Neprejdú!

Ján Žatko

Neprejdú! To bolo heslo príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí počas komunizmu strážili hranice Česko-slovenskej republiky. Nie pred ohrozením zvonka, ale kvôli tomu, aby zabránili svojim vlastným občanom opustiť socialistický raj v ktorom žili. Bránili im v opustení republiky so zbraňou v ruke a mali rozkaz tú zbraň proti vlastným neozbrojeným občanom aj použiť. Nie raz ju aj naozaj použili. Dôsledkom boli stovky mŕtvych nevinných ľudí.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Neprejdú!“

Miestne zastupiteľstvo schválilo dotácie

Ján Žatko

Minulý týždeň schvaľovalo miestne zastupiteľstvo Devínska Nová Ves aj dotácie z rozpočtu mestskej časti pre právnické osoby vyvíjajúce verejnoprospešné aktivity na území mestskej časti. Boli schválené v štyroch oblastiach – šport, kultúra, sociálna oblasť a životné prostredie. Jednotlivé žiadosti už prvýkrát posudzovala aj novozriadená Komisia pre dotácie.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Miestne zastupiteľstvo schválilo dotácie“

Starosta a miestne zastupiteľstvo zatiaľ ťahajú za jeden povraz

Ján Žatko

V stredu 10. apríla sa v sobášnej sieni Vily Košťálová zišli po druhýkrát v tomto roku poslanci miestneho zastupiteľstva. Zastupiteľstvo bolo až prekvapujúco kľudné a pohodové. Všetky predložené návrhy stihli poslanci a poslankyne prerokovať a schváliť za 55 minút. Skrátka, zatiaľ ťahajú starosta a miestne zastupiteľstvo za jeden povraz. Po prvýkrát mohli obyvatelia Devínskej Novej Vsi sledovať rokovanie zastupiteľstva naživo na facebookovej stránke Devínskonovoveskej televízie.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Starosta a miestne zastupiteľstvo zatiaľ ťahajú za jeden povraz“

Spomienka na oslobodenie Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

Položením venca k pomníku padlým v oboch svetových vojnách na Námestí 6. apríla si pripomenuli zástupcovia mestskej časti Devínska Nová Ves 74. výročie oslobodenia Devínskej Novej Vsi vojskami Červenej armády. Pietna spomienka sa uskutočnila v sobotu 6. apríla 2019. Tak ako pred 74 rokmi, tak aj tentoraz, kvitli v našej mestskej časti čerešne.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Spomienka na oslobodenie Devínskej Novej Vsi“

Pozvánka na rokovanie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 10. apríla sa o 15:00 začne v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej 17 druhé tohtoročné zasadnutie poslancov miestneho zastupiteľstva. Na programe zastupiteľstva je niekoľko zaujímavých bodov, o niektorých z nich sa dozviete v nasledujúcom texte. Rokovanie miestneho zastupiteľstva je verejné.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Pozvánka na rokovanie miestneho zastupiteľstva“

Slnečný vrch I. témou mimoriadneho zasadania Komisie výstavby a životného prostredia

Vladimír Kočvara

Dňa 01. 04. 2019 sa vo vile Košťálová konala mimoriadna Komisia výstavby a životného prostredia. Jej hlavným bodom bolo prerokovanie výstavby sídliska Slnečný vrch I. Podnet na zvolanie mimoriadnej komisie dal v marci ihneď po zverejnení zámeru člen komisie Vladimír Kočvara, k jeho návrhu sa pridali Fridrich Pokorný, Ján Žatko, Ivan Hirländer a Michal Gašparík. Podľa rokovacieho poriadku, keďže išlo o viac ako 1/3 členov komisie bolo nevyhnutné mimoriadnu komisiu zvolať. Komisie sa okrem jej členov a predstaviteľov obce zúčastnilo cca 20 občanov prevažne z lokality Kolónie ktorí prejavili záujem o dianie v tomto území. Na komisii sa zúčastnil aj starosta Dárius Krajčír, vedúca stavebného úradu Zuzana Polášová a architekt mestskej časti  Marián Maľovaný.

píše: Vladimír Kočvara Pokračovať v čítaní „Slnečný vrch I. témou mimoriadneho zasadania Komisie výstavby a životného prostredia“

Poďakovanie Devínskonovovešťanom

devínskonovovešťanom
Ján Žatko

V utorok 19. marca 2019 zverejnil starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír na svojom facebookovom profile nasledujúci oznam: „Dnes je pre Devínsku veľký deň, investor požiadal o späťvzatie žiadosti na konanie o umiestnení stavby pri rybníku. Vďaka spoločnému úsiliu a hlavne pre to, že nám na našej Devínskej záleží! Vďaka všetkým obyvateľom, ktorí vyjadrili svoj názor a zaujímajú sa o svoje okolie.“

píše: Ján Žatko

Pokračovať v čítaní „Poďakovanie Devínskonovovešťanom“

Starosta sa nepodpíše pod žiadnu ubytovňu

starosta
Ján Žatko

V stredu 6. marca sa prvýkrát stretla Komisia výstavby a životného prostredia v novom zložení. Jej program bol veľmi bohatý. Problémov v oblasti výstavby a životného prostredia sa za posledné obdobie nahromadilo naozaj dosť a komisia zasadala prvýkrát po šiestich mesiacoch. Jedným z najcitlivejších problémov, ktorými sa komisia zaoberala, bol plánovaný investičný zámer firmy RETEP Slovakia, s.r.o., „Pri rybníku – bytový dom, športová hala a ubytovacie zariadenie„. Tento zámer privítali obyvatelia Devínskej Novej Vsi s veľkou nevôľou a preto netrpezlivo očakávali, aké bude stanovisko komisie k tomuto zámeru.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Starosta sa nepodpíše pod žiadnu ubytovňu“

Devínska nechce ďalšiu ubytovňu

ubytovňu
Ján Žatko

V pondelok 4. 3. 2019 sa v Istra Centre uskutočnilo stretnutie poslanca miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves Jána Žatka (KDH, OĽaNO) s občanmi na tému pripravovaného investičného zámeru firmy RETEP Slovakia, s.r.o. „Pri rybníku – bytový dom, športová hala a ubytovacie zariadenie“. V rámci neho plánuje investor postaviť vedľa rybníka bytovku so 45 bytmi, ubytovňu pre 154 ľudí a športovú halu. Na stretnutí sa zúčastnilo asi 50 ľudí a atmosféra bola miestami naozaj dosť hustá. Zo stretnutia vyplýva jednoznačný záver. Devínska nechce ďalšiu ubytovňu.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska nechce ďalšiu ubytovňu“

Pozvánka na stretnutie s poslancom

stretnutie
Ján Žatko

Milí obyvatelia Devínskej Novej Vsi. Pred tromi mesiacmi ste ma zvolili za poslanca miestneho zastupiteľstva. Kvôli tomu, aby som vás vedel zodpovedne zastupovať, sa mienim s vami pravidelne stretávať. Nielen s tými, ktorých poznám, ale aj s úplne neznámymi ľuďmi. Pretože v miestnom zastupiteľstve zastupujem všetkých Devínskonovovešťanov, nie iba tých, ktorí ma volili. Na prvé stretnutie Vás pozývam najbližší pondelok 4. marca 2019 o 19:00 do zasadačky Istra Centra na Istrijskej 6. Témou stretnutia bude  diskusia o investičnom zámere výstavby v lokalite pri rybníku s názvom : „Pri rybníku – bytový dom, športová hala a ubytovacie zariadenie – DUR“ .

píše: Ján Žatko

Pokračovať v čítaní „Pozvánka na stretnutie s poslancom“