Devínska hľadá miestneho kontrolóra

Ján Žatko

Na prvom tohtoročnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 12. 02. 2020 sa zúčastnilo 8 poslancov. Ospravedlnili sa Andrej Kovarík, Zoroslav Smolinský, Jozef Tittel a Veronika Veslárová. Jeden z najdôležitejších bodov zastupiteľstva bolo  vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra. Doterajší miestny kontrolór Milan Slezák sa k 10. 02. 2020 vzdal svojej funkcie vzhľadom k tomu, že zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja ho 13. 12. 2019 zvolilo tajným hlasovaním za hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska hľadá miestneho kontrolóra“

Devínska Nová Ves vyhrala súdny spor s bývalým starostom

Ján Žatko

Dnes sa vo Vile Košťálová uskutoční prvé tohtoročné zasadnutie miestneho zastupiteľstva. V tomto článku sa ešte naposledy vraciam k decembrovému zastupiteľstvu. Poslanci a poslankyne sa na ňom zaoberali aj žiadosťou bývalého starostu Vladimíra Mráza o odpustenie časti dlhu voči mestskej časti. Súvisí to s tým, že Devínska Nová Ves vyhrala súdny spor s Vladimírom Mrázom.

doplnené 13. 2. 2020 o stanovisko poslanca, ktorý hlasoval za odpustenie časti dlhu Vladimírovi Mrázovi

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves vyhrala súdny spor s bývalým starostom“

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 12. februára 2020 sa bude od 15:00 v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17 konať prvé tohtoročné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Na programe zastupiteľstva je 14 bodov. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

pozýva: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva“

Milan Jambor je bezúhonný občan

Ján Žatko

Starosta mestskej časti Dárius Krajčír zvolal začiatkom januára stretnutie predstaviteľov samosprávy s vedením Domu sociálnych služieb Senecio. Reagoval tak na požiadavku poslanca Jána Žatka z decembrového zastupiteľstva, aby riešil absurdnú situáciu, ktorá vznikla prijatím súčasne platného štatútu Senecia.  Účastníci stretnutia sa okrem iného s prekvapením dozvedeli aj to, že Milan Jambor je bezúhonný občan.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Milan Jambor je bezúhonný občan“

Senecio a bezúhonná osoba

Denis Ružovič

Ako sa dozvedáme z platného štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Dom sociálnych služieb Senecio, n.o., podľa článku VI. bodu 3. „Správna rada má 5 členov, ktorí sú volení na funkčné obdobie 4 rokov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná“.

píše: Denis Ružovič

doplnené 15. 1. 2020 o stanovisko Róberta Bardača Pokračovať v čítaní „Senecio a bezúhonná osoba“

Dokedy bude kriminálnik na čele správnej rady Senecia?

Ján Žatko

Pred dvomi týždňami som vás v článku Milan Jambor, nehanbíte sa pozerať Devínskonovovešťanom do očí? informoval o tom, že na čele správnej rady Domu sociálnych služieb Senecio je exstarosta Milan Jambor, kriminálnik právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin korupcie. Na dôvažok si to tento človek zariadil tak, že v súčasnosti nemá na Senecio žiaden vplyv ani súčasný starosta Dárius Krajčír, ani miestne zastupiteľstvo. O tejto absurdnej situácii sa hovorilo aj na decembrovom miestnom zastupiteľstve. Nie všetci diskutujúci však mali na pôsobenie Milana Jambora na čele správnej rady Senecia rovnaký názor.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Dokedy bude kriminálnik na čele správnej rady Senecia?“

Diskusia o rozpočte Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

Včera som vás informoval o tom, že miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves schválilo rozpočet mestskej časti na nasledujúce tri roky. Rozpočet na rok 2020 bol schválený ako vyrovnaný s celkovou výškou príjmov aj výdavkov 19 951 016 €. Podrobnejšie čísla z tohto rozpočtu nájdete v článku Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet mestskej časti DNV. Dnes vás budem informovať o tom ako prebiehala diskusia o rozpočte na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Diskusia o rozpočte Devínskej Novej Vsi“

Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet mestskej časti DNV

Ján Žatko

Najdôležitejším bodom posledného tohtoročného zasadnutia miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves bol návrh rozpočtu mestskej časti na nasledujúce tri roky. Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet bez zmien, tak ako bol predložený, hlasmi všetkých prítomných poslancov. Podrobnosti k rozpočtu uvádzam v nasledujúcom texte, o diskusii k nemu budem informovať v ďalšom článku.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet mestskej časti DNV“