Poďakovanie Devínskonovovešťanom

devínskonovovešťanom
Ján Žatko

V utorok 19. marca 2019 zverejnil starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír na svojom facebookovom profile nasledujúci oznam: „Dnes je pre Devínsku veľký deň, investor požiadal o späťvzatie žiadosti na konanie o umiestnení stavby pri rybníku. Vďaka spoločnému úsiliu a hlavne pre to, že nám na našej Devínskej záleží! Vďaka všetkým obyvateľom, ktorí vyjadrili svoj názor a zaujímajú sa o svoje okolie.“

píše: Ján Žatko

Pokračovať v čítaní „Poďakovanie Devínskonovovešťanom“

Starosta sa nepodpíše pod žiadnu ubytovňu

starosta
Ján Žatko

V stredu 6. marca sa prvýkrát stretla Komisia výstavby a životného prostredia v novom zložení. Jej program bol veľmi bohatý. Problémov v oblasti výstavby a životného prostredia sa za posledné obdobie nahromadilo naozaj dosť a komisia zasadala prvýkrát po šiestich mesiacoch. Jedným z najcitlivejších problémov, ktorými sa komisia zaoberala, bol plánovaný investičný zámer firmy RETEP Slovakia, s.r.o., „Pri rybníku – bytový dom, športová hala a ubytovacie zariadenie„. Tento zámer privítali obyvatelia Devínskej Novej Vsi s veľkou nevôľou a preto netrpezlivo očakávali, aké bude stanovisko komisie k tomuto zámeru.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Starosta sa nepodpíše pod žiadnu ubytovňu“

Devínska nechce ďalšiu ubytovňu

ubytovňu
Ján Žatko

V pondelok 4. 3. 2019 sa v Istra Centre uskutočnilo stretnutie poslanca miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves Jána Žatka (KDH, OĽaNO) s občanmi na tému pripravovaného investičného zámeru firmy RETEP Slovakia, s.r.o. „Pri rybníku – bytový dom, športová hala a ubytovacie zariadenie“. V rámci neho plánuje investor postaviť vedľa rybníka bytovku so 45 bytmi, ubytovňu pre 154 ľudí a športovú halu. Na stretnutí sa zúčastnilo asi 50 ľudí a atmosféra bola miestami naozaj dosť hustá. Zo stretnutia vyplýva jednoznačný záver. Devínska nechce ďalšiu ubytovňu.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska nechce ďalšiu ubytovňu“

Pozvánka na stretnutie s poslancom

stretnutie
Ján Žatko

Milí obyvatelia Devínskej Novej Vsi. Pred tromi mesiacmi ste ma zvolili za poslanca miestneho zastupiteľstva. Kvôli tomu, aby som vás vedel zodpovedne zastupovať, sa mienim s vami pravidelne stretávať. Nielen s tými, ktorých poznám, ale aj s úplne neznámymi ľuďmi. Pretože v miestnom zastupiteľstve zastupujem všetkých Devínskonovovešťanov, nie iba tých, ktorí ma volili. Na prvé stretnutie Vás pozývam najbližší pondelok 4. marca 2019 o 19:00 do zasadačky Istra Centra na Istrijskej 6. Témou stretnutia bude  diskusia o investičnom zámere výstavby v lokalite pri rybníku s názvom : „Pri rybníku – bytový dom, športová hala a ubytovacie zariadenie – DUR“ .

píše: Ján Žatko

Pokračovať v čítaní „Pozvánka na stretnutie s poslancom“

Zo života pásomníc

pásomníc
Eva Vargová

Žijeme v krajine, kde vláda kryje drogové obchody, kde obce zastrešujú investičné prechmaty, kde prekvitá klientelizmus a fušerstvo. Pod tlakom verejnosti sa figúrky občas povymieňajú či nahradia z databázy verných tak, aby bola zachovaná beztrestnosť a kontinuita, alebo aby sa k moci dostala iná, ešte agilnejšia skupina oligarchov. Kto sme ale my ostatní?

píše: Eva Vargová Pokračovať v čítaní „Zo života pásomníc“

Podarí sa odkliať zakliatu terasu?

terasu
Ján Žatko

Na minulotýždňovom rokovaní miestneho zastupiteľstva sa hovorilo aj o už takmer večnej téme – nevyhovujúcom stave terasy na ulici Milana Marečka. Terasu už v minulosti mestská časť viackrát opravovala, ale v posledných rokoch je jej stav alarmujúci. Aj preto starosta Dárius Krajčír a poslanci rekonštrukciu terasy považujú za jednu zo svojich priorít. V schválenom rozpočte na rok 2019 rezervovali na tento účel 300 tisíc eur. Problém na rokovaní miestneho zastupiteľstva otvorila pani Zdenka Brutovská.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Podarí sa odkliať zakliatu terasu?“

Prvý kostlivec vylieza zo skrine

kostlivec
Ján Žatko

Jeden môj priateľ stretol Milana Jambora tesne potom ako odovzdal starostovské insígnie Dáriusovi Krajčírovi. Tesne potom ako sa na súde priznal k úplatkárstvu. Bol prekvapený, aký bol Milan Jambor sám so sebou spokojný. Napriek všetkému, čo sa v súvislosti s jeho úplatkárskou aférou prevalilo. A keď prešla reč na jeho nástupcu a nové miestne zastupiteľstvo, tak sa iba spokojne uškrnul a poznamenal: „Tí vôbec netušia, čo ich čaká„. Pred tromi dňami vybuchla prvá z mín, ktoré Milan Jambor po sebe zanechal. Prvý kostlivec vylieza zo skrine.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Prvý kostlivec vylieza zo skrine“

Nový konateľ DTV a ďalšie personálne zmeny

zmeny
Ján Žatko

Okrem voľby členov odborných komisií boli na programe miestneho zastupiteľstva minulý týždeň aj viaceré ďalšie personálne zmeny. Zastupiteľstvo menovalo nového konateľa DTV, nových zástupcov mestskej časti v orgánoch obchodných spoločností a nových členov školských rád. Aj tieto personálne zmeny sa prediskutovali na stretnutí starostu s poslancami pred rokovaním miestnej rady a všetci zúčastnení sa s predloženými návrhmi stotožnili. Aj preto bolo hlasovanie na miestnom zastupiteľstve jednoznačné. Všetky návrhy boli schválené jednohlasne.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Nový konateľ DTV a ďalšie personálne zmeny“

Komisie miestneho zastupiteľstva môžu začať pracovať

komisie
Ján Žatko

Najemotívnejším bodom rokovania miestneho zastupiteľstva bola určite voľba členov komisií miestneho zastupiteľstva. Aj keď tie emócie prišli, až keď už bolo po všetkom. Poslanci sa rozhodli, že otvoria komisie všetkým záujemcom a preto mestská časť vyhlásila konkurz na ich obsadenie. Ono to vlastne konkurz ani nebol. Bol to výber. Nakoniec bolo z celkového počtu 80 záujemcov zvolených 39. Takže skoro presne polovica. Ako to vlastne celé prebiehalo?

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Komisie miestneho zastupiteľstva môžu začať pracovať“