Parkovisko na terase M. Marečka, sídlisko Slnečný vrch, ubytovňa Opletalova

Ján Žatko

Prepracovaný návrh na výstavbu parkoviska na terase Milana Marečka, upravený developerský projekt Slnečný vrch I. a ubytovňa na Opletalovej ulici. Aj o týchto bodoch bude opäť rokovať v stredu 4. 9. 2019 Komisia výstavby a životného prostredia.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Parkovisko na terase M. Marečka, sídlisko Slnečný vrch, ubytovňa Opletalova“

Jedovatá krása do verejnej zelene nepatrí

Ľubica Fábri

Pri prechádzke tienistým zákutím za areálom materskej školy, vo vnútrobloku ulice Pavla Horova 17-19, ste možno niektorí na sklonku prázdnin spozorovali pozoruhodné rastliny s veľkými okrasnými listami. V záujme bezpečnosti detí sme z rastlín preventívne odstránili v uplynulých dňoch nápadné pichľavé tobolky – plody, ktoré ukrývajú prudko jedovaté semená.

píše: Ľubica Fábri Pokračovať v čítaní „Jedovatá krása do verejnej zelene nepatrí“

Čím sa bude zaoberať Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky

Ján Žatko

Jeden z čitateľov blogu Týždeň v Devínskej ma vyzval, aby som informoval o čom a s akým výsledkom rokujú komisie miestneho zastupiteľstva. Informácie zverejnené na oficiálnom webe mestskej časti sa mu zdajú pre bežných občanov príliš nedostatočné. Pokúsim sa vám teda priniesť viac informácií, aspoň z komisií, ktorých som sa zúčastnil. V utorok 3. 9. 2019 bude rokovať Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Čím sa bude zaoberať Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky“

Devínska Nová Ves od 26. 8. 2019 do 1. 9. 2019

Ján Žatko

Začína sa nový školský rok. Diskusie okolo plánovanej výstavby ubytovne na Opletalovej ulici neutíchajú. Rozhovor s Fedorom Čiamporom. Deväť rokov od masakra v Devínskej Novej Vsi. Aj o tom sa dozviete v najnovšom newsletteri Týždňa v Devínskej. Na záver ako obyčajne udalosti, ktoré Devínska Nová Ves očakáva v najbližšom období.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves od 26. 8. 2019 do 1. 9. 2019“

Tri piliere výchovno-vzdelávacieho programu na ZŠ Pavla Horova

HorovaZákladná škola, Pavla Horova 16, Bratislava je plne organizovanou, bezbariérovou školou rodinného typu s takmer 30 ročnou históriou. V posledných rokoch máme výchovno-vzdelávací program postavený na 3 základných pilieroch: cudzí jazyk – šport – ekológia.

píše: Mgr. Miloš Marko, riaditeľ Pokračovať v čítaní „Tri piliere výchovno-vzdelávacieho programu na ZŠ Pavla Horova“

Petičný výbor žiada zmenu stanoviska komisie k výstavbe ubytovne

Ján Žatko

O plánovanej výstavbe ubytovne na Opletalovej ulici som už na tomto blogu písal niekoľkokrát. Tak isto aj o petícii proti jej výstavbe, ktorú podpísalo 841 osôb. Pod vplyvom petície ale aj na základe postoja mestskej časti investor prepracoval projekt. Ten bol predmetom rokovania Komisie výstavby a životného prostredia 30. mája 2019. Komisia prepracovaný projekt odobrila. Petičný výbor má voči spôsobu, akým prebiehalo prerokovanie tohto bodu na májovej komisii námietky, s ktorými sa obrátil na členov komisie.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Petičný výbor žiada zmenu stanoviska komisie k výstavbe ubytovne“

Zbierka školských pomôcok

Ján Žatko

Mestská časť Devínska Nová Ves už tradične usporiada zbierku nových alebo použitých školských pomôcok pre školopovinné deti z Devínskej Novej Vsi. Ak máte záujem pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín, môžete priniesť školské pomôcky ešte do konca tohto týždňa na Miestny úrad Devínska Nová Ves počas úradných hodín.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Zbierka školských pomôcok“

Devínska Nová Ves od 19. 8. 2019 do 25. 8. 2019

Ján Žatko

Mimoriadne zasadalo miestne zastupiteľstvo. Ďalší apel na záchranu stromov v Devínskej. Zaujímavá skúsenosť s využitím dažďových vôd v rodinnom dome. Pozvánka na plávanie dolu Moravou. Prvý polrok vo funkcii poslanca. O tom všetkom sa dozviete v najnovšom newsletteri Týždňa v Devínskej. Na záver ako obyčajne udalosti, ktoré Devínska Nová Ves očakáva v najbližšom období.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves od 19. 8. 2019 do 25. 8. 2019“

Zasadalo mimoriadne miestne zastupiteľstvo

Ján Žatko

Na štvrtok 22. augusta 2019 zvolal starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír mimoriadne miestne zastupiteľstvo. Okrem pôvodne avizovaným opatreniam súvisiacim s novelou zákona týkajúcou sa platov zamestnancov škôl sa nakoniec poslanci zaoberali aj odkúpením Devexu, návrhom na vydávanie vlastných novín, mimoriadnymi odmenami zamestnancov Denovy, žiadosťou o zmenu využitia dotácie pre Kobylku a zvýšením platu starostu. Na zastupiteľstve bolo prítomných 11 poslancov, poslanec Ján Žatko sa ospravedlnil.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Zasadalo mimoriadne miestne zastupiteľstvo“