Všetko najlepšie Irenka

Ján Žatko

Dnes máme 1. máj, sviatok práce. Viem, že tento sviatok má korene v robotníckych protestoch v USA na konci 19. storočia. Napriek tomu vo mne zostane už navždy spojený s falošnými manifestáciami radosti z výdobytkov socializmu. Hoci už odvtedy prešlo viac ako 40 rokov, dodnes si spomínam ako sme na dvore gymnázia po vyučovaní donekonečna krúžili po bežeckej dráhe a nacvičovali nadšený pochod, mávali oduševnene mávatkami a zástavkami a hlasno kričali: „Nech žije KSČ“, „Nech žije Sovietsky zväz“,  „Nech žije súdruh Brežnev“, „Nech žije súdruh Husák“, „Proletári všetkých krajín spojte sa“, „So Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak“.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Všetko najlepšie Irenka“

Všetko najlepšie Norika

Ján Žatko

A tento o svokre poznáte?
Dobrý deň. Nemáte náhodou tesnenie na vodovod? – pýta sa Ďuro v predajni.- Nie, nemáme.- A nejaký iný kvalitný prsteň pre svokru nemáte?

Nuž, nemajú to svokry ľahké. Toľko vtipov koľko o nich je hádam iba o policajtoch. Ja ale môžem zodpovedne prehlásiť, že tieto vtipy svokrám veľmi krivdia. Aspoň čo sa mojej svokry týka. Ona je úplne iná ako tie protivné svokry z vtipov. Zajtra sa moja svokra Norika Belošovičová dožíva okrúhleho jubilea 80 rokov.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV  Pokračovať v čítaní „Všetko najlepšie Norika“

Všetko najlepšie pán doktor Klačka

doktor Klačka
Ján Žatko

Doktor Jozef Klačka. Útly, skromný osemdesiatnik. Osobnosť celoslovenského významu, rodák z Devínskej Novej Vsi. Narodil sa 14. novembra 1938 v robotníckej rodine v dome na Kosatcovej ulici 11, ktorý tam ešte dodnes stojí. Historik a archivár, zakladateľ a dlhoročný riaditeľ Ústredného archívu Slovenskej akadémie vied. Do slova a do písmena najväčší expert na dejiny západnej časti Bratislavy, teda aj územia Devínskej Novej Vsi. Zajtra sa dožíva 80 rokov. Všetko najlepšie Vám prajem pán doktor Klačka. Vďaka za všetko, čo ste pre Devínsku urobili a veľa elánu do realizácie ďalších plánov, ktoré ešte pred sebou máte.

píše: Ján Žatko  Pokračovať v čítaní „Všetko najlepšie pán doktor Klačka“

Všetko najlepšie Gitka

Gitka
Ján Žatko

V Devínskej Novej Vsi už roky veľmi dobre funguje miestny odbor Matice slovenskej, ktorý patrí medzi najaktívnejšie odbory matičiarov v Bratislavskom kraji. Medzi dlhoročné opory devínskonovoveských matičiarov patrí Gitka Ebringerová, ktorá v týchto dňoch oslavuje narodeniny. Gitka je nielen skvelý človek ale aj skvelá kuchárka. Tí z vás, ktorí aspoň raz ochutnali tradičný matičný guláš podávaný na Deň ústavy, viete o čom píšem. Ten guláš je vždy vynikajúci hlavne kvôli tomu, že šéfkuchárkou je vždy Gitka. A to je iba zlomok z jej kuchárskeho umenia. Všetko najlepšie Gitka, teším sa na ďalšie spoločné guláše.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV  Pokračovať v čítaní „Všetko najlepšie Gitka“

Všetko najlepšie Irenka

Všetko najlepšie IrenkaV týchto dňoch oslavuje svoje narodeniny pani Irenka Olgyayová z Pieskovcovej ulice. Obetavá duša, ktorá už dlhé roky pôsobí v Miestnom odbore Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi ako hospodárka. Stráži peniaze miestneho odboru, aby boli vynaložené čo najefektívnejšie. Aktívne pomáha pri organizovaní všetkých podujatí devínskonovoveských matičiarov. Obetavá nielen v práci pre Maticu ale aj v súkromnom živote. Vzácny človek. Prajem Ti všetko najlepšie Irenka. Pokračovať v čítaní „Všetko najlepšie Irenka“