Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet mestskej časti DNV

Ján Žatko

Najdôležitejším bodom posledného tohtoročného zasadnutia miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves bol návrh rozpočtu mestskej časti na nasledujúce tri roky. Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet bez zmien, tak ako bol predložený, hlasmi všetkých prítomných poslancov. Podrobnosti k rozpočtu uvádzam v nasledujúcom texte, o diskusii k nemu budem informovať v ďalšom článku.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet mestskej časti DNV“

List Ježiškovi – ešte môžete niekoho potešiť

list ježiškoviPo minuloročnej úspešnej akcii iniciovanej ľuďmi z Devínskej Novej Vsi a realizovanej rodinami združenými na Facebooku pod názvom „Mamičky z Devínskej Novej Vsi“, miestny úrad DNV organizuje aj tento rok pomoc pri plnení vianočných želaní sociálne slabších rodín. Oslovil rodiny, s ktorými spolupracuje, aby napísali List Ježiškovi. Do listu zahrnuli veci, ktoré potrebujú a ktoré by ich potešili, aby bola pomoc čo najadresnejšia. Tieto želania sú priebežne aktualizované. Na základe nich môžete rodinám, ktoré nemajú taký príjem, aby si to zabezpečili samé, splniť ich priania a takto im darovať krásne Vianoce.

zdroj: devinskanovaves.sk Pokračovať v čítaní „List Ježiškovi – ešte môžete niekoho potešiť“

Vyhlásenie Dáriusa Krajčíra k zvyšovaniu dane z nehnuteľností

Ján Žatko

Včera som vás v článku s názvom Bratislava pripravuje zvýšenie dane z nehnuteľností informoval o pripravovanom zvýšení dane z nehnuteľností v Bratislave. V prípade schválenia toho návrhu by obyvateľom Devínskej Novej Vsi stúpla daň za rodinné domy a byty o viac ako sto percent. Pre DNV má tento návrh ešte ďalší negatívny dopad. V prípade jeho schválenia by výnos z časti daní z nehnuteľností vybratých v našej mestskej časti smeroval do rozpočtu iných mestských častí. Po slovensky povedané: obyvatelia DNV zaplatia na dani z nehnuteľností dvojnásobok doterajšej sumy a naša mestská časť bude mať z tohto zvýšeného výberu paradoxne menší príjem ako doteraz. Na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa k tejto problematike vyjadril starosta Dárius Krajčír. Prinášam vyhlásenie Dáriusa Krajčíra v plnom znení.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Vyhlásenie Dáriusa Krajčíra k zvyšovaniu dane z nehnuteľností“

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku prenajaté na sto rokov

Ján Žatko

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves sa na svojom októbrovom zasadnutí zaoberalo aj návrhom na predĺženie nájomnej zmluvy pre Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku na 100 rokov. Tento návrh reagoval na požiadavku Chorvátskej republiky, aby túto budovu mohli nerušene využívať aj budúce generácie chorvátskej menšiny. Návrh miestne zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku prenajaté na sto rokov“

Bratislava pripravuje zvýšenie dane z nehnuteľností

Ján Žatko

Mesto Bratislava pripravuje zvýšenie dane z nehnuteľností. Návrh sa týka všetkých mestských častí Bratislavy. Budú sa ním zaoberať poslanci mestského zastupiteľstva Bratislavy na svojom zasadnutí tento štvrtok 12. 12. 2019 od 9.00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Zasadnutie mestského zastupiteľstva je verejné.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Bratislava pripravuje zvýšenie dane z nehnuteľností“

Miestne zastupiteľstvo bude schvaľovať návrh rozpočtu

Ján Žatko

V stredu 11. 12. 2019 sa o 15.00 uskutoční vo Vile Košťálová na Novoveskej 17 posledné tohtoročné zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Na programe je 25 bodov. Najdôležitejším z nich bude návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2020 – 2022. Zastupiteľstvo je verejné. O 16.00 dostanú na zastupiteľstve priestor na vystúpenie občania.

pozýva: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Miestne zastupiteľstvo bude schvaľovať návrh rozpočtu“

Na troch stavebných akciách až 36 porušení zákona

Ján Žatko

Na novembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva miestny kontrolór Ing. Milan Slezák predložil správu z kontroly vybraných kapitálových výdavkov mestskej časti v roku 2018. Preveroval nasledujúce stavebné akcie: spevnená plocha pri železničnej stanici DNV,  oprava povrchu cyklotrasy a Park Charkovská. V kontrolnej správe konštatuje porušenie zákona zo strany mestskej časti až v 36 prípadoch.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Na troch stavebných akciách až 36 porušení zákona“

Milan Jambor, nehanbíte sa pozerať Devínskonovovešťanom do očí?

Ján Žatko

Tak je to predsa len pravda. Pýtali sa ma viacerí ľudia: „Naozaj je Milan Jambor v správnej rade Senecia?“ S hanbou som vždy musel priznať že neviem. Napriek tomu, že Senecio je organizácia založená mestskou časťou, za celý rok od zloženia poslaneckých sľubov o nej v miestnom zastupiteľstve nepadlo ani slovo. Na novembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva som preto interpeloval starostu. Minulý týždeň som dostal oficiálnu odpoveď. Tá ma úprimne šokovala.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Milan Jambor, nehanbíte sa pozerať Devínskonovovešťanom do očí?“

Chcete ovplyvniť vaše bezprostredné okolie? Pripomienkujte návrh rozpočtu mestskej časti

Ján Žatko

25. novembra 2019 zverejnila mestská časť Devínska Nová Ves na svojej webovej stránke návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2020 – 2022. Ide o najdôležitejší dokument, na základe ktorého bude fungovať život v našej mestskej časti počas celého budúceho roka. Návrh rozpočtu môžu pripomienkovať aj občania. Je to najlepší spôsob na to, ako ovplyvniť vaše bezprostredné okolie.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Chcete ovplyvniť vaše bezprostredné okolie? Pripomienkujte návrh rozpočtu mestskej časti“

Stalo sa pred rokom: Priznanie Milana Jambora k úplatkárstvu

Ján Žatko

To načasovanie bolo ako z amerického akčného filmu. Milan Jambor pred rokom v utorok 27. 11. 2018 večer slávnostne odovzdal starostovské insígnie novému starostovi Dáriusovi Krajčírovi a s úsmevom si z jeho úst vypočul poďakovanie za vykonanú prácu. Málokto z prítomných vtedy tušil, že už nasledujúci deň dopoludnia na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku odznie priznanie Milana Jambora  k úplatkárstvu.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Stalo sa pred rokom: Priznanie Milana Jambora k úplatkárstvu“