestu, ktoré nie je jeho domovom. Tak sa stáva, že existujú ľudia typu „kobylka“, ktorí si účelovo pred voľbami menia trvalé pobyty.

píše: Denis Ružovič
autor kandiduje za starostu DNV      Pokračovať v čítaní „Kobylky“

Čo je potrebné v Devínskej Novej Vsi zmeniť

zmeniť
Ján Žatko

Sme tím ľudí, ktorí kandidujú na poslancov miestneho zastupiteľstva, pretože si myslíme, že samospráva Devínskej Novej Vsi sa potrebuje zmeniť. Potrebuje nielen zmenu v osobách, ale hlavne zmenu v prístupe ku vám, k občanom. Súčasný starosta a poslanci v zastupovaní občanov zlyhali. V nasledujúcom texte chceme na konkrétnych prípadoch ukázať v čom. Zároveň uvádzame, čo urobíme inak. Tak, aby ste po voľbách pocítili pozitívnu zmenu.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV   Pokračovať v čítaní „Čo je potrebné v Devínskej Novej Vsi zmeniť“

Kandidáti na starostu o zimnej údržbe

Bývalý miestny aj mestský poslanec Vladislav Hečko oslovil štyroch kandidátov na starostu Devínskej Novej Vsi so žiadosťou o odpoveď na rovnaké otázky. Dnes zverejňujem so súhlasom Vladislava Hečka odpoveď kandidátov na starostu na  otázku o zimnej údržbe.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV   Pokračovať v čítaní „Kandidáti na starostu o zimnej údržbe“

Je dovolené urobiť si fotokópiu podpísanej zápisnice o výsledku volieb?

transparentnosťSom členkou miestnej volebnej komisie, ktorá sa skladá z 5 členov. Členkou môžem byť najmä preto, že zákon chce znížiť riziko podvodov pri sčítavaní hlasov vo volebných komisiách pri voľbách na minimum. Preto stanovuje, že každá politická strana alebo hnutie alebo koalícia politických strán majú právo nominovať do miestnych a okrskových volebných komisií svojich členov. Načo potrebujeme takéto právo v demokracii? Nuž na to, aby sa členovia komisií vzájomne kontrolovali a zabránili možným volebným podvodom. A aby bola zabezpečená transparentnosť.

píše: RNDr. Mária Žatková
podpredsedníčka miestnej volebnej komisie v DNV Pokračovať v čítaní „Je dovolené urobiť si fotokópiu podpísanej zápisnice o výsledku volieb?“